PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 2 | 110-114
Article title

Pomiar zachowań problemowych u dorosłych – charakterystyka wersji Systemu Pomiaru Opartego na Empirii Achenbacha (ASEBA): Kwestionariusza Samoobserwacyjnego (ASR) i Kwestionariusza Obserwacyjnego (ABCL)

Content
Title variants
EN
Assessment of adults problem behaviours – the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) adult forms: Adult Self-Report and Adult Behaviour Checklist
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System Pomiaru Opartego na Empirii opracowany przez Thomasa Achenbacha to zbiór zbudowanych na tej samej zasadzie narzędzi pomiaru funkcjonowania przystosowawczego i nieprzystosowawczego osoby. Koncepcją teoretyczną służącą jako podstawa do budowy tych narzędzi jest paradygmat pomiaru i taksonomii oparty na empirii (innymi słowy podejście to określa się jako „z dołu do góry”). Istniejące wersje narzędzi tego systemu służą do pomiaru funkcjonowania osób od 1,5 roku życia do ponad 90 lat. W artykule przedstawiono charakterystykę kwestionariuszy dla osób dorosłych w wieku 18-59 lat, tj. wersję samoobserwacyjną, czyli Kwestionariusz Samoobserwacyjny (ASR), i wersję obserwacyjną, czyli Kwestionariusz Obserwacyjny (ABCL). Kwestionariusze te służą do pomiaru funkcjonowania adaptacyjnego i zachowań problemowych natury internalizacyjnej oraz eksternalizacyjnej. Wyróżnione zagadnienia tworzą 8 skal zachowań problemowych: Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa. Zostały one opublikowane wraz z podręcznikiem w 2003 roku. W niniejszej pracy przedstawiono założenia, sposoby konstrukcji i budowę tych kwestionariuszy oraz wyniki prac dotyczące oceny właściwości psychometrycznych oryginalnych ich wersji, czyli dane odnoszące się do określenia rzetelności (zgodności wewnętrznej i stabilności bezwzględnej) oraz trafności (treściowej, teoretycznej i diagnostycznej). Dane te wskazują na to, że dwie wersje systemu ASEBA dla dorosłych spełniają wymogi psychometryczne w zastosowaniu do pomiaru zachowań adaptacyjnych i zachowań problemowych.
EN
Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) comprises family forms which are constructed according to the same basic idea and designed for assessing adaptive functioning and maladaptive functioning. All ASEBA forms have been constructed on the empirically based approach to taxonomy and assessment of adaptive functioning and problem behaviours. This approach is called in other words the “bottom-up”. The ASEBA includes forms for assessing adaptive and maladaptive behaviour for ages 1.5 to 90+ years. This article characterises the forms for adult persons: Adults Self-Report (ASR) and Adult Behaviour Checklist (ABCL). The questionnaires are designed for assessing adaptive behaviour and internalising problems and externalising problems. The eight empirically based scales are as follows: Anxiety/Depression, Withdrawal, Somatic Complaints, Thought Problems, Attention Problems, Aggressive Behaviour, Rule Breaking Behaviour, Obsession-Compulsion. In 2003 the ASR and ABCL and the manual for them were published. This paper presents theoretical aspects of these forms, their structure and psychometric evaluation. The data are presented which refer to establishment of the reliability (internal consistency and test-retest reliability) and the validity (content validity, criterion-related validity and construct validity) of these two forms of ASEBA for adults. The conclusion is as follows: the Adult Self-Report and the Adult Behaviour Checklist appeared to be a reliable and valid measure to assess psychopathology in 18-59 aged persons.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
110-114
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierownik: prof. dr hab. Czesław Czabała
  • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
References
  • 1. Achenbach T.M.: The Achenbach 1. System of Empirically Based Assessment (ASEBA): Development, Finding, Theory, and Applications. University of Vermont, Research Center for Children, Youth and Families, Burlington, VT 2009.
  • 2. Wolańczyk T., Bryńska A.: Oglądając z trzech stron – narzędzia z rodziny Child Behavior Checklist jako metoda oceny stanu psychicznego młodzieży. W: Izdebki Z. (red.): Zagrożenia okresu dorastania. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008: 255-266.
  • 3. Achenbach T.M., Krukowski R.A., Dumenci L., Ivanova M.Y.: Assessment of adult psychopathology: meta-analyses and implications of cross-informant correlations. Psychol. Bull. 2005; 131: 361-382.
  • 4. Achenbach T.M., Rescorla L.A.: Manual for the ASEBA Adult Forms & Profiles. University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families, Burlington, VT 2003.
  • 5. Achenbach T.M., Dumenci L., Rescorla L.A.: Ratings of relations between DSM-IV diagnostic categories and items of the Adult Self-Report (ASR) and Adult Behaviour Checklist (ABCL). Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth&Families. Adres: www.ASEBA.org, 2003.
  • 6. Achenbach T.M., Dumenci L., Rescorla L.A.: DSM-oriented and empirically based approaches to constructing scales from the same item pools. J. Clin. Child Adolesc. Psychol. 2003; 32: 328-340.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f8a594e7-ed67-427d-a9ad-8e091df59b67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.