PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 3 | 1 | 53-58
Article title

Koszty społeczne odroczonego terminu zabiegu usunięcia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem soczewki

Content
Title variants
EN
The social costs of deferred cataract surgery with implantation of the intraocular lens
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce wykonuje się ponad 200 tys. operacji usunięcia zaćmy rocznie. Niestety, liczba zabiegów jest stale niewystarczająca. Pomimo działań podejmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kolejka pacjentów oczekujących na leczenie systematycznie się wydłuża. Obecnie na zabieg usunięcia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem soczewki oczekuje ponad 500 tys. chorych. Wśród nich są nie tylko osoby w zaawansowanym wieku, lecz także osoby aktywne zawodowo. Obie grupy chorych generują koszty pośrednie, które – jak się wydaje – nie są uwzględniane przez Ministerstwo Zdrowia. Wskazują one na konieczność stworzenia ułatwień w dostępie do operacji zaćmy dla pacjentów w wieku produkcyjnym.
EN
In Poland, there are more than 200,000 cataract surgeries performed annually. Unfortunately the number of patients waiting for the operation surpasses the amount of surgeries offered. Despite attempts by the National Health Fund, the number of patients waiting for the procedure is gradually increasing. Currently, more than 500,000 people are awaiting cataract surgery with concurrent intraocular lens implantation. The demographics for the aforementioned population include the elderly along with those actively working. Both groups of patients however generate indirect costs, which do not seem to be taken into account by the Ministry of Health. They indicate the necessity to increase the access of cataract surgery for actively working people.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
53-58
Physical description
Contributors
  • Oddział Okulistyczny, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Poznaniu; Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
References
  • 1. Władysiuk M, Szmurło D, Kostrzewska K, et al. Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych. Metodyka, badanie pilotażowe i rekomendacje. HTA Consulting (na zlecenie INFARMA), Warszawa 2014.
  • 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 2013 r., poz. 229.
  • 3. NFZ – statystyka JGP [online: http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp].
  • 4. Pisma otrzymane przez autora z Narodowego Funduszu Zdrowia. Sygnatura 2202401.2520.2015.W.31606.JZ z dnia 6.11.2015 r.
  • 5. Health at Glance 2015. OECD Indicators. OECD Publishing, Paris 2015.
  • 6. Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny [online: http://stat.gov.pl].
  • 7. NFZ – listy oczekujących [online: http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f66a9595-66d3-4e89-a9ca-37b4216e71a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.