PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 326–336
Article title

Rzadkie przypadki bezoarów w drogach moczowych u dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym – przegląd doniesień kazuistycznych

Content
Title variants
EN
Rare cases of bezoars in the urinary tract in newborns and infants – a review of case reports
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Bezoars are foreign bodies in the form of round balls typically found in the alimentary tract, in the area of the stomach. They are created from residual material, e.g. from accidentally swallowed objects (buttons, coins) or some medicines as well as hair and vegetable fibres. Bezoars increase in size as the result of accumulation of undigested food wastes and are unable to pass through the subsequent alimentary tack sections. Bezoars mostly cause nonspecific abdominal pain. In rarer cases, they can be found in the urinary tract. In this case, they develop in the course of a fungal infection within the urinary tract or generalised infection. Their mass is usually made of Candida albicans hyphae. The major factor strongly predisposing to severe fungal infections is host immunosuppression caused by iatrogenic action of medicines that block the immune system as well as different diseases that weaken immunity. In this review, the authors present selected clinical cases of urinary tract bezoars along with the diagnostic and therapeutic management.
PL
Bezoary to ciała obce, kuliste twory występujące zazwyczaj w przewodzie pokarmowym, w obrębie żołądka. Powstają najczęściej z zalegającego w nim materiału, tj. połkniętych przypadkowo przedmiotów (guziki, monety) lub niektórych leków, a oprócz tego włosów i włókien roślinnych. Na skutek odkładania się na ich powierzchni niestrawionych resztek pokarmowych bezoary powiększają swoje rozmiary i nie przedostają się do kolejnego odcinka przewodu pokarmowego. Pod względem klinicznym jednym z symptomów tej patologii są niespecyficzne dolegliwości bólowe brzucha. W znacznie rzadszych przypadkach bezoary mogą występować w obrębie układu moczowego. Jednak wówczas powstają one wskutek trwającej infekcji grzybiczej dróg moczowych lub uogólnionego procesu, a masa bezoaru składa się najczęściej ze strzępek grzybni, głównie Candida albicans. Do czynników wysoce predysponujących do poważnych infekcji grzybiczych należy przede wszystkim stan immunosupresji organizmu, wywołany jatrogennym działaniem leków hamujących aktywność układu immunologicznego lub różnych stanów chorobowych, w których dochodzi do obniżenia odporności. W niniejszej pracy przedstawione zostały wybrane przypadki kliniczne występowania bezoarów w obrębie dróg moczowych wraz z zastosowanym postępowaniem diagnostycznym i terapeutycznym.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
326–336
Physical description
Contributors
 • STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
 • STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze, Polska
 • STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze, Polska
 • STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze, Polska
 • STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze, Polska
 • Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
References
 • 1. Herndon CDA, McKenna PH: Antifungal therapy for a neonatal renal fungal bezoar. Infect Urol 2000; 13: 39–41.
 • 2. Dyrla P, Wojtuń S, Jałocha Ł et al.: Fitobezoar żołądka – opis przypadku. Pediatr Med Rodz 2011; 7: 164–167.
 • 3. Ahuja A, Aulakh BS, Cheena DK et al.: Aspergillus fungal balls causing ureteral obstruction. Urol J 2009; 6: 127–129.
 • 4. Praz V, Burruni R, Meid F et al.: Fungus ball in the urinary tract: a rare entity. Can Urol Assoc J 2014; 8: E118–E120.
 • 5. Di Paola G, Mogorovich A, Fiorini G et al.: Candida bezoars with urinary tract obstruction in two women without immunocompromising conditions. ScientificWorldJournal 2011; 11: 1168–1172.
 • 6. Weibl P, Klatte T, Waldert M: Fungal bezoar as an atypical cause of distal ureteral stenosis: report of a case from the surgical perspective. Ces Urol 2012; 16: 184–187.
 • 7. Yoo SY, Namkoong MK: Acute renal failure caused by fungal bezoar: a late complication of Candida sepsis associated with central catheterization. J Pediatr Surg 1995; 30: 1600–1602.
 • 8. Schilperoort JV, de Wall LL, van der Horst HJ et al.: Anuria in a solitary kidney with Candida bezoars managed conservatively. Eur J Pediatr 2014; 173: 1623–1625.
 • 9. Rehan VK, Davidson DC: Neonatal renal candidal bezoar. Arch Dis Child 1992; 67: 63–64.
 • 10. Wimalendra M, Reece A, Nicholl RM: Renal fungal ball. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004; 89: F376.
 • 11. Tekin N, Kural N, Kaya T et al.: Acute renal failure in two infants due to ureteropelvic fungi balls. Pediatr Int 2002; 44: 112–114.
 • 12. Ku JH, Kim ME, Jeon YS et al.: Urinary ascites and anuria caused by bilateral fungal balls in a premature infant. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004; 89: F92–F93.
 • 13. Laufer J, Reichman B, Graif M et al.: Anuria in a premature infant due to ureteropelvic fungal bezoars. Eur J Pediatr 1986; 145: 125–127.
 • 14. Hari P, Srivastava A, Gupta AK et al.: Neonatal renal failure due to obstructive candidal bezoars. Pediatr Nephrol 1997; 11: 497–498.
 • 15. Stocker M, Caduff JH, Spalinger J et al.: Successful treatment of bilateral renal fungal balls with liposomal amphotericin B and fluconazole in an extremely low birth weight infant. Eur J Pediatr 2000; 159: 676–678.
 • 16. Bochniewska V, Jung A, Żuber J: Zakażenie układu moczowego u dzieci. Pediatr Med Rodz 2012; 8: 12–22.
 • 17. Bisht V, Voort JV: Clinical practice: obstructive renal candidiasis in infancy. Eur J Pediatr 2011; 170: 1227–1235.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f91a6001-197f-472f-9c43-4b41482cc7ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.