PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 2 | 75-78
Article title

Ryzyko krwawienia u pacjentów podczas zabiegów wewnątrzgałkowych

Content
Title variants
EN
Hemorrhage risk in patients undergoing ocular surgery
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As a result of increasing volume of ophthalmic procedures and common use of antiplatelets or anticoagulants, the risk of using them in the perioperative period should be determined. The aim of this study was to assess the risk of bleeding in patients undergoing ophthalmic surgery based on current literature and to prepare polish recommendations in this field. Trabeculectomy, scleral buckling and vitrectomy in diabetic patients present high risk of bleeding. Phacoemulsification cataract surgery and intravitreal injections manifest low risk of intraoperative bleeding, and do not require a change in antiplatelet or anticoagulant agents dosage. Any preoperative dosage change in high-risk procedures should be consulted with the patient’s medical doctors and include an analysis of possible consequences.
PL
Wobec wzrostu liczby wykonywanych procedur okulistycznych oraz powszechności stosowania leków przeciwpłytkowych lub przeciwkrzepliwych konieczne jest określenie ryzyka związanego z ich stosowaniem w okresie okołooperacyjnym. Celem pracy jest ocena ryzyka krwawienia u pacjentów przechodzących zabiegi okulistyczne na podstawie aktualnie dostępnych publikacji oraz przygotowanie polskich zaleceń w tym obszarze. Do zabiegów wysokiego ryzyka krwawienia w chirurgii okulistycznej należą: trabekulektomia, zabiegi wgłobieniowe oraz witrektomia u pacjentów z retinopatią cukrzycową. Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej oraz iniekcja doszklistkowa leku są zabiegami niskiego ryzyka krwawienia śródoperacyjnego i nie wymagają modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego. Ewentualna przedoperacyjna zmiana schematu leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów z podwyższonym ryzykiem krwawienia śródoperacyjnego powinna się odbywać w porozumieniu z lekarzem prowadzącym oraz uwzględniać analizę możliwych skutków ogólnoustrojowych.
Discipline
Publisher

Journal
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
75-78
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Instytut Rozwoju Okulistyki, Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”, ae.grzybowski@gmail.com
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
References
 • 1. Soni A. Aspirin Use among the Adult U.S. Noninstitutionalized Population, with and without Indicators of Heart Disease, 2005 [online: www.meps.ahrq.gov/mepsweb/data_files/publications/st179/stat179.pdf. Published July 2007. Accessed December 24, 2017].
 • 2. Kiire CA, Mukherjee R, Ruparelia N, et al. Managing antiplatelet and anticoagulant drugs in patients undergoing elective ophthalmic surgery. Br J Ophthalmol 2014; 98(10): 1320-1324.
 • 3. Gong D, Jun L, Tsai JC. Trends in Medicare Service Volume for Cataract Surgery and the Impact of the Medicare Physician Fee Schedule. Health Serv Res 2017; 52(4): 1409-1426.
 • 4. Grzybowski A, Ascaso FJ, Kupidura-Majewski K, et al. Continuation of anticoagulant and antiplatelet therapy during phacoemulsification cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2015; 26(1): 28-33.
 • 5. Royal College of Ophthalmologists. Cataract Surgery Guidelines [online: www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/2010-SCI- 069-Cataract-Surgery-Guidelines-2010-SEPTEMBER-2010.pdf. Published September 2010. Accessed December 23, 2017].
 • 6. Kobayashi H. Evaluation of the need to discontinue antiplatelet and anticoagulant medications before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2010; 36(7): 1115-1119.
 • 7. Salam T, Raines MF. Clopidogrel and intraocular surgery: complicated or uncomplicated? Grand Rounds 2007; 7: 58-60.
 • 8. Olson RJ, Braga-Mele R, Chen SH, et al. Cataract in the Adult Eye Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology 2017; 124(2): P1-P119.
 • 9. Chandra A, Xing W, Kadhim MR, Williamson TH. Suprachoroidal hemorrhage in pars plana vitrectomy: risk factors and outcomes over 10 years. Ophthalmology 2014; 121(1): 311-317.
 • 10. Oh J, Smiddy WE, Kim SS. Antiplatelet and anticoagulation therapy in vitreoretinal surgery. Am J Ophthalmol 2011; 151(6): 934-939.e3.
 • 11. Brown JS, Mahmoud TH. Anticoagulation and clinically significant postoperative vitreous hemorrhage in diabetic vitrectomy. Retina 2011; 31(10): 1983-1987.
 • 12. Kanclerz P, Pyrzanowska-Sumiła J, Murawska J, et al. Wylewy krwi w przebiegu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej leczone metodą witrektomii przez pars plana – materiał własny. Klin Oczna 2013; 115(4): 291-295.
 • 13. Grzybowski A, Kupidura-Majewski K, Kupidura P. Controversies in Anticoagulant Therapy in Vitreo-Retinal Surgery. Curr Pharm Des 2015; 21(32): 4661-4666.
 • 14. Edmunds B, Thompson JR, Salmon JF, et al. The National Survey of Trabeculectomy. III. Early and late complications. Eye 2002; 16(3): 297-303.
 • 15. Jampel HD, Musch DC, Gillespie BW, et al. Perioperative complications of trabeculectomy in the collaborative initial glaucoma treatment study (CIGTS). Am J Ophthalmol 2005; 140(1): 16-22.
 • 16. Stein JD, Ruiz D Jr, Belsky D, et al. Longitudinal rates of postoperative adverse outcomes after glaucoma surgery among medicare beneficiaries 1994 to 2005. Ophthalmology 2008; 115(7): 1109-1116.e7.
 • 17. Gedde SJ, Schiffman JC, Feuer WJ, et al. Three-year follow-up of the tube versus trabeculectomy study. Am J Ophthalmol 2009; 148(5): 670-684.
 • 18. Avery RL, Bakri SJ, Blumenkranz MS, et al. Intravitreal injection technique and monitoring: updated guidelines of an expert panel. Retina 2014; 34 Suppl 12: S1-S18.
 • 19. Xu Y, Tan CS. Safety and complications of intravitreal injections performed in an Asian population in Singapore. Int Ophthalmol 2017; 37(2): 325-332.
 • 20. Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al. Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2006; 355(14): 1419-1431.
 • 21. Brown DM, Michels M, Kaiser PK, et al. Ranibizumab versus verteporfin photodynamic therapy for neovascular age-related macular degeneration: Two-year results of the ANCHOR study. Ophthalmology 2009; 116(1): 57-65.e5.
 • 22. Schmidt-Erfurth U, Eldem B, Guymer R, et al. Efficacy and safety of monthly versus quarterly ranibizumab treatment in neovascular age-related macular degeneration: the EXCITE study. Ophthalmology 2011; 118(5): 831-839.
 • 23. Moon SW, Oh J, Yu HG, et al. Incidence and risk factors for macular hemorrhage following intravitreal ranibizumab injection for neovascular age-related macular degeneration. J Ocul Pharmacol Ther 2013; 29(6): 556-559.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f6be19d0-35bc-42ed-ae28-4a2e92ca941a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.