PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 58 | 280-286
Article title

Porównanie ultrasonograficznej oceny współczynnika żyła główna dolna/aorta z przyłożenia głowicy w linii środkowej przedniej i pachowej przedniej prawej

Content
Title variants
EN
Sonographic assessment of the inferior vena cava/aorta index measured with the transducer placed in the anterior median line and right anterior axillary line – a comparison
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to compare the values of the sonographic inferior vena cava/ aorta index obtained with the transducer placed in the median line and right anterior axillary line. Material and methods: The study enrolled 45 volunteers, including 33 women, aged 22.5 ± 1.26 with a negative history of circulatory and renal diseases. The study consisted in a sonographic assessment and measurement of the inferior vena cava and aorta by placing the transducer in the anterior median line and right anterior axillary line. The value of the inferior vena cava/aorta index was obtained by calculating the ratio of the diameters of the inferior vena cava and aorta. The diameter measurements were taken by placing the ultrasound transducer in the anterior median line and right anterior axillary line. Two examiners performed the measurement three times and used convex probes of 3.5–5 MHz. Additionally, the subjects’ weight, height and arterial blood pressure were taken. Results: Following a statistical analysis with the use of STATISTICA software, the following values of the inferior vena cava/aorta index were obtained: in the anterior median line – 1.43 ± 0.21, and in the right anterior axillary line – 1.285 ± 0.19. There was no statistically significant difference between the measurements obtained by the two examiners (p = 0.17). A strong correlation was noted between the inferior vena cava/ aorta indices calculated in both sites of transducer placement, which was irrespective of the examiners (the correlation coefficient: r = 0.61 and r = 0.71). The study indicate that the inferior vena cava/aorta index measured in the right anterior axillary line is a simple and reproducible method for determining the body fluid status; the examinations conducted in both sites may be used interchangeably. Further studies are needed to determine reference values for the inferior vena cava/aorta index measured in the right anterior axillary line.
PL
Celem pracy była ocena porównawcza wartości ultrasonograficznego współczynnika żyła główna dolna/aorta z przyłożenia głowicy w linii środkowej i pachowej przedniej prawej. Materiał i metoda: W badaniu udział wzięło 45 ochotników, w tym 33 kobiety, w wieku 22,5 ± 1,26 roku, z ujemnym wywiadem w kierunku chorób układu krążenia i nerek. Badanie polegało na ultrasonograficznej ocenie i pomiarach żyły głównej dolnej i aorty z przyłożenia głowicy w linii środkowej przedniej oraz w pachowej przedniej prawej. Wartość współczynnika żyła główna dolna/aorta uzyskiwano, wyliczając iloraz średnicy żyły głównej dolnej i aorty. Pomiary średnicy naczyń były wykonywane z przyłożenia głowicy ultrasonograficznej w linii środkowej przedniej oraz linii pachowej przedniej prawej. Dwóch badających wykonywało wszystkie pomiary trzykrotnie, stosując głowicę convex 3,5–5 MHz. Zmierzono także masę ciała, wzrost i ciśnienie tętnicze. Wyniki: Po opracowaniu statystycznym za pomocą programu STATISTICA uzyskano następujące wartości współczynnika żyła główna dolna/aorta: w linii środkowej przedniej 1,43 ± 0,21, w linii pachowej przedniej po stronie prawej 1,285 ± 0,19. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w pomiarach tego współczynnika pomiędzy badaczami (p = 0,17). Zaobserwowano silną korelację pomiędzy współczynnikami żyła główna dolna/aorta w obu przyłożeniach niezależnie od badającego (współczynnik korelacji r = 0,61 i r = 0,71). Na postawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: współczynnik żyła główna dolna/aorta mierzony w linii pachowej przedniej po stronie prawej jest prostą i powtarzalną metodą oceny nawodnienia pacjentów; badania w obu punktach przyłożenia mogą być stosowane zamiennie. Konieczne są dalsze badania w celu wyznaczenia norm współczynnika żyła główna dolna/aorta w linii pachowej przedniej po stronie prawej.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
58
Pages
280-286
Physical description
Contributors
author
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Dębinki 7, Building No. 12, 80-211 Gdańsk, Poland, tel.: +48 58 349 29 22
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Department of Pediatrics, Diabetology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
References
 • 1. Steiner MJ, DeWalt DA, Byerley JS: Is this child dehydrated? JAMA 2004; 291: 2746–2754.
