PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 8 | 21-30
Article title

Ogniwa litowe typu all-solid-state oraz inne możliwości konstrukcji ogniwa litowego z elektrolitem stałym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W pracy zaprezentowano najważniejsze ro-dzaje elektrolitów dla ogniw litowych – zarówno ciekłych, jak i stałych: organicznych polimero-wych, nieorganicznych szklistych i krystalicznych. Opisano najważniejsze cechy poszczególnych elektrolitów zwracając szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa narzucany przez planowane zastosowanie ogniw litowych do zasilania samochodów elektrycznych. Główna część artykułu przedstawia przegląd ogniw typu all-solid-state, w których całkowicie wyeliminowano z konstrukcji ciekłe substancje. Na zakończenie zwrócono uwagę na dwie nowe koncepcje budo-wy ogniw litowych ze stałym elektrolitem: ogniwa przepływowe i ogniwa typu lit-powietrze.
Keywords
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw Katedra Energetyki Wodorowej al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
References
 • 1. T.-H. Kim , J.-S. Park , S.K. Chang , S. Choi ,
 • J.H. Ryu, H.-K. Song, Adv. Energy Mater.
 • 2 (2012) 860.
 • 2. E. Frąckowiak, Biuletyn Polskiego Stowarzy-szenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 8 (2014).
 • 3. E. Quartarone, P. Mustarelli, Chem. Soc. Rev. 40 (2011) 2525.
 • 4. J. B. Goodenough, Y. Kim, Chem. Mater. 22 (2010) 587.
 • 5. K. Zaghib, A. Mauger, H. Groult, J.B. Goode-nough, C.M. Julien, Materials 6 (2013) 1028.
 • 6. C.M. Hayner, X.Zhao, H.H. Kung, Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng. 3 (2012) 445.
 • 7. M. Armand, P.G. Bruce, B. Scrosati, W. Wieczo-rek, L. Niedzicki, M. Marcinek, Biuletyn Polskie-go Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 6 (2011) 44.
 • 8. D. Guyomard, J.M. Tarascon, J. Power Sources 54 (1995) 92.
 • 9. C.G. Barlowz, Electrochem. Solid-State Lett. 2 (1999) 362.
 • 10. S.E. Sloop, J.B. Kerr, K. Kinoshita J. Power Sources 119-121 (2003) 330.
 • 11. M. Dahbi, F. Ghamouss, F. Tran-Van,
 • D. Lemordant, M. Anouti, J. Power Sources 196 (2011) 9743.
 • 12. Y. Lin, J. Li, Y. Lai, C. Yuan, Y. Cheng, J. Liu, RSC Adv., 3 (2013) 10722.
 • 13. L.J. Krause, W. Lamanna, J. Summerfield,
 • M. Engle, G. Korba, R. Loch, R. Atanasoski,
 • J. Power Sources 68 (1997) 320.
 • 14. G. Nagasubramanian, J. Power Sources 119–121 (2003) 811.
 • 15. S. Wang, W. Qiu, T. Li, B. Yu, H. Zhao, Int. J. Electrochem. Sci., 1 (2006) 250.
 • 16. M. Armand, F. Endres, D.R. MacFarlane,
 • H. Ohno, B. Scrosati, Nature Mater. 8 (2009) 621.
 • 17. T. Frömling, M. Kunze, M. Schönhoff, J. Sun-dermeyer, B. Roling, J. Phys. Chem. B 112 (2008) 12985.
 • 18. J.W. Fergus, J. Power Sources 195 (2010) 4554.
 • 19. J. Liu, J. Xu,, Y. Lin, Y. Lai, C. Yuan, J. Zhang,
 • K. Zhu, Acta Chim. Sinica 71 (2013) 869.
 • 20. A.M. Stephan, Europ. Polymer J. 42 (2006) 21.
 • 21. J.-M. Tarascon, A.S. Gozdz, C. Schmutz,
 • F. Shokoohi, P.C. Warren, Solid State tonics 86-88 (1996) 49.
