PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 3 | 224-234
Article title

Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
224-234
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Toruniu Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Wydział Psychologii UW Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Polanczyk G., de Lima M.S., Horta B.L. i wsp.: The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am. J. Psychiatry 2007; 164: 942-948.
 • 2. Borkowska A.: Nadpobudliwość psychoruchowa w neuropsychologicznej koncepcji Russela A. Barkleya. W: Herzyk A., Borkowska A. (red.): Neuropsychologia emocji. Poglądy. Badania. Klinika. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999: 165-190.
 • 3. Barkley R.A.: Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychol. Bull. 1997; 121: 65-94.
 • 4. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A. i wsp.: ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • 5. Borkowska A.R.: Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 • 6. Nigg J.T.: Neuropsychologic theory and findings in attention-deficit/hyperactivity disorder: the state of the field and salient challenges for the coming decade. Biol. Psychiatry 2005; 57: 1424-1435.
 • 7. Nigg J.T, Hinshaw S.P, Huang-Pollack C.: Disorders of attention and impulse regulation. W: Cicchetti D., Cohen D. (red.): Developmental Psychopathology. Wiley, New York 2006: 358-403.
 • 8. Święcicka M.: Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi. Emu, Warszawa 2005.
 • 9. Crundwell R.M.A.: An initial investigation of the impact of self-regulation and emotionality on behavior problems in children with ADHD. Canadian Journal of School Psychology 2005; 20: 62-74.
 • 10. Hoza B.: Peer functioning in children with ADHD. Ambul. Pediatr. 2007; 7 (supl.): 101-106.
 • 11. Anastopoulos A.D., Farley S.E.: Program treningu poznawczo-behawioralnego dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. W: Kazdin A.E., Weisz J.R. (red.): Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • 12. Rakowska J.: Terapia poznawczo-behawioralna. W: Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2005.
 • 13. Chronis A.M., Jones H.A., Raggi VL.: Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Clin. Psychol. Rev. 2006; 26: 486-502.
 • 14. Święcicka M.: Specyfika relacji społecznych dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w świetle doświadczeń psychoterapeuty. W: Święcicka M. (red.): Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP tom 1, 2003: 61-68.
 • 15. Mandelbaum D.E.: Attention-deficit-hyperactivity disorder. W: Swaiman K.F., Ashwal S., Ferriero D.M. (red.): Pediatric Neurology: Principles and Practice. Mosby Elsevier, Philadelphia 2006: 871-884.
 • 16. Freeman R.D.; Tourette Syndrome International Database Consortium: Tic disorders and ADHD: answers from a worldwide clinical dataset on Tourette syndrome. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2007; 16 supl. 1: 15-23.
 • 17. Dunn D.W, Austin J.K., Harezlak J., Ambrosius WT: ADHD and epilepsy in childhood. Dev. Med. Child Neurol. 2003; 45: 50-54.
 • 18. McDermott S., Mani S., Krishnawami S.: A population-based analysis of specific behavior problems associated with childhood seizures. J. Epilepsy 1995; 8: 110-118.
 • 19. Carlton-Ford S., Miller R., Brown M. i wsp.: Epilepsy and children’s social and psychological adjustment. J. Health Soc. Behav. 1995; 36: 285-301.
 • 20. Ferrie C.D., Madigan C., Tilling K. i wsp.: Adaptive and maladaptive behaviour in children with epileptic encephalopathies: correlation with cerebral glucose metabolism. Dev. Med. Child Neurol. 1997; 39: 588-595.
 • 21. Davis S.M., Katusic S.K., Barbaresi WJ. i wsp.: Epilepsy in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatr. Neurol. 2010; 42: 325-330.
 • 22. Holdsworth L., Whitmore K.: A study of children with epilepsy attending ordinary schools. I: their seizure patterns, progress and behaviour in school. Dev. Med. Child Neurol. 1974; 16: 746-758.
 • 23. Hempel A.M., Frost M.D., Ritter F.J., Farnham S.: Factors influencing the incidence of ADHD in pediatric epilepsy patients. Epilepsia 1995; 36 (supl. 4): 122.
 • 24. Saint-Martin A.D., Seegmuller C., Carcangiu R. i wsp.: Cognitive consequences of Rolandic Epilepsy. Epileptic Disord. 2001; 3 Spec. No. 2: SI59-SI65.
 • 25. Aldenkamp A.P, Overweg-Plandsoen WC., Arends J.: An open, nonrandomized clinical comparative study evaluating the effect of epilepsy on learning. J. Child Neurol. 1999; 14: 795-800.
 • 26. Torres A.R., Whitney J., Gonzalez-Heydrich J.: Attention-deficit/hyperactivity disorder in pediatric patients with epilepsy: review of pharmacological treatment. Epilepsy Behav. 2008; 12: 217-233.
 • 27. Banaschewski T., Neale B.M., Rothenberger A., Roessner V: Comorbidity of tic disorders & ADHD: conceptual and methodological considerations. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2007; 16 supl. 1: 5-14.
 • 28. Gau S.S., Chiang H.L.: Sleep problems and disorders among adolescents with persistent and subthreshold attention-deficit/ hyperactivity disorders. Sleep 2009; 32: 671-679.
 • 29. Goraya J.S., Cruz M., Valencia I. i wsp.: Sleep study abnormalities in children with attention deficit hyperactivity disorder. Pediatr. Neurol. 2009; 40: 42-46.
 • 30. Święcicka M.: Nazwać czy zrozumieć. Rola psychologa w diagnozowaniu dziecka z objawami nadpobudliwości. W: Maryniak A., Święcicka M. (red.): Problemy tożsamości i etyki zawodowej dziecięcego psychologa klinicznego. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, tom 4, Emu, Warszawa 2006.
 • 31. DuPaul G.J., Stoner G.: ADHD in the Schools, Second Edition: Assessment and Intervention Strategies. The Guilford Press, New York 2003.
 • 32. Ministerstwo Edukacji Narodowej: Założenia projektowanych zmian. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informator. Warszawa 2010.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f6f0303f-f168-4cce-bd9a-db9e79def7d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.