PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 33-37
Article title

Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

Content
Title variants
EN
Male depression – the concept, measurement tools and relationships with suicidal behaviours
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents the concept of atypical symptoms of depression occurring in men. An important source of the concept is the experience of the programme of diagnosis and treatment of depression which was carried out on Gotland (Sweden) in the 1980s. The programme, which was addressed to family practitioners, led to a reduction of suicidal behaviours in women. Among men, these behaviours did not change. It was assumed that one of the reasons for such an outcome could be a different picture of depression in both sexes. These differences could be responsible for the fact that depression in men remains undiagnosed and untreated more often than among women, leading to an increased number of suicides. Increased impulsivity, aggressive behaviour, substance abuse (alcohol, drugs, nicotine), taking risky behaviours (risky driving, casual sex) and suppression of emotions were distinguished among the dominant symptoms of male depression. The rigorous submission to the traditional male cultural roles is often mentioned as the cause of atypical depression in men. These standards refer to resistance, strength, competition, control over and suppression of feelings as well as the need to provide for the family. This article presents the most common methods to study male depression, i.e. the Gotland Male Depression Scale (GMDS) by Rutz, the Male Depression Risk Scale (MDRS-22) by Rice et al. and the Masculine Depression Scale (MDS) by Magovcevic and Addis. The results of research conducted with the use of these methods are also shown. The paper ends with reflections on further research on the problem of male depression and the controversy surrounding this issue.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja) w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna), podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne) oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS) Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22) Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS) Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
33-37
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Polska
References
 • Addis ME: Gender and depression in men. Clin Psychol Sci Prac 2008; 15: 153–168.
 • Addis ME, Mahalik JR: Men, masculinity, and the contexts of help seeking. Am Psychol 2003; 58: 5–14.
 • Blisker D, White J: The silent epidemic of male suicide. B C Med J 2011; 53: 529–534.
 • Centers for Disease Control and Prevention: Suicide: Facts at a Glance. Available from: http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/Suicide-DataSheet-a.pdf [Accessed 20 December 2015].
 • Cleary A: Suicidal action, emotional expression, and the performance of masculinities. Soc Sci Med 2012; 74: 498–505.
 • Cochran SV, Rabinowitz FE: Gender-sensitive recommendations for assessment and treatment of depression in men. Prof Psychol Res Pr 2003; 34: 132–140.
 • Cyranowski JM, Frank E, Young E et al.: Adolescent onset of the gender difference in lifetime rates of major depression: a theoretical model. Arch Gen Psychiatry 2000; 57: 21–27.
 • Genuchi MC, Mitsunaga LK: Sex differences in masculine depression: externalizing symptoms as a primary feature of depression in men. J Mens Stud 2015; 23: 243–251.
 • Kendler KS, Gatz M, Gardner CO et al.: A Swedish national twin study of lifetime major depression. Am J Psychiatry 2006; 163: 109–114.
 • Levant RF, Richmond K, Majors RG et al.: A multicultural investigation of masculinity ideology and alexithymia. Psychol Men Masc 2003; 4: 91–99.
 • Luoma JB, Martin CE, Pearson JL: Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry 2002; 159: 909–916.
 • Magovcevic M, Addis ME: The Masculine Depression Scale: development and psychometric evaluation. Psychol Men Masc 2008; 9: 117–132.
 • Mahalik JR, Locke BD, Ludlow LH et al.: Development of the conformity to masculine norms inventory. Psychol Men Masc 2003; 4: 3–25.
 • Martin LA, Neighbors HW, Griffith DM: The experience of symptoms of depression in men vs women: analysis of the National Comorbidity Survey Replication. JAMA Psychiatry 2013; 70: 1100–1106.
 • Möller-Leimkühler AM, Yücel M: Male depression in females? J Affect Disord 2010; 121: 22–29.
 • Möller-Leimkühler AM, Paulus NC, Heller J: Male Depression bei jungen Männern. Blickpunkt der Mann 2009; 7: 15–20.
 • Nolen-Hoeksema S: Gender differences in depression. Curr Dir Psychol Sci 2001; 10: 173–176.
 • Payne S, Swami V, Stanistreet DL: The social construction of gender and its influence on suicide: a review of the literature. J Mens Health 2008; 5: 23–35.
 • Rice SM, Fallon BJ, Aucote HM et al.: Development and preliminary validation of the Male Depression Risk Scale: furthering the assessment of depression in men. J Affect Disord 2013; 151: 950–958.
 • Rochlen AB, Whilde MR, Hoyer WD: The Real Men. Real Depression: overview, theoretical implications, and research considerations. Psychol Men Masc 2005; 6: 186–194.
 • Rol P, Chodkiewicz J: Objawy atypowej depresji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu – rola agresywności, impulsywności i bólu psychicznego. Postępy Psychiatr Neurol 2015; 24: 199–207.
 • Rutz W: Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. Int Clin Psychopharmacol 1999; 14 Suppl 3: S27–S33.
 • Rutz W, Rihmer Z: Suicidality in men – practical issues, challenges, solutions. J Mens Health Gend 2007; 4: 393–401.
 • Rutz W, von Knorring L, Pihlgren H et al.: An educational project on depression and its consequences: is the frequency of major depression among Swedish men underrated, resulting in high suicidality? Primary Care Psychiatry 1995; 1: 59–63.
 • Rutz W, Wålinder J, Von Knorring L et al.: Prevention of depression and suicide by education and medication: impact on male suicidality. An update from the Gotland study. Int J Psychiatry Clin Pract 1997; 1: 39–46.
 • Sher L: Per capita income is related to suicide rates in men but not in women. J Mens Health Gend 2006; 3: 39–42.
 • Sher L: Suicide in men. J Clin Psychiatry 2015; 76: e371–e372.
 • Silverstein B: Gender differences in the prevalence of somatic versus pure depression: a replication. Am J Psychiatry 2002; 159: 1051–1052.
 • Spendelow JS: Cognitive-behavioral treatment of depression in men: tailoring treatment and directions for future research. Am J Mens Health 2015; 9: 94–102.
 • Thompson EH Jr, Pleck JH, Ferrera DL: Men and masculinities: scales for masculinity ideology and masculinity-related constructs. Sex Roles 1992; 27: 573–607.
 • Vannatta RA: Adolescent gender differences in suicide-related behaviors. Journal of Youth and Adolescence 1997; 26: 559–568.
 • Walinder J, Rutz W: Male depression and suicide. Int Clin Psychopharmacol 2001; 16: S21–S24.
 • Winkler D, Pjrek E, Kasper S: Anger attacks in depression – evidence for a male depressive syndrome. Psychother Psychosom 2005; 74: 303–307.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f82a178c-4d4c-4b24-89bc-bdbcbb01a7a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.