PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 67 | 378–390
Article title

The standards of an ultrasound examination of the prostate gland. Part 1

Content
Title variants
PL
Standardy badania ultrasonograficznego gruczołu krokowego. Część 1
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article discusses the principles of the proper performance of the ultrasound examination of the prostate gland. The paper has been divided into two parts: the general one and the detailed one. The first part presents the necessary requirements referring to the ultrasound apparatus for performing transabdominal examinations of the urinary bladder and the prostate gland as well as for transrectal examinations of the prostate gland. The paper also describes the techniques of performing both examinations together with the methods of measuring the capacity of the urinary bladder and the volume of the prostate gland. It also mentions the most frequent indications for performing the examinations as well as diagnostic algorithms applied in case of finding irregularities. The transabdominal ultrasonography is a part of the examination of the abdominal organs and it should be performed in patients complaining of dysuric symptoms. An addition to the examination, especially when the prostate gland is enlarged, should be the measurement of the capacity of the urinary bladder and the assessment of the amount of residual urine after voiding. The indications for the endosonographic examination of the prostate gland are patological changes found in the per rectum examination, elevated concentration of the prostate-specific antigen in the blood serum, cancer and inflammations of the prostate gland if an abscess is suspected, qualification for surgery in the course of benign prostatic hyperplasia and the diagnostics of disorders of ejaculation. A standard procedure performed in case of prostate cancer for the purpose of obtaining specimens for the histopathology examination is biopsy carried out with transrectal ultrasound imaging. The paper presents the indications and techniques of performing prostate biopsy, as well as the types of biopsies together with the necessary preparation and the protection against its side effects for the patient. The paper also lists the necessary elements of the description of the presented procedures. The second part of the paper presents the application of the ultrasound examination in benign prostatic hyperplasia, in cases of inflammation and in prostate cancer.
PL
W artykule omówiono zasady prawidłowego wykonania badania ultrasonograficznego gruczołu krokowego. Pracę podzielono na dwie części: ogólną i szczegółową. W części pierwszej przedstawiono niezbędne wymagania dotyczące aparatury ultrasonograficznej do badań przezbrzusznych pęcherza moczowego i gruczołu krokowego, jak również do badań przezodbytniczych gruczołu krokowego. Opisano również techniki wykonania obu badań wraz z metodami pomiaru pojemności pęcherza moczowego i objętości gruczołu krokowego. W pracy omówiono także najczęstsze wskazania do wykonania badań, jak również algorytmy diagnostyczne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Badanie przez powłoki jamy brzusznej jest częścią badania narządów jamy brzusznej i powinno być wykonywane u chorych skarżących się na objawy dyzuryczne. Uzupełnieniem badania, szczególnie gdy gruczoł krokowy jest powiększony, powinny być pomiar pojemności pęcherza moczowego i ocena ilości moczu zalegającego po mikcji. Wskazaniami do wykonania badania endosonograficznego gruczołu krokowego są zmiany wyczuwalne palcem w trakcie badania przez odbyt, podwyższone stężenie antygenu sterczowego w surowicy krwi, rak oraz stany zapalne gruczołu krokowego, w tym podejrzenie ropnia, kwalifikacja do zabiegu operacyjnego w przebiegu łagodnego rozrostu stercza oraz diagnostyka zaburzeń wytrysku nasienia. Standardową procedurą wykonywaną w raku stercza w celu uzyskania wycinków do badania histopatologicznego jest biopsja pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej. Przedstawiono wskazania i techniki wykonania biopsji stercza, jak również rodzaje biopsji, wraz z niezbędnym przygotowaniem oraz zabezpieczeniem przed jej skutkami niepożądanymi dla pacjenta. Wymieniono także niezbędne elementy opisu omawianych procedur. W drugiej części pracy przedstawiono zastosowanie badania ultrasonograficznego w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, w stanach zapalnych oraz w raku stercza.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
67
Pages
378–390
Physical description
Contributors
 • Chair of Urology, Department of General and Oncological Urology of the Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Department of Paediatric Radiology of the Medical University of Lublin
References
 • 1. AIUM Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Evaluation of the Prostate (and Surrounding Structures). AIUM Practice Guideline – Ultrasound Evaluation of the Prostate 2015. Available from: www.aium.org.
 • 2. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I: Gruczoł krokowy. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2007: 94–128.
 • 3. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T: Przezpowłokowe badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2005: 17–22.
 • 4. Tyloch J: Przydatność badania ultrasonograficznego do pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu – porównanie dokładności kilkunastu sposobów pomiaru. Ultrasonografia 2002; 7: 86–91.
 • 5. Tyloch J: Własna metoda pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu. Ultrasonografia 2002; 7: 92–96.
 • 6. Tyloch J: Ocena dokładności własnej metody pomiaru pojemności pęcherza moczowego i zalegania moczu u chorych z asymetrycznym, niekształtnym pęcherzem moczowym. Ultrasonografia 2002; 7: 97–100.
 • 7. Tyloch J: Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu chorób gruczołu krokowego. Ultrasonografia 2010; 4: 90–108.
 • 8. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T: Badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2005: 23–42.
 • 9. Muricano-Goroff YR, Wolfsberger LD, Parekh A, Fennessy FM, Tuncali K, Orio PF 3rd et al.: Variability in MRI vs. ultrasound measures of prostate volume and its impact on treatment recommendations for favorable-risk prostate cancer patients: a case series. Radiation Oncology 2014; 9: 200.
 • 10. Sano F, Terao H, Kawahara T, Miyoshi Y, Sasaki T, Noguchi K et al.: Contrast-enhanced ultrasonography of the prostate: various imaging findings that indicate prostate cancer. BJU Int. 2011; 107: 1404–1410.
 • 11. Heijmink SW, Fütterer JJ, