PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 4 | 263–267
Article title

Nowe strategie w prewencji i leczeniu raka szyjki macicy

Content
Title variants
EN
New strategies for the prevention and treatment of cervical cancer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zaawansowany rak szyjki macicy jest nadal problemem zdrowotnym u kobiet, zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych ekonomicznie. W przypadkach choroby lokalnie zaawansowanej lub przerzutowej standardowe leczenie jest często nieskuteczne. Podejmuje się próby zastosowania nowych metod prewencji i leczenia z użyciem szczepionek terapeutycznych oraz strategii synergistycznych, obejmujących chemioterapię i immunoterapię. Ustalonym sposobem prewencji stanów przedrakowych i raka inwazyjnego szyjki macicy są szczepienia przeciwko wysokoonkogennym typom HPV. Wyniki badań III fazy VIVIANE potwierdziły ich skuteczność: szczepionka dziewięciowalentna obniża ryzyko rozwoju raka szyjki macicy o ponad 70%. Badanie II fazy wykazało, że obiecującą opcję leczenia u kobiet z przerzutowym i nawrotowym rakiem szyjki macicy stanowi szczepionka terapeutyczna oparta na zmodyfikowanej bakterii Listeria monocytogenes. Adoptywna terapia limfocytami T naciekającymi raka szyjki macicy jest efektywna, chociaż wymaga dalszych badań. W badaniu III fazy potwierdzono skuteczność zastosowania w  zaawansowanym raku szyjki macicy przeciwciała antyangiogennego  – bewacyzumabu – łącznie z cytostatykami. Końcowa ocena GOG 240 wykazała wydłużenie czasu do wznowy i czasu całkowitego przeżycia. Nanoterapia to system dostarczania substancji terapeutycznych do komórek raka przy pomocy struktur nano o wielkości 10–100 nm, służących jako wektory. Wykorzystywane nanocząstki należą głównie do lipidów (np. liposomy), polimerów, miceli lub metali szlachetnych. Procedura ta jest obecnie oceniana przede wszystkim na ustalonych liniach komórkowych raka szyjki macicy i na modelu zwierzęcym. Wydaje się skuteczna i pozbawiona działania cytotoksycznego na komórki tkanek zdrowych. Nanoterapia u kobiet chorych na raka szyjki macicy wydaje się kwestią niedalekiej przyszłości.
EN
Advanced cervical cancer continues to be a major issue in female health, particularly in less economically advanced countries. In cases of locally advanced or metastatic disease standard treatment is often unsuccessful; new preventive approaches and novel treatment methods, which use therapeutic vaccines and synergistic strategies involving chemotherapy and immunotherapy, are implemented. Vaccination against highly oncogenic HPV strains is an established preventive method against precancerous conditions and invasive cervical cancer. Third phase results of the VIVIANE clinical trial confirmed the efficacy of such an approach: a nine-valent HPV vaccine reduced the risk of cervical cancer by more than 70%. Phase II clinical trials showed that a therapeutic vaccine based on a modified bacterium Listeria monocytogenes is a promising treatment option for women with metastatic and recurrent cervical cancer. Although immunotherapy involving the use of tumour infiltrating T cells in cervical cancer is also promising, further studies are needed. Phase III trials confirmed the efficacy of anti-angiogenic bevacizumab in parallel with cytostatic drugs in advanced cervical cancer. The final evaluation of GOG 240 findings demonstrated improved progression-free survival and overall survival. Nanotherapy represents a system of delivering therapeutic substances to cancerous cells using nanostructures 10–100 nm in size as vectors. The nanoparticles are mainly lipids (e.g. liposomes), polymers, micelles or noble metals. This procedure is currently assessed using established cell lines of cervical cancer and animal models. It seems effective and devoid of cytotoxic effects on healthy cells. It is likely that nanotherapy will be applied in the near future in women with cervical cancer.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
263–267
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
 • AstraZeneca Pharma Poland, Warszawa, Polska
 • Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawa, Polska
author
 • Clinical Department of Gynecological Endocrinology and Gynecology, University Hospital in Krakow, Kraków, Poland
References
 • 1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al.: Globocan 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No. 11, International Agency for Research on Cancer, Lyon 2013.
 • 2. Small W Jr, Bacon MA, Bajaj A et al.: Cervical cancer: a global health crisis. Cancer 2017; 123: 2404–2412.
 • 3. Robin TP, Amini A, Schefter TE et al.: Disparities in standard of care treatment and associated survival decrement in patients with locally advanced cervical cancer. Gynecol Oncol 2016; 143: 319–325.
