PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 4 | 1-12
Article title

The 30-day mortality predictor role of c-reactive protein/albumin ratio in critically ill COPD patients.

Content
Title variants
PL
Rola stosunku białka c-reaktywnego do albuminy jako wskaźnika śmiertelności w ciągu 30 dni u krytycznie chorych pacjentów z POChP.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a progressive disease that develops due to inflammation in the airways. The aim of this study is to demonstrate the effectiveness of c-reactive protein/albumin ratio (CAR) as a 30-day mortality indicator in COPD patients admitted to ICU. MATERIAL AND METHODS: A total of 235 COPD patients with available data between January 2018 and December 2018 were included in this retrospective cohort study. Demographics, APACHE II, Charlson comorbidity index (CCI), SOFA score, CAR and outcomes were evaluated. RESULTS: 87 (37%) of the cases were female and 148 (63%) were male. Their ages ranged from 26 to 95 years, with an average of 70.9± 11.4. The non-survivors had significantly higher APACHE II, CCI, SOFA score, procalcitonin, creatinine, mechanical ventilation (MV) time, WBC, CRP and CAR compared to the survivors (p˂0.05). Albumin and prealbumin were significantly lower (p˂0.05) in non-survivors. In the univariate model; age, sepsis, inotropic support, APACHE II score, CCI, SOFA, procalcitonin, creatinine, MV time, WBC, CRP, albumin, prealbumin and CAR were observed to be significantly effective (p˂0.05) in predicting 30-day mortality. In the multivariate reduced model; inotropic support, SOFA, WBC and prealbumin value exhibited significant independent (p<0.05) effectiveness in predicting 30- day mortality. Albumin, CRP, CAR, APACHE II, SOFA and CCI value were observed to be significant in predicting mortality (p=0.000). CONCLUSIONS:In the study, the predictive power of APACHE II score, CCI, SOFA score, albumin and prealbumin values alone was found to be significantly higher than that of the CAR.
PL
WSTĘP: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą postępującą, która rozwija się z powodu zapalenie dróg oddechowych. Celem pracy jest wykazanie skuteczności stosunku białka c-reaktywnego do albuminy (CAR) jako 30-dniowy wskaźnik śmiertelności chorych na POChP przyjętych na OIT. MATERIAŁ I METODY: Ogółem 235 pacjentów z POChP z dostępnymi danymi od stycznia 2018 do grudnia 2018 zostało uwzględnionych w retrospektywnym badaniu kohortowym. Oceniono czynniki demograficzne, APACHE II, wskaźnik chorób współistniejących Charlsona (CCI), wynik SOFA, i CAR. WYNIKI: 87 (37%) przypadków stanowiły kobiety, a 148 (63%) mężczyźni. Ich wiek wahał się od 26 do 95 lat, średnio 70,9 ± 11,4. Osoby, które nie przeżyły, miały znacząco wyższy wynik APACHE II, CCI, SOFA, prokalcytoniny, kreatyniny, czas wentylacji mechanicznej (MV), WBC, CRP i CAR w porównaniu z osobami, które przeżyły (p˂0,05). Albumina i prealbumina były istotnie niższe (p˂0,05) u osób, które nie przeżyły. W modelu jednowymiarowym; wiek, posocznica, wsparcie inotropowe, wynik APACHE II, CCI, SOFA, prokalcytonina, kreatynina, czas MV, WBC, CRP, albumina, prealbumina i CAR były istotne (p˂0,05) w przewidywaniu 30-dniowej śmiertelności. W zredukowanym modelu wielowymiarowym; wsparcie inotropowe, SOFA, WBC i prealbuminy wykazały istotną (p <0,05) skuteczność w przewidywaniu 30-dniowej śmiertelności. Zaobserwowano, że albumina, CRP, CAR, APACHE II, SOFA i CCI były istotne w przewidywaniu śmiertelność (p = 0,000). WNIOSKI: W badaniu mocy predykcyjnej punktacji APACHE II, CCI, SOFA, albuminy i prealbuminy wykazano znacznie wyższe wartości niż CAR.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
1-12
Physical description
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f7af9abe-05ae-4bb4-99f4-1d43e00d96d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.