PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 1 | 6-19
Article title

Trudności szkolne/akademickie w rok po I epizodzie schizofrenii, zależnie od płci i wieku badanych, obciążenia rodzinnego schizofrenią, czasu nieleczonej psychozy, nasilenia jej objawów przed leczeniem i stopnia uzyskanej poprawy stanu psychicznego

Content
Title variants
EN
Scholastic and academic difficulties one year after the first episode of schizophrenia, depending on gender, age, family history of schizophrenia, duration of untreated psychosis, severity of symptoms prior to treatment and degree of improvement of mental state under treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of the study: Determination of prevalence of scholastic and academic problems one year after the first episode of schizophrenia and their correlation with duration of untreated psychosis, severity of symptoms prior to institution of treatment, degree of improvement obtained, age and gender of patients and positive family history of schizophrenia. Method: One hundred and fourteen patients aged 14-23 years after the first episode of schizophrenia (acc. to ICD-10) were enrolled. These persons were treated at the Department of Psychiatry and Affective and Psychotic Disorders for Adolescents, at the Outpatient Consultation Unit of the Medical University in Lodz and at a private psychiatric practice. Information concerning type and duration of neuroleptics administration, scholastic and academic curriculum, interruption or cessation thereof, learning problems and notes obtained 1 year after the first episode of schizophrenia, duration of untreated psychosis, severity of psychosis according to the CGI-S scale, degree of improvement according to the CGI-I scale and family history of schizophrenia, was obtained based on medical documentation and custom-made questionnaire. Results: A large majority (90% and 80% acc. to subjective and objective assessment, respectively) of patients after the first episode of schizophrenia experience academic problems upon resuming their education. Overall, 80% of the patients resumed education, thereof 60% in normal mode and 30% in individual mode. Twenty percent of patients interrupted temporarily their education and had to repeat classes. Twenty percent of patients interrupted education permanently. No statistically significant correlations were found between parameters analyzed. Conclusions: Our results indicate that patients after the first episode of schizophrenia require a comprehensive and effective support if they are to continue their education.
PL
Cel badań: Ustalenie częstości występowania trudności szkolnych/akademickich w rok po I epizodzie schizofrenii oraz ewentualnego wpływu na trudności szkolne czasu nieleczonej psychozy, nasilenia objawów choroby przed leczeniem, stopnia uzyskanej poprawy, wieku, płci i obciążenia rodzinnego schizofrenią. Metoda: Badaniem objęto 114 osób (14-23 lat) po I epizodzie schizofrenii (ICD-10), pacjentów Kliniki Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieży, Poradni Leczniczo-Konsultacyjnej UM w Łodzi oraz gabinetu prywatnego. Informacje o rodzaju i czasie stosowania neuroleptyków, trybie kontynuacji nauki, przerwie w nauce, porzuceniu nauki, trudnościach w nauce, uzyskiwanych ocenach w rok od I epizodu schizofrenii, o czasie nieleczonej psychozy, nasileniu psychozy wg CGI-S, stopniu poprawy wg CGI-I oraz obciążeniu rodzinnym schizofrenią uzyskano z dokumentacji medycznej oraz z ankiet. Wyniki: Stwierdzono, że większość pacjentów po I epizodzie schizofrenii po powrocie do edukacji ma trudności w nauce: wg oceny subiektywnej - 90% badanych, a wg oceny obiektywnej - 80%. Naukę kontynuowało 80%: w trybie normalnym - 60%, w indywidualnym - 30% osób. Przerwa i konieczność powtarzania klasy dotyczyły 20% pacjentów. Całkowicie edukację zakończyło 20% ankietowanych. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych związków między analizowanymi parametrami. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zaplanowania odpowiedniej pomocy dla tej grupy chorych w zakresie podtrzymywania kontynuacji edukacji.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
6-19
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jablońska
 • Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Poddębicach. Ordynator: dr Barbara Malinowska
 • Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Poddębicach. Ordynator: dr Barbara Malinowska
 • Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Poddębicach. Ordynator: dr Barbara Malinowska
References
 • 1. Jarbin H., Ott Y., Von Knorring A.L.: Adult outcome of social function in adolescent-onset schizophrenia and affective psychosis. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2003; 42: 176-183.
 • 2. Addington J., Young J., Addington D.: Social outcome in early psychosis. Psychol. Med. 2003; 33: 1119-1124.
 • 3. Lehtinen V., Aaltonen J., Koffert T. i wsp.: Two-year outcome in first-episode psychosis treated according to an integrated model. Is immediate neuroleptisation always needed? Eur. Psychiatry 2000; 15: 312-320.4. Ram R., Bromet E.J., Eaton W.W. i wsp.: The natural course of schizophrenia: a review of first-admission studies. Schizophr. Bull. 1992; 18: 185-207.
 • 5. Robinson D.G., Woerner M.G., McMeniman M. i wsp.: Symptomatic and functional recovery from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder. Am. J. Psychiatry 2004;161:473-479.
 • 6. Stirling J., White C., Lewis S. i wsp.: Neurocognitive function and outcome in first-episode schizophrenia: a 10-year follow-up of an epidemiological cohort. Schizophr. Res. 2003; 65: 75-86.
 • 7. Jarema M. (red.): Pierwszy epizod schizofrenii. IpiN, Warszawa 2001.
 • 8. Keefe R.S., Seidman L.J., Christensen B.K. i wsp.: Comparative effect of atypical and conventional antipsychotic drugs on neurocognition in first-episode psychosis: a randomized, double-blind trial of olanzapine versus low doses of haloperidol. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 985-995.
 • 9. Green M.F.: What are the functional consequences of neurocognitive deficits in schizophrenia? Am. J. Psychiatry 1996; 153: 321-330.
