PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 2 | 73-78
Article title

Alternatywne metody w diagnostyce alergii pokarmowej

Content
Title variants
EN
Alternative food allergy tests
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istnieje wiele niekonwencjonalnych metod diagnostycznych i testów laboratoryjnych, których zastosowanie w diagnostyce alergii na pokarmy sugerowane jest czasami przez lekarzy, dietetyków czy zwolenników tzw. nurtu „ekologii klinicznej”, medycyny alternatywnej oraz samych pacjentów. Wyniki tych testów często nie są powtarzalne i nie ma wystarczających badań, które potwierdzałyby ich użyteczność kliniczną w wykrywaniu alergii czy nietolerancji pokarmowej. Pośród tych metod wyróżnić można, zarówno testy in vitro (m.in. alergenowoswoiste IgG, badanie mikrobiomu), jak i badania wykonywane ex vivo (m.in. testy cytotoksyczne) w materiale pobranym od pacjenta oraz próby prowadzone in vivo (m.in. puls test, irydologia, testy elektrodermalne czy testy VEGA). Twórcy i propagatorzy tych testów twierdzą, że ujawniają one „ukryte alergie”, których nie da się wykryć uznanymi metodami. Wszelkie tego typu niekonwencjonalne testy i metody o nieudokumentowanej przydatności klinicznej, nie są zalecane do stosowania w diagnozowaniu alergii pokarmowej.
EN
There are a number of unconventional diagnostic methods and laboratory tests whose application in diagnosis of food allergy is sometimes suggested by physicians, dietetitians or advocates of the so called „clinical ecology”, atrenative medicine practicioners and by patients themselves. The results of such tests are not reproductible and there is lack of research to confirm their clinical usefulness in detecting allergies or food intolerance. Among these methods there are both in vitro tests (food-specific IgG testing, microbiome analysis), ex vivo tests (cytotoxic testing) on the samples collected from the patient and in vivo trials (pulse test, iridology, electrodermal tests or VEGA tests). The creators and propagators of these tests maintain that they detect „hidden allergies” which cannot be diagnosed by means of recognized medical tests. It is unnadvisable to apply any of such unconventional and unproved methods in diagnosing food allergy.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
2
Pages
73-78
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
References
 • 1. Morris A. Complementary and alternative allergy tests. Cur Allergy Clin Imm 2006; 19: 26-8.
 • 2. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014; 69: 1008-25.
 • 3. Bartuzi Z, Kaczmarski M, Czerwionka-Szaflarska M, et al. The diagnosis and management of food allergies. Position paper of the Food Allergy Section the Polish Society of Allergology. Adv Dermatol Allergol 2017; 34: 391-404.
 • 4. Mullin GE, Swift KM, Lipski L, et al. Testing for Food Reactions: The Good, the Bad, and the Ugly. Nutr Clin Pract 2010; 25: 192-8.
 • 5. Shah R, Greenberger PA. Unproved and controversial methods and theories in allergy-immunology. Allergy Asthma Proc 2012; 33: S100-S102.
 • 6. Luyt D, Ball H, Kirk K, et al. Diagnosis and management of food allergy in children. Paed Child Health 2016; 7: 287-91.
 • 7. Wüthrich B. Unproven techniques in allergy diagnosis. J Invets Allergol Clin Immunol 2005; 15: 86-90.
 • 8. Gerez IF, Shek LPC, Chng HH, et al. Diagnostic tests for food allergy. Singapore Med J 2010; 51: 4-9.
 • 9. Bernstein IL, Li JT, Bernstein DI, et al. Allergy Diagnostic Testing: An Updated Practice Parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2008; 100: S1-S149.
 • 10. Niggemann B, Gruber C. Unproven diagnostics procedures in IgEmediated allergic diseases. Allergy 2004; 59: 806-8.
 • 11. Kurek M. Ocena testu cytotoksyczności i testu ALCAT w rozpoznawaniu alergii i ustalaniu wskazań do leczenia za pomocą diet eliminacyjnych. Alergia Astma Immunologia 1997; 2: 193-7.
 • 12. Squire TL, Lee HJ. Lysis in vitro of sensitized leucocytes by ragweed antigen. J Allergy 1947; 18: 156-63.
