PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 451–459
Article title

Zastosowanie ultrasonografi i w ocenie powikłań zakrzepowych u dzieci z centralnymi, tunelizowanymi cewnikami dożylnymi

Content
Title variants
EN
Ultrasound assessment of thrombotic complications in pediatric patients with tunneled central venous catheters
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Central venous access consists in inserting a vascular catheter to the vena cava and placing
its tip in the vicinity of the opening to the right atrium. In the patients of the Clinic
of Pediatrics, Hematology and Oncology at the Academic Clinical Centre of the Medical
University in Gdańsk, such implantation procedures are conducted 40–50 times in a year
using Broviac/Hickman catheters that are placed in the subclavian vein. In the Ultrasound
and Biopsy Laboratory at the clinic mentioned above, approximately 200–250 examinations
have been conducted since 2005 to assess the central venous access. Implantation of
a catheter considerably increases the comfort of patients who require a long-term venous
access. Nevertheless, it is an invasive procedure, burdened with a risk of numerous, early
and late complications. The late complications are associated with implanted catheters and
include catheter-related thrombosis. The aim of this paper was to present three patients
of the Clinic of Pediatrics, Hematology and Oncology at the Academic Clinical Centre of
the Medical University in Gdańsk, in whom thrombotic complications occurred as a result
of long-term central venous catheters. The paper also discusses the possibilities of using
sonography in the assessment of such complications. In the presented patients, it was possible
to determine the size and localization of a thrombus which enabled effective treatment
in two cases. The pathomechanism of catheter-related thrombosis was explained and the
risk factors of such complications were discussed. The attention was paid to the necessity
of conducting ultrasound examinations in pediatric patients with inserted catheters as soon
as the fi rst symptoms of thrombosis appear. Based on own observations and despite the lack
of validation of ultrasound imaging in the assessment of central catheters, we believe that
this method is highly promising and can be recommended for the assessment of thrombotic
complications in pediatric patients with central venous catheters.
PL
Centralny dostęp dożylny polega na wprowadzeniu cewnika naczyniowego (kateteru) do
żyły głównej i zlokalizowaniu jego końcówki blisko ujścia do prawego przedsionka serca.
U pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu roku przeprowadza się 40–50 zabiegów
implantacji cewników centralnych typu Broviac/Hickman przez żyłę podobojczykową.
W Pracowni Diagnostyki Ultrasonografi cznej i Biopsyjnej przy wyżej wymienionej Klinice
od 2005 roku wykonuje się rocznie około 200–250 badań, do których wskazaniem jest
ocena centralnego dostępu dożylnego. Zastosowanie kateteru znacznie poprawia komfort
pacjentów wymagających długotrwałego dostępu dożylnego. Jest jednak procedurą
inwazyjną, obarczoną ryzykiem wystąpienia szeregu powikłań, zarówno wczesnych, jak
i późnych. Powikłania późne dotyczą cewników już implantowanych i obejmują między
innymi zakrzepicę odcewnikową. Celem niniejszej pracy jest prezentacja trzech pacjentów
z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, u których doszło do powikłań zakrzepowych w przebiegu
długotrwale utrzymywanego cewnika centralnego. Przedstawiono możliwości wykorzystania
ultrasonografi i w ocenie powstałych zaburzeń. W prezentowanych przypadkach
możliwe było określenie wielkości i lokalizacji skrzepliny, co pozwoliło na podjęcie skutecznego
leczenia u dwojga pacjentów. Omówiono patomechanizm powstania zakrzepicy
odcewnikowej oraz czynniki zwiększonego ryzyka takich zaburzeń. Zwrócono uwagę na
konieczność wykonywania badań ultrasonografi cznych u dzieci z kateterem już przy pierwszych
objawach sugerujących powikłania zakrzepowe. Na podstawie obserwacji własnych,
pomimo braku walidacji dla diagnostyki ultrasonografi cznej w ocenie cewników centralnych,
uważamy, że jest to metoda bardzo obiecująca i godna polecenia w ocenie powikłań
zakrzepowych u dzieci z centralnym dostępem dożylnym.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
451–459
Physical description
Contributors
 • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
author
 • Oddział Hematologii, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Oddział Chemioterapii, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
References
 • 1. Galloway S, Bodenham A: Long-term central venous access. Br J Anaesth 2004; 92: 772–734.
 • 2. Vo JN, Hoffer FA, Shaw DW: Techniques in vascular and interventional radiology: pediatric central venous access. Tech Vasc Interv Radiol 2010; 13: 250–257.