 • 10. Kurtz M.M., Moberg PJ., Ragland J.D. i wsp.: Symptoms versus neurocognitive test performance as predictors of psychosocial status in schizophrenia: a 1- and 4-year prospective study. Schizophr. Bull. 2005; 31: 167-174.
 • 11. Milev P., Ho B.C., Arndt S., Andreasen N.C.: Predictive values of neurocognition and negative symptoms on functional outcome in schizophrenia: a longitudinal first-episode study with 7-year follow-up. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 495-506.
 • 12. Ho B.C., Andreasen N.C., Flaum M. i wsp.: Untreated initial psychosis: its relation to quality of life and symptom remission in first-episode schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 808-815.
 • 13. Linszen D., Dingemans P., Lenior M.: Early intervention and a five year follow up in young adults with a short duration of untreated psychosis: ethical implications. Schizophr. Res. 2001; 51: 55-61.
 • 14. Tirupati N.S., Rangaswamy T., Raman P.: Duration of untreated psychosis and treatment outcome in schizophrenia patients untreated for many years. Aust. N.Z. J. Psychiatry 2004; 38: 339-343.
 • 15. de Haan L., Linszen D.H., Lenior M.E. i wsp.: Duration of untreated psychosis and outcome of schizophrenia:delay in intensive psychosocial treatment versus delay in treatment with antipsychotic medication. Schizophr. Bull. 2003; 29: 341-348.
 • 16. Lenior M.E., Dingemans P.M., Linszen D.H. i wsp.: Social functioning and the course of early-onset schizophrenia: five-year follow-up of a psychosocial intervention. Br. J. Psychiatry 2001; 179: 53-58.
 • 17. Bilder R.M., Lipschutz-Broch L., Reiter G. i wsp.: Intellectual deficits in first-episode schizophrenia: evidence for progressive deterioration. Schizophr. Bull. 1992; 18: 437-448.
 • 18. Castle D.J., Wessely S., Murray R.M.: Sex and schizophrenia: effects of diagnostic stringency, and associations with and premorbid variables. Br. J. Psychiatry 1993; 162: 658-664.
 • 19. Hafner H., Maurer K., Loffler W, Riecher-Rossler A.: The influence of age and sex on the onset and early course of schizophrenia. Br. J. Psychiatry 1993; 162: 80-86.
 • 20. Nayak Savla G., Moore D.J., Roesch S.C. i wsp.: An evaluation of longitudinal neurocognitive performance among middle-aged and older schizophrenia patients: use of mixed-model analyses. Schizophr. Res. 2006; 83: 215-223. 21. Preston N.J., Orr K.G., Date R. i wsp.: Gender differences in premorbid adjustment of patients with first episode psychosis. Schizophr. Res. 2002; 55: 285-290.
 • 22. Ropcke B., Eggers C.: Early-onset schizophrenia: a 15-year follow-up. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2005; 14: 341-350.
 • 23. Simonsen E., Friis S., Haahr U. iwsp.: Clinical epidemio-logic first-episode psychosis: 1-year outcome and predictors. Acta Psychiatr. Scand. 2007; 116: 54-61.
 • 24. Norman R.M., Malla A.K.: Family history of schizophrenia and the relationship of stress to symptoms: preliminary findings. Aust. N.Z. J. Psychiatry 2001; 35: 217-223.
 • 25. Birchwood M., Macmillan F.: Early intervention in schizophrenia. Aust. N.Z. J. Psychiatry 1993; 27: 374-378.
 • 26. Falloon I.R.: Early intervention for first episodes of schizophrenia: a preliminary exploration. Psychiatry 1992; 55: 4-15.
 • 27. Johannessen J.O., McGlashan T.H., Larsen T.K. i wsp.: Early detection strategies for untreated first-episode psychosis. Schizophr. Res. 2001; 51: 39-46.
 • 28. Melle I., Larsen T.K., Haahr U. i wsp.: Reducing the duration of untreated first-episode psychosis: effects on clinical presentation. Arch. Gen. Psychiatry 2004; 61: 143-150.
 • 29. Scholten D.J., Malla A.K., Norman R.M. i wsp.: Removing barriers to treatment of first-episode psychotic disorders. Can. J. Psychiatry 2003; 48: 561-565.
 • 30. Wyatt R.J.: Neuroleptics and the natural course of schizophrenia. Schizophr. Bull. 1991; 17: 325-351.
 • 31. Browne S., Clarke M., Gervin M. i wsp.: Determinants of quality of life at first presentation with schizophrenia. Br. J. Psychiatry 2000; 176: 173-176.
 • 32. Salokangas R.K., Honkonen T., Stengard E., Koivisto A.M.: Symptom dimensions and their association with outcome and treatment setting in long-term schizophrenia. Results of the DSP project. Nord. J. Psychiatry 2002; 56: 319-327.
 • 33. Siegel S.J., Irani F., Brensinger C.M. i wsp.: Prognostic variables at intake and long-term level of function in schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2006; 163: 433-441.
 • 34. Franz M., Lis S., Plùddemann K., Gallhofer B.: Conventional versus atypical neuroleptics: subjective quality of life in schizophrenic patients. Br. J. Psychiatry 1997; 170: 422-425.
 • 35. Addington D., Addington J., Patten S.: Depression in people with first-episode schizophrenia. Br. J. Psychiatry Suppl. 1998; 172: 90-92.
 • 36. Schmidt M., Blanz B., Dippe A. i wsp.: Course of patients diagnosed as having schizophrenia during first episode occurring under age 18 years. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 1995; 245: 93-100.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f8b7ce19-394b-4fc0-b91f-00518457c39b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.