PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 14 | 1 | 47-50
Article title

Choice of drug for treatment of breakthrough pain – are there differences?

Title variants
PL
Wybór leku w farmakoterapii bólu przebijającego – czy istnieją różnice?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ból przebijający stanowi istotny problem u pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej. Na rynku farmaceutycznym dostępnych jest kilka preparatów, które mogą być stosowane w tym rodzaju bólu. Różnią się one parametrami farmakokinetycznymi, które mogą wpływać zarówno na skuteczność jak i bezpieczeństwo stosowanego leczenia. Warto przed przepisaniem pacjentowi określonego leku zapoznać się z różnicami, które mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia bólu przebijającego.
EN
Breakthrough pain is a major problem in patients with pain associated with cancer. The pharmaceutical market offers several preparations which can be used in this kind of pain. They differ in their pharmacokinetic parameters, which can affect both the efficacy and safety of the treatment. It is the patient before prescribing a particular drug see the differences that may affect the effectiveness of the treatment of breakthrough pain.
Keywords
Discipline
Journal
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
47-50
Physical description
Contributors
  • Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, P; Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polskaolska
  • Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  • Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f667ba21-d857-440d-b1a7-1f1057005c7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.