PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 2 | 136-140
Article title

Malformacja naczyniowa z objawami poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Arteriovenous malformation (AVM) with transverse myelitis symptoms – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The authors present a case of 24-year-old patient admitted to Neurological Department with ascending transverse myelitis symptoms with subacute course. At the admission neurological examination revealed: spastic paraparesis (3rd stage in the Lovette scale), sensory disturbances on the level Th9, and urinary incontinence. Asymmetry in thighs’ circumference was disclose (the difference was 4 cm, P>L). There were no pathological changes in CT scanning of spinal cord on the level Th7-Th11. In cerebrospinal fluid analysis increased cytosis and protein level were confirmed. During clinical observation the sensory level was ascending up to Th5. The worsening of lower extremities palsy and proctoparalysis were also observed. Spinal cord MRI examinations disclosed a huge spinal vascular malformation extended from C2 to level of cauda equina. Spinal magnetic resonance angiography (MRA) examination revealed a feeding artery from aorta at Th7-Th8 level with the possibility of additional vascularisation from intercostal arteries on the level Th12. This case indicates the rare aetiology of spastic tetraparesis, and necessity of AVMs consideration in the differential diagnosis of myelopathy apart tumours, infections, multiple sclerosis and other vascular diseases.
PL
Przedstawiono przypadek 24-letniego pacjenta hospitalizowanego w Klinice Neurologii z powodu objawów poprzecznego uszkodzenia rdzenia o podostrym przebiegu. Przy przyjęciu badaniem neurologicznym stwierdzono: niedowład piramidowy kończyn dolnych IIIº w skali Lovette’a, cięte zaburzenia czucia poniżej poziomu Th9, nietrzymanie moczu. Uwagę zwracała asymetria obwodu ud (różnica wynosiła 4 cm, P>L).W badaniu tomografii komputerowej kanału kręgowego odcinka Th7-Th11 zmian patologicznych nie uwidoczniono. W badaniu PMR odnotowano: podwyższoną cytozę oraz podwyższony poziom białka. W trakcie obserwacji szpitalnej stwierdzano objawy uszkodzenia rdzenia do wysokości Th5, z pogłębieniem niedowładu kończyn dolnych i porażeniem zwieraczy. Wykonane badania rezonansu magnetycznego (MRI) rdzenia kręgowego uwidoczniły rozległą malformację naczyniową (AVM) wypełniającą kanał kręgowy od poziomu C2 do ogona końskiego. W obrębie rdzenia kręgowego w odcinku od Th1 do Th5 uwidoczniono zmiany martwicze i obrzękowe. Badanie angiografii rezonansu magnetycznego (MRA) tętnic rdzenia kręgowego ujawniło naczynie zaopatrujące malformację odchodzące od aorty na poziomie Th7-Th8, z możliwym dodatkowym unaczynieniem od tętnic międzyżebrowych na poziomie Th12. Przedstawiony przypadek wskazuje na rzadką etiologię spastycznej tetraparezy oraz potrzebę uwzględnienia AVM w diagnostyce różnicowej mielopatii obok guzów rdzenia, infekcji, stwardnienia rozsianego czy chorób naczyniowych.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
136-140
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. 032 789 45 64, faks 032 252 71 11, tel. komórkowy 605 431 532. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt
author
 • Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt
author
 • Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt
 • Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt
References
 • 1. Cogen P., Stein B.: Spinal cord arteriovenous malformations with significant intramedullary components. J. Neurosurg. 1983; 59: 471-478.
 • 2. Binkert C.A., Kollias S.S., Valavanis A.: Spinal cord vascular disease: characterization with fast three-Dimensional contrast -enhanced MR angiography. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1999; 20: 1785-1793.
 • 3. Thron A., Mull M., Reith W: Spinal arteriovenous malformations. Radiology 2001; 41: 949-954.
 • 4. Spetzler R.F., Zabramski J.M., Flom R.A.: Management of juvenile spinal AVM’s by embolization and operative excision. Case report. J. Neurosurg. 1989; 70: 628-632.
 • 5. Regan Q., Spencer D., Levy J.M. i wsp.: Spinal arteriovenous malformation. Case report. J. Spinal Disord. 1991; 238-241.
 • 6. Rosenblum B.R., Oldfield E.H., Doppman J.L. i wsp.: Spinal arteriovenous malformations: a comparison of dural arteriovenous fistulas and intradural AVM’s in 81 patients. J. Neurosurg. 1987; 67: 795-802.
 • 7. Bao Y.H., Ling F.: Classification and therapeutic modalities of spinal vascular malformations in 80 patients. Neurosurgery 1997; 40: 75-81.
 • 8. Tobin WD., Layton D.D.: The diagnosis and natural history of spinal cord arteriovenous malformations. Mayo Clin. Proc. 1976; 51: 637-646.
 • 9. Aminoff M.J., Logue V: The prognosis of patients with spinal vascular malformations. Brain 1974; 97: 211-218.
 • 10. Dormont D., Gelbert F., Assouline E. i wsp.: MR imaging of spinal cord arteriovenous malformations at 0.5 T: study of 34 cases; AJNR Am. J. Neuroradiol. 1988; 9: 833-838.
 • 11. Hojer C., Bewermeyer H., Assheuer J. i wsp.: Diagnosis of spinal arteriovenous malformations by MRI at 1.0 T. Clin. Imaging 1996; 20: 79-84.
 • 12. Doppman J.L., Di Chiro G., Dwyer A.J. i wsp.: Magnetic resonance imaging of spinal arteriovenous malormations. J. Neurosurg. 1987; 66: 830-834.
 • 13. Rodesch G., Lasjaunias P.: Spinal cord arteriovenous shunts: from imaging to management. Eur. J. Radiol. 2003; 46: 221-232.
 • 14. Mascalchi M., Bianchi M., Quilici N. i wsp.: MR angiography of spinal vascular malformations. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1995; 16: 289-297.
 • 15. Menku A., Akdemir H., Durak A. i wsp.: Successful surgical excision of juvenile - type spinal arteriovenous malformation in two stages following partial embolization. Minim. Invasive Neurosurg. 2005; 48: 57-62.
 • 16. Marcfarlane M.R., Burn P.J., Evison J.: Excision of high and mid cervical spinal cord arteriovenous malformations by anterior operation. J. Clin. Neurosci. 2005; 12: 71-79.
 • 17. Ohata K., Takami T., El Naggar A. i wsp.: Posterior approach for cervical intramedullary arteriovenous malformations with diffuse type nidus. Report of 3 cases. J. Neurosurg. 1999; 91: 105-111.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fb168919-c85a-4898-b195-916fcc09dc38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.