 • 13. Black AP. A New diagnostics method in allergic disease. Pediatrics 1956; 17: 716-24.
 • 14. Statement on cytotoxic testing for food allergy (Bryan’s test). Committee on Public Health The New York Academy of Medicine. Bull NY Acad Med 1988; 64: 117-19.
 • 15. Lehman CW. The leukocytic food allergy test: A study of its reliability and reprodcibility. Effect of diet and sublingual food drops on this test. Ann Allergy 1980; 45: 150-8.
 • 16. Benson TE, Arkins JA. Cytotoxic testing for food allergy valuation of reproducibility an correlation. J Allergy Clin Immunol 1976; 58: 471-6.
 • 17. van Arsdel PP Jr, Larson FB. Diagnostic tests for patient with suspected allergic disease. Utility and limitations. Ann Intern Med 1989; 110: 304-12.
 • 18. Bryan WTK, Bryan MP. The application of in vitro cytotoxic reactions to clinical diagnosis of food allergy. Laryngoscope 1960; 70: 810- 24.
 • 19. Mylek D. ALCAT Test results in the treatment of respiratory and gastrointestinal symptoms, arthritis, skin and central nervous system. Rocz Akad Med Bialymst 1995; 40: 625-9.
 • 20. Patenaude J, Bright D. Clinical improvement of IBS, migraine, fibromyalgia and arthritis using elimination diets based on mediator release blood testing. J Am Dietetic Assoc 2009; 109: A32.
 • 21. Pasula MJ. Opatentowany test uwalniania mediatorów MRT (Mediator Release Test): kompleksowy test z krwi do wykrywania stanów zapalnych wywoływanych nadwrażliwością na pokarmy i chemiczne dodatki do żywności. AAAAM 2014; 2: 1-28.
 • 22. Teuber SS, Beyer K. IgG to foods: a test not ready for prime time. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2007; 7: 257-8.
 • 23. Jakubisiak M. Przeciwciała. (w) Immunologia. Gołąb J, Jakubisiak M, Lasek W (red.). PWN, Warszawa 2006: 25-33.
 • 24. Ortolani C, Bruijnzeel-Koomen C, Bengston U, et al. Controversial aspects of adverse reactionts to food. Allergy 1999; 54: 27-45.
 • 25. Paganelli R, Quinti I, D’Offizi GP, et al. Immune-complexes in food allergy, a critical reappraisal. Ann Allergy 1987; 59: 157-61.
 • 26. Tay SS, Clark AT, Deighton J, et al. Patterns of immunoglobulin G responses to egg and peanut allergens are distinct: ovalbumin- -specific immunoglobulin responses are ubiquitous, but peanut- -specific immunoglobulin responses are up-regulated in peanut allergy. Clin Exp Allergy 2007; 37: 1512-18.
 • 27. Gocki J, Bartuzi Z. Role of immunoglobulin G antibodies in diagnosis of food allergy. Adv Dermatol Allergol 2016; 33: 253-6.
 • 28. Bübl R, Schön B, Rakoski J. Allergenspezifische IgG-Antikörper bei Atopikern. Allergologie 1993; 16: 299-304.
 • 29. Dannaeus A, Inganäs M. A follow-up study of children with food allergy. Clinical course, in relation to serum IgE- and IgG-antibody levels. Clin Allergy 1981; 11: 533-9.
 • 30. Enrique E, Pineda F, Malek T, et al. Sublingual immunotherapy for hazelnut food allergy: a randomized, double-blind, placebo-controlled study with a standardized hazelnut extract. J Allergy Clin Immunol 2005; 116: 107-9.
 • 31. Wüthrich, B. Gibt es Nahrungsmittelallergien vom Typ III? Allergologie 1991; 13: 371-5.
 • 32. Vojdani A. Detection of IgE, IgG, IgA and IgM antibodies against raw and processed food antigens. Nutr Metab 2009; 6: 22-38.
 • 33. Wüthrich B. Specific IgG antibodies as markers of adverse reactions to food. Contra! Monograph Allergy 1996; 32: 226-7.
 • 34. Weigel G. Badanie żywej kropli krwi w ciemnym polu widzenia wg Enderleina. Praktyczny przewodnik. Enso Electronics, Warszawa 2012.
