PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | XVII | 2 | 215-232
Article title

Nieznane tradycje psychologii bydgoskiej

Content
Title variants
EN
Unknown traditions of Bydgoszcz psychology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the history of Bydgoszcz psychology in the interwar period (1918-1939). Main initiatives of the local circle, connected with the popularization, teaching and practical applications of psychological knowledge were all described. The activity of “Koło Psychologiczne” (or “Psychological Circle”), the beginnings of vocational guidance and the courses of further education in the field of psychology were also subject to our discussion. The most important forms for popularization of psychology in Bydgoszcz’s newspapers and public lecturing activities in the fields of psychology and other, related to it, were also presented.
Year
Volume
Issue
2
Pages
215-232
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Cezary W. Domański, Instytut Psychologii UMSC, 20-080 Lublin, plac Litewski 5.
References
 • Budkiewicz, J., Kączkowska, J. (1987). Z dziejów psychologii stosowanej w Polsce do roku 1957 ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Danielewicz, J., Figurska, L. (1986). Bydgoskie szkolnictwo zawodowe w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska, VII, 141-186.
 • Domański, C.W. (2010). Historia psychologii w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwoju. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1, 153-170.
 • Eustachiewicz, T. (red.) (1936). Seminaria nauczycielskie Poznańskiego Okręgu Szkolnego. Księga zbiorowa. Poznań: Nakładem Dyrekcji Seminariów Nauczycielskich.
 • Felhorska, F., Sedlaczek, S. (red.) (1937). Prace w dziedzinie psychologii wychowawczej w Polsce. Sprawozdanie z I polskiej Konferencji Psychologów pracujących na polu wychowania. Warszawa: Nakładem Naszej Księgarni.
 • Gasik, W. (1991). Kształcenie nauczycieli szkół specjalnych w Polsce do 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Warszawa: WSPS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Kulpa, J. (1963). Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 • Łanoszka, W., Białecki, M. (1936). Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Bydgoszczy. W: T. Eustachiewicz, Seminaria nauczycielskie Poznańskiego Okręgu Szkolnego. Księga zbiorowa (s. 1-23). Poznań: Nakładem Dyrekcji Seminariów Nauczycielskich.
 • Maciaczyk, K. (1997). Społeczny ruch naukowy w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska, XVIII, 98-113.
 • Miśkiewicz, B. (1985). Wstęp do badań historycznych. Wyd. IV. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Mrozek, Z. (1982). Z dziejów towarzystw kulturalno-oświatowych, artystycznych i naukowych Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska, VI, 133-145.
 • Mrozik, K. (1986). Organizacja i dorobek Miejskiego Komitetu WF i PW w Bydgoszczy w latach 1922-1939. Kronika Bydgoska, VII, 234-244.
 • Perlińska, A. (2002). Szkoła z ciemnoczerwonymi pulpitami. Wspomnienie na 70-lecie Wszechnicy na Bielawkach. Kronika Bydgoska, XXIV, 369-375.
 • Rzepa, T., Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trempała, E. (1980). Pedagogika i psychologia. W: J. Wiśniowski (red.), Nauka i szkolnictwo wyższe w Bydgoszczy (s. 153-166). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f93146f9-0ef9-47de-bea7-5ae0de1d9db1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.