PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 8 | 4 | 107-114
Article title

TOURIST ACTIVITY OF WOMEN LIVING IN POLISH RURAL AREAS

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Tourism, especially adventure tourism, is the best form of physical activity, regardless of age, gender and wealth. It is one of the most important and most accessible forms of active recreation. Although socio-economic transformation in the early 1990s had a profound influence on the development of tourism in Poland, for some social groups tourism is still a luxury. The situation of rural women in this regard is particularly difficult. The aim of this study was to evaluate the tourist activity of rural women and find out its main determinants. To achieve these objectives, a survey was conducted among women living in the villages of Koszewo, Pęzino and Kunowo (district of Stargard Szczeciński, West Pomerania). The study showed the increased level of education of rural women and their improved standards of living, clearly reflected in the increased awareness of healthy leisure activities. Analysis of ways of spending vacations by women living in rural areas showed that it depended on their economic activity but not on education. Going abroad for vacations and frequency of trips outside the place of residence depended on both education and economic activity of the surveyed women.
Keywords
Contributors
 • Departament of Physical Education and Health Promotion, Szczecin University, Poland
author
 • Departament of Physical Education and Health Promotion, Szczecin University, Poland
References
 • Bieńczyk G., Łobożewicz T. Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Warszawa 2001.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich UE (2007/2117(INI)). (2009/C 66 E/04).
 • Fuszara M. Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Instytut Spraw Publicznych 2002.
 • Gaworecki W. Turystyka. PWE. Warszawa 2000.
 • Halamska M. Agrarne, ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie wsi. In: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne. Ed. A. Kojder. Kraków 2007.
 • Kruk J. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2013; 1: 25–29.
 • Krzyszkowski J. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej – Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Warszawa 2008.
 • Rządowy program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – Projekt – Ministerstwo Edukacji Narodowej. 25.07.2006.
 • Łobożewicz T., Bińczyk G. Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Warszawa 2001.
 • Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 2010.
 • Stanisz A. Podstawowy kurs statystyki w badaniach medycznych w programie STATISTICA PL. StatSoft. Kraków 2006.
 • Toczek-Werner S. Podstawy rekreacji i turystyki. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2007
 • Wolańska T., Łobożewicz T. Rekreacja i turystyka w rodzinie. Estrella. Warszawa 1994.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f81b7935-9bb5-42b1-b50e-faa781557863
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.