 • 3. Ge X, Cavallazzi R, Li C, Pan SM, Wang YW, Wang FL: Central venous access sites for the prevention of venous thrombosis, stenosis and infection. Cochrane Database Syst Rev 2012; 3: CD004084.
 • 4. Baskin JL, Pui CH, Reiss U, Wilimas JA, Metzger ML, Ribeiro R et al.: Management of occlusion and thrombosis associated with long-term indwelling central venous catheters. Lancet 2009; 374: 159–169.
 • 5. Kusminsky RE: Complication of central venous catheterization. J Am Coll Surg 2007; 204: 681–696.
 • 6. Legler D, Nugent M: Doppler localization of the internal jugular vein facilitates central venous cannulation. Anesthesiology 1984; 60: 481–482.
 • 7. Peris A, Zagli G, Bonizzoli M, Cianchi G, Ciapetti M, Spina R et al.: Implantation of 3951 long-term central venous catheters: performances, risk analysis, and patient comfort after ultrasound-guidance introduction. Anesth Analg 2010; 111: 1194–1201.
 • 8. Troianos CA, Hartman GS, Glas KE, Skubas NJ, Eberhardt RT, Walker JD et al.: Special articles: guidelines for performing ultrasound guided vascular cannulation: recommendations of the American Society of Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists. Anesth Analg 2012; 114: 46–72.
 • 9. Liu YT, Bahl A: Evaluation of proper above-the-diaphragm central venous catheter placement: the saline fl ush test. Am J Emerg Med 2011; 29: 842.e1–842.e3.
 • 10. Debourdeau P, Kassab Chahmi D, Le Gal G, Kriegel I, Desruennes E, Douard MC et al.: 2008 SOR guidelines for the prevention and treatment of thrombosis associated with central venous catheters in patients with cancer: report from the working group. Ann Oncol 2009; 20: 1459–1471.
 • 11. Journeycake JM, Buchanan GR: Thrombotic complications of central venous catheters in children. Curr Opin Hematol 2003; 10: 369–374.
 • 12. Fratino G, Molinari AC, Parodi S, Longo S, Saracco P, Castagnola E et al.: Central venous catheter-related complications in children with oncological/hematological diseases: an observational study of 418 devices. Ann Oncol 2005; 16: 648–654.
 • 13. Mitchell LG, Andrew M, Hanna K, Abshire T, Halton J, Anderson R et al.: A prospective cohort study determining the prevalence of thrombotic events in children with acute lymphoblastic leukemia and a central venous line who are treated with L-asparaginase: results of the Prophylactic Antithrombin Replacement in Kids with Acute Lymphoblastic Leukemia Treated with Asparaginase (PARKAA) Study. Cancer 2003; 97: 508–516.
 • 14. Revel-Vilk S, Yacobovich J, Tamary H, Goldstein G, Nemet S, Weintraub M et al.: Risk factors for central venous catheter thrombotic complications in children and adolescents with cancer. Cancer 2010; 116: 4197–4205.
 • 15. Matsushima K, Frankel HL: Bedside ultrasound can safely eliminate the need for chest radiographs after central venous catheter placement: CVC sono in the surgical ICU (SICU). J Surg Res 2010; 163: 155–161.
 • 16. Kerr TM, Lutter KS, Moeller DM, Hasselfeld KA, Roedersheimer LR, McKenna PJ et al.: Upper extremity venous thrombosis diagnosed by duplex scanning. Am J Surg 1990; 160: 202–206.
 • 17. Gaitini D, Beck-Razi N, Haim N, Brenner B: Prevalence of upper extremity deep venous thrombosis diagnosed by color Doppler duplex sonography in cancer patients with central venous catheters. J Ultrasound Med 2006; 25: 1297–1230.
 • 18. Male C, Chait P, Ginsberg JS, Hanna K, Andrew M, Halton J et al.: Comparison of venography and ultrasound for the diagnosis of asymptomatic deep vein thrombosis in the upper body in children: results of the PARKAA study. Prophylactic Antithrombin Replacement in Kids with ALL treated with Asparaginase. Thromb Haemost 2002; 87: 593–598.
 • 19. Chin EE, Zimmerman PT, Grant EG: Sonographic evaluation of upper extremity deep venous thrombosis. J Ultrasound Med 2005; 24: 829–838.
 • 20. Baarslag HJ, van Beek EJ, Koopman MM, Reekers JA: Prospective study of color duplex ultrasonography compared with contrast venography in patients suspected of having deep venous thrombosis of the upper extremities. Ann Intern Med 2002; 136: 865–872.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f8a1896c-302a-4d44-b213-6eeb7f744008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.