 • 2. Di Somma S, Gori CS, Grandi T, Risicato MG, Salvatori E: Fluid assessment and management in the emergency department. Contrib Nephrol 2010; 161: 227–236.
 • 3. Gwinnutt CL: Lecture Notes. Clinical Anaesthesia. Blackwell, Malden (Mass.) 2008.
 • 4. Houdek L, Barata I, O’Donnell MB, Kaban J, Raio C, Akerman M et al.: Does Inferior Vena Cava/Aorta Ratio Correlate with Fluid Therapy in Clinically Dehydrated Children? (poster). Department of Emergency Medicine, North Shore University Hospital, Manhasset, New York: www.northshorelij.com.
 • 5. Szmygel Ł, Świętoń D, Myśliwiec M: Ocena przydatności współczynnika IVC/Ao u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1: doniesienie wstępne. Pediatr Endocrinol Diabet Metab 2010; 16: 24.
 • 6. Kosiak W, Świętoń D, Piskunowicz M: Sonographic inferior vena cava/ aorta diameter index, a new approach to the body fluid status assessment in children and young adults in emergency ultrasound – preliminary study. Am J Emerg Med 2008; 26: 320–325.
 • 7. Sridhar H, Mangalore P, Chandrasekaran VP, Manikam R: Caval aorta index and central venous pressure correlation in assessing fluid status! “Ultrasound Bridging the Gap”. ISRN Emergency Medicine 2012. DOI: 10.5402/2012/828626.
 • 8. Kosiak W, Świętoń D, Czarniak P, Kujawa M, Piskunowicz M: Przydatność badania ultrasonograficznego w ocenie stopnia nawodnienia pacjenta. Ultrasonografia 2008; 8 (32): 12–14.
 • 9. Chen L, Kim Y, Santucci K: Use of ultrasound measurement of the inferior vena cava diameter as an objective tool in the assessment of children with clinical dehydration. Acad Emerg Med 2007; 14: 841–845.
 • 10. Chen L, Hsiao A, Langhan M, Riera A, Santucci K: Use of bedside ultrasound to assess degree of dehydration in children with gastroenteritis. Acad Emerg Med 2010; 17: 1042–1047.
 • 11. De Lorenzo RA, Morris MJ, Williams JB, Haley TF, Straight TM, Holbrook-Emmons VL et al.: Does a simple bedside sonographic measurement of the inferior vena cava correlate to central venous pressure? J Emerg Med 2012; 42: 429–436.
 • 12. Levine AC, Shah SP, Umulisa I, Munyaneza RB, Dushimiyimana JM, Stegmann K et al.: Ultrasound assessment of severe dehydration in children with diarrhea and vomiting. Acad Emerg Med 2010; 17: 1035–1041.
 • 13. Maristany CP, Segurola Gurruchaga H: [Hydration in clinical practice]. Rev Enferm 2011; 34: 59–64.
 • 14. Seif D, Mailhot T, Perera P, Mandavia D: Caval sonography in shock. A noninvasive method for evaluating intravascular volume in critically ill patients. J Ultrasound Med 2012; 31: 1885–1890.
 • 15. Krause I, Birk E, Davidovits M, Cleper R, Blieden L, Pinhas L et al.: Inferior vena cava diameter: a useful method for estimation of fluid status in children on haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 2001; 16: 1203–1206.
 • 16. Goldflam K, Saul T, Lewiss R: Focus on: inferior vena cava ultrasound. ACEP News 2011; 6: 24–25.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f6d0e04d-5f79-412e-8fe5-5e20ec21f0a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.