 • 4. Bailey HH, Chuang LT, duPont NC et al.: American Society of Clinical Oncology statement: human papillomavirus vaccination for cancer prevention. J Clin Oncol 2016; 34: 1803–1812.
 • 5. Wheeler CM, Skinner SR, Del Rosario-Raymundo MR et al.; VIVIANE Study Group: Efficacy, safety, and immunogenicity of the human papillomavirus 16/18 AS04-adjuvanted vaccine in women older than 25 years: 7-year follow-up of the phase 3, double-blind, randomised controlled VIVIANE study. Lancet Infect Dis 2016; 16: 1154–1168.
 • 6. Vici P, Pizzuti L, Mariani L et al.: Targeting immune response with therapeutic vaccines in premalignant lesions and cervical cancer: hope or reality from clinical studies. Expert Rev Vaccines 2016; 15: 1327–1336.
 • 7. Cory L, Chu C: ADXS-HPV: a therapeutic Listeria vaccination targeting cervical cancers expressing the HPV E7 antigen. Hum Vaccin Immunother 2014; 10: 3190–3195.
 • 8. Xiao J, Zhou J, Fu M et al.: Efficacy of recombinant human adenovirus-p53 combined with chemotherapy for locally advanced cervical cancer: a clinical trial. Oncol Lett 2017; 13: 3676–3680.
 • 9. Borcoman E, Le Tourneau C: Pembrolizumab in cervical cancer: latest evidence and clinical usefulness. Ther Adv Med Oncol 2017; 9: 431–439.
 • 10. Brianti P, De Flammineis E, Mercuri SR: Review of HPV-related diseases and cancers. New Microbiol 2017; 40: 80–85.
 • 11. Ueno S, Sudo T, Oka N et al.: Absence of human papillomavirus infection and activation of PI3K-AKT pathway in cervical clear cell carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2013; 23: 1084–1091.
 • 12. Angioli R, Lopez S, Aloisi A et al.: Ten years of HPV vaccines: state of art and controversies. Crit Rev Oncol Hematol 2016; 102: 65–72.
 • 13. Lee SJ, Yang A, Wu TC et al.: Immunotherapy for human papillomavirus-associated disease and cervical cancer: review of clinical and translational research. J Gynecol Oncol 2016; 27: e51.
 • 14. Jia YY, Tan WJ, Duan FF et al.: A genetically modified attenuated Listeria vaccine expressing HPV16 E7 kill tumor cells in direct and antigen-specific manner. Front Cell Infect Microbiol 2017; 7: 279.
 • 15. Guirnalda P, Wood L, Paterson Y: Listeria monocytogenes and its products as agents for cancer immunotherapy. Adv Immunol 2012; 113: 81–118.
 • 16. Zsiros E, Tsuji T, Odunsi K: Adoptive T-cell therapy is a promising salvage approach for advanced or recurrent metastatic cervical cancer. J Clin Oncol 2015; 33: 1521–1522.
 • 17. Stefanović S, Draper LM, Langhan MM et al.: Complete regression of metastatic cervical cancer after treatment with human papillomavirus-targeted tumor-infiltrating T cells. J Clin Oncol 2015; 33: 1543–1550.
 • 18. Tewari KS, Sill MW, Long HJ 3rd et al.: Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer. N Engl J Med 2014; 370: 734–743.
 • 19. Tewari KS, Sill MW, Penson RT et al.: Bevacizumab for advanced cervical cancer: final overall survival and adverse event analysis of a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial (Gynecologic Oncology Group 240). Lancet 2017; 390: 1654–1663.
 • 20. Ekwunife OI, O’Mahony JF, Gerber Grote A et al.: Challenges in cost-effectiveness analysis modelling of HPV vaccines in lowand middle-income countries: a systematic review and practice recommendations. Pharmacoeconomics 2017; 35: 65–82.
 • 21. Zhu Y, Liao L: Applications of nanoparticles for anticancer drug delivery: a review. J Nanosci Nanotechnol 2015; 15: 4753–4773.
 • 22. Medina-Alarcón KP, Voltan AR, Fonseca-Santos B et al.: Highlights in nanocarriers for the treatment against cervical cancer. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2017; 80: 748–759.
 • 23. Li C, Ge X, Wang L: Construction and comparison of different nanocarriers for co-delivery of cisplatin and curcumin: a synergistic combination nanotherapy for cervical cancer. Biomed Pharmacother 2017; 86: 628–636.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f8070a96-759b-40f3-8066-809b7c78eb2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.