 • 22. N.J. Dudney, Interface 17 (3) (2008) 44.
 • 23. N. Kamaya, K. Homma, Y. Yamakawa,
 • M. Hirayama, R. Kanno, M. Yonemura, T. Ka-miyama, Y. Kato, S. Hama, K. Kawamoto, A. Mit-sui, Nature Mater. 10 (2011) 682.
 • 24. S. Stramare, V. Thangadurai, W. Weppner, Chem. Mater. 15 (2003) 3974.
 • 25. H. Aono, E. Sugimoto, Y. Sadaoka,
 • N. Imanaka, G. Adachi, J. Electrochem. Soc. 137 (1990) 1023.
 • 26. Y. Li, J.-T. Han, C.-A. Wang, S.C. Vogel, H. Xie, M. Xu, J.B. Goodenough, J. Power Sources 209 (2012) 278.
 • 27. S. Teng, J. Tan, A. Tiwari, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 18 (2014) 29.
 • 28. P. Knauth, Solid State Ionics 180 (2009) 911.
 • 29. T. Lapp, S. Skaarup, A. Hooper, Solid State Ionics 11 (1983) 97.
 • 30. P.E. Stallworth, J.J. Fontanella, M.C. Win-tersgill, C.D. Scheidler, J.J. Immel, S.G. Green-baumb, A.S. Gozdz, J. Power Sources 81-82 (1999) 739.
 • 31. F. Croce, G.B. Appetecchi, L. Persi,
 • B. Scrosati, Nature 394 (1998) 456.
 • 32. B. Scrosati, J. Applied Electrochem. 2 (1972) 231.
 • 33. T. Gozdz, C. Schmutz, J.-M. Tarascon, U.S. Patent 5,296,318.
 • 34. J. B. Bates , N. J. Dudney , G. R. Gruzalski ,
 • C. F. Luck , U. S. Patent 5,338,625.
 • 35. N.J. Dudney, Mat. Sci. Eng. B 116 (2005) 245.
 • 36. M. Koo, K.-I. Park, S.H. Lee, M. Suh, D.Y. Jeon, J.W. Choi, K. Kang, K.J. Lee, Nano Lett. 12 (2012) 4810.
 • 37. T. Brousse, P. Fragnaud, R. Marchand,
 • D.M. Schleich. O. Bohnke, K. West, J. Power Sources 68 (1997) 412.
 • 38. Y. Kobayashi, H. Miyashiro, T. Takeuchi,
 • H. Shigemura, N. Balakrishnan, M. Tabuchi,
 • H. Kageyama, T. Iwahori, Solid State Ionics 152-153 (2002) 137.
 • 39. P. Birke, F. Salam, S. Döring, W. Weppner, Solid State Ionics 118 (1999) 149.
 • 40. J.F.M. Oudenhoven , L. Baggetto , P.H.L. Not-ten, Adv. Energy Mater. 1 (2011) 10.
 • 41. L. Baggetto, R.A.H. Niessen, F. Roozeboom, P.H.L. Notten, Adv. Funct. Mater. 18 (2008) 1057.
 • 42. C.P. de León, A. Frías-Ferrer, J. González-García, D.A. Szánto, F.C. Walsh, J. Power Sources 160 (2006) 716.
 • 43. M. Duduta, B. Ho, V.C. Wood,
 • P. Limthongkul, V.E. Brunini, W. C. Carter, and Y.-M. Chiang Adv. Energy Mater. 1 (2011) 511.
 • 44. M.A. Rahman, X. Wang, C. Wen, J. Appl. Elec-trochem. 44 (2014) 5.
 • 45. P.G. Bruce, S.A. Freunberger, L.J. Hardwick, J.-M. Tarascon, Nature Mater. 11 (2012) 19.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f7fa98ed-6823-4d00-8d71-fa6e9199c6c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.