PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 9-16
Article title

Bóle brzucha

Content
Title variants
EN
Abdominal pain
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Abdominal pain is one of the most frequent patients complaints. Acute pain serves as a warning of impending tissue injury and often requires diagnostic tests to establish the accurate diagnosis and start appropriate treatment. It is important to exclude surgical causes of abdominal pain, which require urgent surgery like appendicitis, acute cholecystitis, gastrointestinal perforation or obstruction or gynecological causes of acute abdomen like ruptured ovarian cyst or ruptured ectopic pregnancy. Chronic abdominal pain, usually with a duration of weeks or even years, is often connected with functional disorders of gastrointestinal tract. In the approach to the patient with abdominal pain a carefully taken history and an accurate physical examination are crucial to determine a preliminary diagnosis. It is important to evaluate essential features of pain: site, temporal characteristics, character and intensity, relieving and aggravating factors. To confirm the diagnosis additional tests are often needed, especially in case of acute pain or in presence of alarming symptoms like bleeding, anaemia, weight loss. Whenever possible, eliminating the cause of pain is the most satisfactory approach to control it. In treatment of abdominal pain different kind of medicines are used: analgesic (from paracetamol and non-steroidal anti-inflammatory drugs even to potent opiate drugs), antispasmodic or sometimes antidepressant. In some cases like chronic pancreatitis the special endoscopic or surgery procedures must be performed to obtain pain relief.
PL
Bóle brzucha są jednym z najpowszechniej zgłaszanych przez pacjentów objawów. Ostre bóle brzucha są objawem ostrzegawczym i często wymagają pilnych badań diagnostycznych dla ustalenia właściwego rozpoznania i włączenia leczenia. Istotne jest zidentyfikowanie chirurgicznych przyczyn ostrych dolegliwości, które niejednokrotnie wymagają leczenia operacyjnego, takich jak zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, perforacji czy niedrożności przewodu pokarmowego, jak również ginekologicznych przyczyn ostrego brzucha, takich jak pęknięcie torbieli jajnika czy ciąży pozamacicznej. Przewlekłe bóle brzucha, trwające nieraz tygodniami, a nawet latami, są często spowodowane zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego. W przypadku pacjenta z bólami brzucha kluczowe znaczenie dla ustalenia wstępnej diagnozy ma wnikliwe badanie podmiotowe i przedmiotowe. W szczególności należy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne zgłaszanych dolegliwości: lokalizację bólu i jego promieniowanie, charakter bólu, jego natężenie, objawy towarzyszące oraz czynniki nasilające lub łagodzące ból. Dla potwierdzenia rozpoznania zwykle niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych, w szczególności w przypadku ostrych bólów brzucha lub obecności objawów alarmujących, takich jak krwawienie, niedokrwistość czy utrata masy ciała towarzyszące dolegliwościom bólowym. Jeżeli to tylko możliwe, najwłaściwszym postępowaniem jest wyeliminowanie przyczyny bólu. W leczeniu bólu wykorzystywane są różne rodzaje leków: typowe leki przeciwbólowe (od paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych do leków opioidowych), leki rozkurczowe czy czasem przeciwdepresyjne. W niektórych sytuacjach, jak w przypadku przewlekłego zapalenia trzustki, dla uzyskania zmniejszenia bólu konieczne jest przeprowadzenie procedur endoskopowych lub zabiegu chirurgicznego.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
9-16
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
 • Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
References
 • 1. Yamada T.: Podręcznik gastroenterologii. Wydanie polskie pod redakcją Ewy Małeckiej-Panas. Wydawnictwo Czelej, 2006.
 • 2. Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Med. Prakt. 2010.
 • 3. Kokot F.: Bóle brzucha. W: Konturek S.J. (red.): Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
 • 4. Dąbrowski A. (red.): Gastroenterologia. Cz. I. W: Antczak A., Myśliwiec M., Pruszczyk P. (red.): Wielka Interna. Medical Tribune Polska, 2010.
 • 5. Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego. Wytyczne rzymskie III. Med. Prakt. 2007; 8 (wydanie specjalne).
 • 6. Mulak A., Waśko-Czapnik D., Paradowski L.: Choroby czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zespół czynnościowego bólu brzucha według Kryteriów Rzymskich III. Gastroenterol. Pol. 2006; 13: 473-478.
 • 7. Dzieniszewski J., Jarosz M.; Grupa Robocza PTG-E do spraw Zakażenia H. pylori: Ustalenia Grupy roboczej PTG-E dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori - consensus 2008. Gastroenterol. Pol. 2008; 15: 323-331.
 • 8. Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C. i wsp.: Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report. Gut 2007; 56: 772-781.
 • 9. Leksowski K., Tomaszewski S.: Treatment of pain due to chronic pancreatitis. Gastroenterol. Pol. 2007; 5: 372-375.
 • 10. Malec-Milewska M.: Zasady stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym w Polsce. Med. Prakt. 2009; 7-8: 142-153.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-faebace0-812f-43bb-8ffb-3bd5ada17ae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.