PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 2 | 108-112
Article title

Manifestacje skórne wybranych chorób o etiologii wirusowej

Content
Title variants
EN
Skin conditions in chosen viral diseases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Skin eruptions at children are frequent cause of physician visits. Many diseases may be the reason and differential diagnosis includes allergic, dermatological, infectious, rheumatological and even oncological diseases. Differentiation between these demands wide knowledge from many areas of medicine and clinical experience. More or less characteristic dermatological changes are often seen in many viral conditions. In this work there are described some of viral diseases: erythema contagiosum, pityriasis rosea and molluscum contagiosum. Skin eruptions in their course are very characteristic that their became essential for the right diagnosis. However, the diagnosis is frequently incorrect, maybe because they are relatively rare conditions but in children population they can be seen quite often. For example erythema contagiosum in cyclic pattern, every few years causes epidemy. Molluscum contagiosum frequency constantly rises for last few decades. These diseases has usually mild course and don’t need any treatment. But there is a group of ill people requiring special attention and medical care because of atypical course or probability of serious consequences. In children with immunological deficiency all of these diseases can become generalised and serious condition. Pregnant women after contact with erythema contagiosum are at risk of foetal hydrops and should be carefully observed. Molluscum contagiosum in gender areas suggest possibility of sexual way of infection so other venereal diseases should be suspected. Knowledge of characteristic course of described conditions and proper diagnosis allows to avoid unnecessary wide differential diagnostic procedures. Identification of patients from risk groups gives them proper further treatment and ensures about mild course in remained group of patients.
PL
Zmiany skórne u dzieci są częstą przyczyną zgłoszeń do lekarza. Mogą być spowodowane wieloma chorobami – diagnostyka różnicowa obejmuje choroby alergiczne, dermatologiczne, zakaźne, reumatyczne i nowotworowe. Różnicowanie wymaga rozległej wiedzy z zakresu wielu dziedzin medycyny, również doświadczenia klinicznego. W przebieg wielu zakażeń wirusowych wpisane jest występowanie mniej lub bardziej charakterystycznych zmian skórnych. W poniższym opracowaniu wybrano kilka chorób o etiologii wirusowej – rumień zakaźny, łupież różowy Giberta, mięczak zakaźny. Zmiany skórne w ich przebiegu są bardzo charakterystyczne i stały się podstawą rozpoznania, często także stanowią istotę przebiegu choroby. Mimo to dochodzi do mylnego ich zdiagnozowania, być może ze względu na stosunkowo rzadkie ich występowanie. Z drugiej strony wśród populacji dziecięcej jest to dość istotny problem, na przykład rumień zakaźny cyklicznie co kilka lat wywołuje epidemię, podobnie częstość występowania mięczaka zakaźnego w ciągu ostatnich dziesięcioleci stale rośnie. Są to zazwyczaj łagodne schorzenia, niewymagające leczenia. Istnieją jednak populacje chorych, które powinny stać się obiektem szczególnego zainteresowania i które należy objąć opieką lekarską ze względu na nietypowy przebieg schorzenia czy też na poważne konsekwencje choroby. U dzieci z zaburzeniami odporności każda z wymienionych chorób może przebiegać w sposób bardzo ciężki i uogólniony. Kobiety w ciąży po kontakcie z rumieniem zakaźnym powinny pozostawać pod szczególną obserwacją ze względu na zagrażający obrzęk płodu. U chorych z mięczakiem zakaźnym w okolicy narządów płciowych należy brać pod uwagę możliwość zakażenia drogą płciową, ponadto takie osoby należy badać także pod kątem innych chorób wenerycznych. Znajomość przebiegu, prawidłowe i sprawne rozpoznanie tych chorób może zapobiec obciążaniu pacjenta rozległą diagnostyką różnicową. Wyłuskanie chorych z grup ryzyka zapewnia im dalsze prawidłowe postępowanie, a świadomość łagodnego przebiegu w pozostałej populacji pacjentów uspokaja rodziców, a także lekarza.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
108-112
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Servey J.T., Reamy B.V, Hodge J.: Clinical presentations of parvovirus B19 infection. Am. Fam. Physician 2007; 75: 373-376.
 • 2. Dyer J.A.: Childhood viral exanthems. Pediatr. Ann. 2007; 36: 21-29.
 • 3. Weir E.: Parvovirus B19 infection: fifth disease and more. CMAJ 2005; 172: 743.
 • 4. Mossong J., Hens J., Friederichs V i wsp.: Parvovirus B19 infection in five European countries: seroepidemiol-ogy, force of infection and maternal risk of infection. Epidemiol. Infect. 2008; 136: 1059-1068.
 • 5. Sabella C., Goldfarb J.: Parvovirus B19 infections. Am. Fam. Physician 1999; 60: 1455-1460.
 • 6. Wyndham M.: Pityriasis rosea. Community Pract. 2008; 81: 16.
 • 7. Glick Z., Khachemoune A.: A teenage girl with rash. Pityriasis rosea. Pediatr. Ann. 2008; 37: 664, 667.
 • 8. Chuh A., Lee A., Zawar V. i wsp.: Pityriasis rosea - an update. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2005; 71: 311-315.
 • 9. Cook B., Crutchfield C.E. 3rd: Pityriasis rosea. Dermatol. Nurs. 2006; 18: 370.
 • 10. Husar K., Skerlev M.: Molluscum contagiosum from infancy to maturity. Clin. Dermatol. 2002; 20: 170-172.
 • 11. Tyring S.K.: Molluscum contagiosum: the importance of early diagnosis and treatment. Am. J. Obstet. Gynecol. 2003; 189 supl.: S12-S16.
 • 12. Gould D.: An overview of molluscum contagiosum: a viral skin condition. Nurs. Stand. 2008; 22: 45-48.
 • 13. Nelson K.C., Morrell D.S.: Spreading bumps: molluscum contagiosum in the pediatric population. Pediatr. Ann. 2007; 36: 814, 816-818.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fa5a6af6-eb38-48b9-a8b8-dc5012d48352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.