PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 2 | 69-81
Article title

Zapobieganie chorobom zależnym od zakażenia HPV – aspekty kliniczne i ekonomiczne stosowania szczepień profilaktycznych

Content
Title variants
EN
Prevention of HPV-related diseases – clinical and economic aspects of prophylactic vaccination
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cervical cancer is among the most prevalent malignancies in women. Polish National Cancer Registry indicates that in 2007 there were over 3400 new cervical cancer cases and over 1900 women died of this malignancy. The cervical cancer frequently affects women remained productive, hence posses a significant health, social and economic burden. Oncogenic types of human papillomavirus (HPV) 16, 18 present a major causal factor responsible for the development of cervical cancer. Low-oncogenic HPV types 6, 11 are responsible for the development of anogenital warts, non-cancerous tissue growths which are a disturbing condition, considerably diminishing patients’ quality of life and constitute significant financial burden for healthcare system. The standard method of secondary prevention of the HPV-related diseases is cytological screening. Systematic screening is essential nonetheless the test is not specific for HPV. Vaccinations against HPV infection are the only effective method of primary prophylaxis of HPV-related diseases. Currently, there are two registered vaccines: quadrivalent Silgard® vaccine against HPV 6, 11, 16, 18 and bivalent Cervarix® vaccine against HPV 16, 18. The most health and social benefits bring both primary and secondary prevention based on common vaccination against HPV followed by regular cytological screening. Economic analyses indicate that vaccination of 12 years old girls is more cost-effective than the strategy limited to cytological screening only. Polish adaptation of the economic model for routine vaccination program against HPV 6, 11, 16, 18 with quadrivalent Silgard® vaccine reveal cost per QALY (quality adjusted life year) of 17 987 PLN which prove high cost-effectiveness of vaccination against HPV in Poland.
PL
Rak szyjki macicy stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2007 roku zarejestrowano w Polsce ponad 3400 zachorowań na nowotwory szyjki macicy, a ponad 1900 kobiet zmarło z tego powodu. Rak szyjki macicy dotyczy w przeważającej mierze kobiet w wieku produkcyjnym i stanowi istotny problem zdrowotny, społeczny oraz ekonomiczny. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój raka szyjki macicy są onkogenne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) 16 i 18. Niskoonkogenne typy HPV 6 i 11 odpowiadają za powstawanie brodawek narządów moczowo-płciowych, zmian bez cech nowotworzenia, będących uciążliwą chorobą, obniżającą jakość życia i znacznie obciążającą budżet ochrony zdrowia. Podstawową metodą profilaktyki wtórnej zakażeń HPV jest skryning cytologiczny. Jego prowadzenie jest konieczne, choć badanie to nie jest specyficzne. Szczepienia profilaktyczne stanowią jedyną skuteczną metodę profilaktyki pierwotnej chorób związanych z zakażeniami HPV. Obecnie są zarejestrowane dwie szczepionki: czterowalentna szczepionka Silgard® przeciw HPV 6, 11, 16, 18 oraz dwuwalentna szczepionka Cervarix® przeciw HPV 16, 18. Największe korzyści zdrowotne i społeczne przynoszą równoległe działania profilaktyki pierwotnej, polegającej na upowszechnieniu szczepień przeciwko HPV, oraz wtórnej, obejmującej regularne badania cytologiczne. Analizy ekonomiczne wykazały, że szczepienie przeciwko HPV 12-letnich dziewczynek jest efektywne kosztowo w porównaniu ze strategią uwzględniającą jedynie skryning cytologiczny. W polskiej adaptacji modelu ekonomicznego dla rutynowego programu szczepień przeciwko zakażeniom HPV 6, 11, 16 i 18 za pomocą szczepionki czterowalentnej Silgard® oszacowano wartość zyskania jednego roku życia w pełnym zdrowiu (quality adjusted life year, QALY) na 17 987 PLN, co wskazuje na wysoką opłacalność programu szczepień przeciw HPV w Polsce.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
69-81
Physical description
Contributors
 • HealthQuest, Warszawa, Polska, ul. Wyspiańskiego 4/5, 01-577 Warszawa
 • Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski
 • Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
References
 • 1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html
 • 2. Cervical cancer, human papillomavirus (HPV), and HPV vaccines - Key points for policy-makers and health professionals. World Health Organization 2007.
 • 3. Jansen K., Shaw A.: Human papillomavirus vaccines and prevention of cervical cancer. Ann. Rev. Med. 2004; 55: 319-331.
 • 4. European Centre for Disease Prevention and Control: Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries. Sztokholm, styczeń 2008.
 • 5. Krajowy Rejestr Nowotworów; http://epid.coi.waw.pl/krn/
 • 6. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2008.
 • 7. Martin J.A., Hamilton B.E., Sutton P.D. i wsp.: Births: Final data for 2002. Natl Vital Stat. Rep. 2003; 52: 1-113; http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr52/nvsr52_10.pdf
 • 8. Stevens L.M., Lynm C., Glass R.M.: Papillomavirus. JAMA 2002; 287: 2452.
 • 9. World Health Organization: Vaccines against human papillomavirus; http://www.who.int/vaccines/en/hpvrd.shtml/shtml
 • 10. Centers for Disease Control and Prevention. CDC Fact Sheet. Genital HPV infection; http://www.cdc.gov/std/HPV/ hpv.pdf
 • 11. National Cancer Institute: Human papillomaviruses and cancer: questions and answers. Cancer facts; http://www.cancer.gov/ cancertopics/factsheet/Risk/HPV
 • 12. Koutsky L.: Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am. J. Med. 1997; 102: 3-8.
