PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 1 | 33–37
Article title

Trening Zastępowania Agresji: opis metody, jej skuteczność oraz zastosowanie w praktyce oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży

Content
Title variants
EN
Aggression Replacement Training: methods, efficiency and practical use in department of child and adolescent psychiatry
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aggression Replacement Training was created by Arnold Goldstein. It is a world widespread therapeutic training aimed to prevent aggressive behaviour. Originally developed to work with youth from correctional institutions, now it is adopted to needs of a wide group of potential participants and can be used in various educational institutions like kindergartens, primary and secondary schools, childcare centres and psychiatric wards. This paper consists of four sections. The first section contains historical overview of the beginning of the program. Section two presents the idea of Aggression Replacement Training and subsequently a description of all three modules as well as CBT techniques and interventions used. Section three is a review of evaluation researches with conclusions for a practical usage and efficiency of this method. This section concentrates mostly on government reports concerning Aggression Replacement Training, which present possible benefits and savings related to the program. At the end of the article authors describe their own experiences with Aggression Replacement Training from their work with children and adolescents from department of child and adolescent psychiatry as well as some self-modifications to the program which were made to fit Aggression Replacement Training to a hospital environment.
PL
Opracowany przez Arnolda Goldsteina Trening Zastępowania Agresji, stosowany w wielu krajach, jest programem terapeutycznym mającym zapobiegać zachowaniom agresywnym. Wdraża się go także jako program interwencyjny, ukierunkowany na zmianę zachowania osób agresywnych. Trening stworzono z myślą o pracy z młodzieżą z placówek poprawczych, a później przystosowano do potrzeb szerokiej grupy odbiorców, dzięki czemu można go realizować w różnych instytucjach oświaty (przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich), placówkach opiekuńczo- -wychowawczych czy oddziałach psychiatrycznych. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono krótki rys historyczny, w drugiej – założenia i strukturę poszczególnych modułów. W opisie każdego z trzech modułów uwzględniono stosowane techniki i położono nacisk na poznawczo-behawioralny aspekt interwencji. Część trzecia obejmuje przegląd zagranicznych i polskich badań ewaluacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na raporty instytucji rządowych – obrazujące wymierne korzyści materialne uzyskiwane dzięki wdrożeniu programu. Ostatnią część artykułu poświęcono doświadczeniom autorów z pracy według programu opartego na Treningu Zastępowania Agresji na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży. Omówiono modyfikacje wprowadzone do standardowego programu w celu dostosowania go do warunków pracy w szpitalu.
Keywords
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
33–37
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, tel.: +48 22 522 73 38
 • Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
References
 • Amendola M, Oliver R: Aggression Replacement Training® stands the test of time. Reclaiming Children and Youth 2010; 19: 47–50.
 • Glick B, Goldstein AP: Aggression Replacement Training. J Couns Dev 1987; 65: 356–362.
 • Goldstein AP, Glick B, Gibbs JC: ART. Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity, Warszawa 2004: 33–107.
 • Materiały ze szkolenia dla osób uczących się prowadzenia grup ART. „Trening Wnioskowania Moralnego”. Karan, Warszawa 2007: 56–58.
 • Morawska EJ, Morawski J: Trening Zastępowania Agresji. Część 1. Psychologia w Szkole 2006b; 1: 29–36.
 • Morawska EJ, Morawski J: Trening Zastępowania Agresji. Część 2. Psychologia w Szkole 2006a; 2: 83–90.
 • Morawska EJ, Morawski J: Trening Zastępowania Agresji. Część 3. Psychologia w Szkole 2006d; 3: 105–109.
 • Morawska EJ, Morawski J: Trening Zastępowania Agresji. Część 4. Psychologia w Szkole 2006c; 4: 95–104.
 • Morawska E, Morawski J: Trening Zastępowania Agresji w szkołach i placówkach systemu oświaty. Instytut Amity, Warszawa 2004: 1–26.
 • Morawski J: Ewaluacja Treningu Zastępowania Agresji ART. Problemy Alkoholizmu 2005; 2–3: 21–25.
 • Outcome evaluation of Washington State’s research-based programs for juvenile offenders. Washington State Institute for Public Policy, 2004; 11–20. Available from: www.wsipp.wa.gov/rptfiles/04-01-1201.pdf.
 • Potempska E, Kołodziejczyk A: Trening Zastępowania Agresji. Część I. Remedium 2001; 12: 6–7.
 • Potempska E, Kołodziejczyk A: Trening Zastępowania Agresji. Część II. Remedium 2002; 1: 8–9.
 • Reddy LA, Goldstein AP: Aggression Replacement Training: a multimodal intervention for aggressive adolescents. Resid Treat Child Youth 2001; 18: 47–62.
 • Washington State Aggression Replacement Training Program Standards. 2013: 1–3. Available from: www.dshs.wa.gov/sites/default/files/JJRA/jr/documents/WSART%20%20Program%20Standards%20Adopted%20022113.pdf.
 • Washington State’s implementation of Aggression Replacement Training for juvenile offenders: preliminary findings. Washington State Institute for Public Policy, 2002: 1–2. Available from: www.wsipp.wa.gov/rptfiles/ART.pdf.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f836d9c3-9c37-4e02-85e9-abeb41b9a3a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.