PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 1 | 25–32
Article title

Obraz idealnego lekarza psychiatry w oczach studentów medycyny, pacjentów i lekarzy sprawujących opiekę psychiatryczną

Content
Title variants
EN
The image of an ideal psychiatrist in the eyes of medical students, patients and doctors involved in psychiatric care
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim: The aim of the study was to determine differences in the image of ideal psychiatrist (IIP) among patients, doctors involved in psychiatric care and medical students and also between individuals with different work experience (doctors vs. students). The psychiatrist’s personality seems an important factor in supporting therapeutic process; therefore it is worth searching for the patient’s needs. Materials and methods: Three groups participated in the study: patients of the psychiatric units, medical students of 6th year and psychiatrists. The Gough and Heilbrun ACL (Adjective Check List) – based on Murray’s theory of needs – was used to assess IIP. Results: Data analysis revealed statistically significant differences among patients, doctors and students involving five scales: Nurturance, Aggression, Change, Succorance and Deference. Patients had lower scores on Change scale than doctors and higher scores on the Nurturance, Succurance and Deference than students. Psychiatrists had higher scores on Nurturance and Deference scale and lower score on Aggression scale than students. Conclusions: The findings showed differences in the expectations of patients compared to those of students and doctors. The most significant difference that was observed involved the Change. It may indicate that patients prefer order, conventional approach and stability in psychiatrist’s personality traits more commonly than doctors. Study findings suggest that work experience has impact on IIP: with increasing work experience, opinion about IIP comes closer to patients’ expectations.
PL
Celem pracy było poszukiwanie różnic obrazu idealnego lekarza psychiatry w oczach pacjentów klinik psychiatrycznych, lekarzy aktywnie zaangażowanych w opiekę psychiatryczną i studentów medycyny, a także pomiędzy osobami o różnym doświadczeniu zawodowym (lekarze vs studenci). Osobowość lekarza jest istotnym elementem wspomagającym proces terapeutyczny, dlatego poszukuje się cech osobowości lekarza psychiatry preferowanych przez osoby korzystające z opieki psychiatrycznej. Materiał i metodyka: W badaniu wzięły udział trzy grupy: pacjenci klinik psychiatrycznych w Łodzi (n=42), studenci VI roku medycyny (n=40) i lekarze psychiatrzy (n=45). Do oceny obrazu idealnego lekarza psychiatry (OILP) wykorzystano test ACL Gougha i Heilbruna oparty na teorii osobowości Murraya. Wyniki: Analiza danych wykazała statystycznie istotne różnice odpowiedzi pomiędzy grupami w zakresie pięciu skal: Opiekowanie się, Agresywność, Zmienność reagowania, Doznawanie opieki, Uległość. W grupie pacjentów obserwowano istotnie niższe wyniki niż w grupie lekarzy psychiatrów w zakresie Zmienności reagowania oraz istotnie wyższe wyniki niż w grupie studentów w skalach Opiekowanie się, Doznawanie opieki i Uległość. W grupie lekarzy psychiatrów w porównaniu ze studentami obserwowano istotnie wyższe wyniki w zakresie skal Opiekowanie się i Uległość oraz istotnie niższy wynik w skali Agresywność. Wnioski: Badanie wykazało istnienie różnic w oczekiwaniach w stosunku do lekarza psychiatry pomiędzy trzema grupami – pacjentów, lekarzy i studentów. Zaobserwowane różnice mogą oznaczać, że pacjenci bardziej niż lekarze cenią sobie psychiatrę systematycznego, o stabilnej osobowości i konwencjonalnym podejściu. Wyniki badania sugerują, że OILP różni się w zależności od doświadczenia i wraz z jego wzrostem zbliża się do oczekiwań pacjenta.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
25–32
Physical description
Contributors
 • Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe „ImPuls” przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
 • Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe „ImPuls” przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Pawełczyk A., Pawełczyk T., Bielecki J.: Determinants of primary care specialty choice. Pol. Merkur. Lekarski 2007; 22: 233–238.
 • 2. Jarosz M.: Lekarz psychiatra i jego pacjent. PZWL, Warszawa 1990.
