PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 4 | 317-325
Article title

Rak jajnika – czy zawsze chirurgia?

Content
Title variants
EN
Ovarian cancer: does it always require surgery?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents key aspects associated with modern approach to surgical treatment of women with ovarian cancer. It should be emphasized that the best treatment outcomes depend on optimal surgical resection and adju­vant chemotherapy based on taxanes and platinum derivatives. Primary surgical treatment includes determination of clinical stage and total excision of the tumor. If this is impossible, e.g. due to far-advanced disease, the only viable option is maximal cytoreduction. In spite of significant progress in surgical techniques and improved response to first-line chemotherapy, failure of combined treatment over the first 2 years are seen in about 40-50% of the cases. Effectiveness of treatment of recurrent disease is poor and depends on response to first-line treatment, treatment-free survival and patient’s general condition. In exceptional situations, ovarian cancer patients may undergo fertility-preserving sparing procedures. This may be an option with unilateral tumor at FIGO stage IA and IC, patient is young, plans pregnancy and willing to accept close postoperative surveillance. Treatment of ovarian cancer is an area with a tremendous potential for improvement and should remain an ongoing challenge for modern science. In such a complex therapeutic process, surgical treatment still plays a crucial role – it is always indicated in ovarian cancer patients, while its scope and technique depend on individual requirements and condition of women treated.
PL
Artykuł prezentuje najważniejsze elementy związane ze współczesnymi możliwościami leczenia operacyjnego ko­biet z rakiem jajnika. Należy podkreślić, że najlepsze wyniki leczenia wiążą się z optymalną chirurgiczną cytore­dukcją oraz chemioterapią uzupełniającą w oparciu o taksoidy i pochodne platyny. Pierwotne leczenie chirurgiczne obejmuje określenie stopnia zaawansowania klinicznego i usunięcie nowotworu w całości. Jeżeli nie jest to możliwe, na przykład ze względu na wysoki stopień zaawansowania choroby, jedynym możliwym zabiegiem pozostaje mak­symalna cytoredukcja guza. Pomimo postępu w zakresie leczenia chirurgicznego i poprawy odpowiedzi na lecze­nie cytostatykami pierwszej linii niepowodzenia terapii skojarzonej w trakcie pierwszych 2 lat zdarzają się w około 40-50% przypadków. Skuteczność leczenia nawrotów choroby jest niska i zależy od odpowiedzi na pierwotne leczenie, czasu bez leczenia i stanu ogólnego chorej. W wyjątkowych przypadkach u pacjentek z rakiem jajnika można przeprowadzić zachowujące płodność leczenie oszczędzające. Przeprowadza się je w rzadkich sytuacjach klinicznych, w których guz jest umiejscowiony jednostronnie w stopniu FIGO IA lub IC, choroba dotyczy mło­dych kobiet, pragnących zajść w ciążę i pozostających pod ścisłą obserwacją pooperacyjną. Leczenie kobiet z ra­kiem jajnika pozostaje dziedziną, w której bardzo wiele można poprawić, i powinno być ciągłym wyzwaniem dla współczesnej nauki. Leczenie operacyjne w tym złożonym procesie terapeutycznym wciąż odgrywa podstawową rolę – jest zawsze wskazane u chorych z rakiem jajnika, a jego zakres i charakter zależą od indywidualnych warun­ków i stanu leczonych kobiet.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
317-325
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
References
 • 1.Zieliński J., Krzakowski M.: Nowotwory złośliwe narządów płciowych kobiety. W: Krzakowski M. (red.): Onkologia klinicz­na. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2001: 140-193.
 • 2.Bookman M.A.: Standard treatment in advanced ovarian can­cer in 2005: the state of the art. Int. J. Gynecol. Cancer 2005; 15 supl. 3: 212-220.
 • 3.Bristow R.E., Tomacruz R.S., Armstrong D.K. i wsp.: Survival effect of maximal cytoreductive surgery for advanced ovarian carcinoma during the platinum era: a meta-analysis. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 1248-1259.
 • 4.Skręt A., Obrzut B.: Leczenie chirurgiczne raka jajnika. W: Mar­kowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2002: 797-806.
 • 5.Boardman C.H., Webb M.J.: Surgery in ovarian cancer. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2001; 22: 89-95.
 • 6.Cliby W.A., Aletti G.D., Wilson T.O., Podratz K.C.: Is it justified to classify patients to Stage IIIC epithelial ovarian cancer based on nodal involvement only? Gynecol. Oncol. 2006; 103: 797-801.
 • 7.Takeshima N., Hirai Y., Umayahara K. i wsp.: Lymph node metastasis in ovarian cancer: difference between serous and non-serous primary tumors. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 427-431.
 • 8.Stier E.A., Barakat R.R., Curtin J.P. i wsp.: Laparotomy to complete staging of presumed early ovarian cancer. Obstet. Gynecol. 1996; 87: 737-740.
 • 9.Hoskins W.J., McGuire W.P., Brady M.F. i wsp.: The effect of dia­meter of largest residual disease on survival after primary cytore­ductive surgery in patients with suboptimal residual epithelial ovarian carcinoma. Am. J. Obstet. Gynecol. 1994; 170: 974-979.
 • 10.Vergote I., Tropé C.G., Amant F. i wsp.: Neoadjuvant chemo­therapy or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 2010; 363: 943-953.
 • 11.du Bois A., Reuss A., Pujade-Lauraine E. i wsp.: Role of surgi­cal outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovari­an cancer: a combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3 multicenter trials. Cancer 2009; 115: 1234-1244.
 • 12.Kang S., Jong Y.H., Hwang J.H. i wsp.: Is neo-adjuvant che­motherapy a “waiver” of extensive upper abdominal surgery in advanced epithelial ovarian cancer? Ann. Surg. Oncol. 2011; 18: 3824-3827.
 • 13.Gadducci A., Conte P., Cianci C. i wsp.: Treatment options in patients with recurrent ovarian cancer. Anticancer Res. 2001; 21: 3557-3564.
 • 14.Herzog T.J.: The current treatment of recurrent ovarian cancer. Curr. Oncol. Rep. 2006; 8: 448-454.
 • 15.Markowska J.: Wartość operacji second-look w leczeniu raka jajnika. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2002: 883-888.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f5f7f22e-7ea7-4f01-90d9-5c7b4475a0e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.