 • 35. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wykonywania mikroskopowej oceny tzw. „żywej kropli krwi”. www.kidl.org.pl (04.09.2017)
 • 36. Hambidge KM. Hair analyses: worthless for vitamins, limited for minerals. Am J Clin Nutr 1982; 36: 943-9.
 • 37. Olszewska J, Jagusztyn-Krynicka EK. Human microbiome project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka. Post Mikrobiol 2012; 51: 243-56.
 • 38. Shanahan F, Murphy E. The hybrid science of diet, microbes, and metabolic health. Am J Clin Nutr 2011; 94: 1-2.
 • 39. Barcik W, Untersmayr E, Pali-Schöll I, et al. Influence of microbiome and diet on immune responses in food allergy models. Drug Discovery Today Disease Models 2016; 17-18: 71-80.
 • 40. Guinane CM, Cotte PD. Role of the gut microbiota in health and chronic gastrointestinal disease: understanding a hidden metabolic organ. Therap Adv Gastroenterol 2013; 6: 295-308.
 • 41. Quigley EMM. Gut microbiome as a clinical tool in gastrointestinal disease management: are we there yet? Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017; 14: 315-20.
 • 42. Frost R. Applied Kinesiology. Revised Edition. A training manual and reference book of basic principles and practices. North Atlantic Books, Berkeley, California, 2013 https://books.google.pl (04.09.2017).
 • 43. Joneja JM. Diagnosis of Food Allergy - Vickerstaff Health Services http://www.allergynutrition.com/wp-content/uploads/2013/10/ Diagnosis-of-Food-Allergy.pdf, (30.11.2017).
 • 44. Bégin P, Nadeau KC. Diagnosis of Food Allergy. Pediatr Ann 2013; 42: 102-9.
 • 45. Schmitt WH, Leisman G. Correlation of applied kinesiology muscle testing findings with serum immunoglobulin levels for food allergies. Int J Neurosci 1998; 96: 237-44.
 • 46. Ludke R, Kunz B, Seeber N, et al. Test-retest-reliability and validity of the kinesiology muscle test. Complement Ther Med 2001; 9: 141-5.
 • 47. Kenny JJ, Clemens R, Forsythe KD. Applied kinesiology unreliable for assessing nutrient status. J Am Diet Assoc 1988; 88: 698-704.
 • 48. Lewith GS, Kenyon JN, Broomfield J, et al. Is electrodermal testing for diagnosing allergies? A double blind randomized block design study. BMJ 2001; 322: 131-4.
 • 49. Semizzi M, Senna G, Crivellaro M, et al. A double-blind, placebocontrolled study on the diagnostic accuracy of an electrodermal test in allergic subjects. Clin Exp Allergy 2002; 32: 928-32.
 • 50. Kofler H, Ulmer H, Mechtler E, et al. Bioresonanz bei Pollinose. Eine vergleichende Untersuchung zur diagnostischen und therapeutischen Wertigkeit. Allergologie 1996; 19: 114-22.
 • 51. Schöni M, Nikolacik W, Schöni-Affolter F. Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis. Int Arch Allergy Immunol 1997; 112: 238-46.
 • 52. Coca AF. The Pulse Test. Lyle Stuart New York 1956. www.soilandhealth.org (30.11.2017)
 • 53. Teuber SS, Porch-Curren C. Unproved diagnostic and therapeutic approaches to food allergy and intolerance. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2003; 3: 217-21.
 • 54. Barton M, Oleske J, LaBraico J. Controversial techniques in allergy treatment. J Natl Med Assoc 1983; 75: 831-4.
 • 55. Buchanan TJ, Sutherland CJ, Strettle RJ, et al. An investigation of the relationship between anatomical features in the iris and systemic disease, with reference to iridology. Complement Ther Med 1996; 4: 98-102.
 • 56. Ernst E. Iridology: a systematic review. Forsch Komplemtarmed 1999; 6: 7-9.
 • 57. Ernst E. Iridology: not useful and potentially harmful. Arch Ophthalmol 2001; 18: 120-1.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f8b09bdb-ea8d-4ab9-9583-10c804e287a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.