 • 3. Wun Y.T., Lam T.P., Goldberg D. i wsp.: Reasons for preferring a primary care physician for care if depressed. Fam. Med. 2011; 43: 344–350.
 • 4. Duberstein P., Meldrum S., Fiscella K. i wsp.: Influences on patients’ ratings of physicians: physicians demographics and personality. Patient Educ. Couns. 2007; 65: 270–274.
 • 5. Gledhill J.A., Warner J.P., King M.: Psychiatrists and their patients: views on forms of dress and address. Br. J. Psychiatry 1997; 171: 228–232.
 • 6. DeKeyser F.G., Wruble A.W., Margalith I.: Patients voice issues of dress and address. Holist. Nurs. Pract. 2003; 17: 290–294.
 • 7. Długoń U.: The way they see you, the way they perceive you: psychiatrists through the eyes of their patients. Psychiatr. Pol. 2001; 35: 443–454.
 • 8. Lill M.M., Wilkinson T.J.: Judging a book by its cover: descriptive survey of patients’ preferences for doctors’ appearance and mode of address. BMJ 2005; 331: 1524–1527.
 • 9. Perzyński A., Chmiel I.: Wizerunek lekarza psychiatry w opiniach pacjentów. Badania nad Schizofrenią 1999/2000; 2: 291–298.
 • 10. Ziarko B., Twardowska M., Podbielski Z.: Idealny lekarz psychiatra – wyobrażenia pacjenta i lekarza. Badania nad Schizofrenią 2001; 3: 285–292.
 • 11. Martowska K.: Lista Przymiotnikowa ACL. Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrun, Jr. Polska normalizacja. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 • 12. Siek S.: Wybrane metody badania osobowości. Wydawnictwa Akademii Teologicznej, Warszawa 2003.
 • 13. Gough H.G., Heilbrun A.B.: The Adjective Check List Manual. Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1965.
 • 14. Marmurowska-Michałowska H., Wieczerzak-Jarząbek M., Libera A. i wsp.: Psychiatra idealny w oczach pacjentów chorych na zaburzenia schizofreniczne oraz zaburzenia afektywne. Badania nad Schizofrenią 2006; 7: 368–380.
 • 15. Marmurowska-Michałowska H., Olajossy-Hilkesberger L., Hawryluk A. i wsp.: Jaki powinien być lekarz psychiatra według osób chorych na schizofrenię paranoidalną i osób zdrowych? Badania nad Schizofrenią 2004; 5: 304–312.
 • 16. Dollard J.: The Hypothesis Suggests that the Failure to Obtain a Desired or Expected Goal Leads to Aggressive Behavior. Frustration and Aggression. Yale University Press, New Haven 1939.
 • 17. Fromm E.: Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
 • 18. Nome Eikhom M., Torsaeter M., Wik G.: Psychiatric patients: views on psychiatrists’ dress and address. Nord. J. Psychiatry 2006; 60: 270–274.
 • 19. Lee Y.Y., Lin J.L.: Linking patients’ trust in physicians to health outcomes. Br. J. Hosp. Med. (Lond.) 2008; 69: 42–46.
 • 20. Skirbekk H., Middelthon A.L., Hjortdahl P., Finset A.: Mandates of trust in the doctor-patient relationship. Qual. Health Res. 2011; 21: 1182–1190.
 • 21. Fiscella K., Meldrum S., Franks P. i wsp.: Patient trust: is it related to patient-centered behavior of primary care physicians? Med. Care 2004; 42: 1049–1055.
 • 22. Pearson S.D., Raeke L.H.: Patients’ trust in physicians: many theories, few measures, and little data. J. Gen. Intern. Med. 2000; 15: 509–513.
 • 23. Jackson J.L., Chamberlin J., Kroenke K.: Predictors of patient satisfaction. Soc. Sci. Med. 2001; 52: 609–620.
 • 24. Weng H.C.: Does the physician’s emotional intelligence matter? Impacts of the physician’s emotional intelligence on the trust, patient-physician relationship, and satisfaction. Health Care Manage. Rev. 2008; 33: 280–288.
 • 25. Kępiński A.: Poznanie chorego. PZWL, Warszawa 1978.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fa0cd8a9-7928-400b-9b74-6f037b40ed2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.