 • 13. The Recurrent Respiratory Papillomatosis Foundation: What is RRP? http://www.rrpf.org/whatisRRP.html
 • 14. Centers for Disease Control and Prevention: Highlights in minority health. Styczeń 2005. http://www.cdc.gov/omh/ Highlights/2005/HJan05.htm
 • 15. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology: Medical FAQs about diagnosing HPV 2001-2005; http:// cme.asccp.org/faq/diagHPV.cfm
 • 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi7book =hsarchive&part=A1944
 • 17. FUTURE II Study Group. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. NEJM 2007; 356: 1915-1927.
 • 18. http://www.profilaktykarakaszyjkimacicy.pl/nowotwory_ zlosliwe_w_polsce.php
 • 19. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Przegl. Menopauzalny 2006; 4: 198-201.
 • 20. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Publikacja GU S dostępna na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_ HTML.htm
 • 21. US Department of Health and Human Services. National Institutes of Health. National Cancer Institutes. Cancer Facts. The Pap test: questions and answers. http://cis.nci.nih.gov/ fact/5_16.htm
 • 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2009 r. Nr 137, poz. 1126).
 • 23. Macioch T., Golicki D., Niewada M.: Silgard® i Cervarix® w profilaktyce zakażeń HPV oraz HPV-zależnych zmian chorobowych w obrębie narządów płciowych. Analiza efektywności klinicznej. Raport opracowany dla MSD Polska. Warszawa 2009.
 • 24. Pagliusi S.R., Aguado T.M.: Efficacy and other milestones for human papilomavirus vaccine introduction. Vaccine 2004; 23: 569-578.
 • 25. Sikorski M.: Zakażenia HPV - współczesne poglądy i praktyka. Termedia, Poznań 2008.
 • 26. Marra F., Cloutier K., Oteng B. i wsp.: Effectiveness and cost-effectiveness of human papillomavirus vaccine: a systematic review. Pharmacoeconomics 2009; 27: 127-147.
 • 27. Sanders G.D., Taira AV: Cost-effectiveness of a potential vaccine for human papillomavirus. Emerg. Infect. Dis. 2003; 9: 37-48.
 • 28. Kulasingam S.L., Myers E.R.: Potential health and economic impact of adding a human papillomavirus vaccine to screening programs. JAMA 2003; 290: 781-789.
 • 29. Goldie S.J., Kohli M., Grima D. i wsp.: Projected clinical benefits and cost-effectiveness of a human papillomavirus 16/18 vaccine. J. Natl Cancer Inst. 2004; 96: 604-615.
 • 30. Brisson M., Van de Velde N., De Wals P., Boily M.C.: The potential cost-effectiveness of prophylactic human papillomavirus vaccines in Canada. Vaccine 2007; 25: 5399-5408.
 • 31. Kulasingam S., Connelly L., Conway E. i wsp.: A cost-effectiveness analysis of adding a human papillomavirus vaccine to the Australian National Cervical Cancer Screening Program. Sex Health 2007; 4: 165-175.
 • 32. Kulasingam S.L., Benard S., Barnabas R.V. i wsp.: Adding a quadrivalent human papillomavirus vaccine to the UK cervical cancer screening programme: A cost-effectiveness analysis. Cost Eff. Resour. Alloc. 2008; 6: 4.
 • 33. Bergeron C., Largeron N., McAllister R. i wsp.: Cost-effectiveness analysis of the introduction of a quadrivalent human papillomavirus vaccine in France. Int. J. Technol. Assess Health Care 2008; 24: 10-19.
 • 34. Taira AV, Neukermans C.P, Sanders G.D.: Evaluating human papillomavirus vaccination programs. Emerg. Infect. Dis. 2004; 10: 1915-1923.
 • 35. Elbasha E.H., Dasbach E.J., Insinga R.P.: Model for assessing human papillomavirus vaccination strategies. Emerg. Infect. Dis. 2007; 13: 28-41.
 • 36. Insinga R.P., Dasbach E.J., Elbasha E.H. i wsp.: Cost-effectiveness of quadrivalent human papillomavirus (HPV) vaccination in Mexico: a transmission dynamic model-based evaluation. Vaccine 2007; 26: 128-139.
 • 37. Kim J.J., Andres-Beck B., Goldie S.J.: The value of including boys in an HPV vaccination programme: a cost-effectiveness analysis in a low-resource setting. Br. J Cancer 2007; 97: 1322-1328.
 • 38. Goldie S.J., Kim J.J., Kobus K. i wsp.: Cost-effectiveness of HPV 16, 18 vaccination in Brazil. Vaccine 2007; 33: 6257-6270.
 • 39. Chesson H.W, Ekwueme D.U., Saraiya M., Markowitz L.E.: Cost-effectiveness of human papillomavirus vaccination in the United States. Emerg. Infect. Dis. 2008; 14: 244-251.
 • 40. Van Damme P., Pecorelli S., Joura E.A. : The introduction of policies for human papillomavirus vaccination in Europe. J. Public Health 2008; 16: 291-298.
 • 41. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV Ginekol. Pol. 2009; 80: 139-146.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f6b03346-9e06-4078-abb2-8eaebefee485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.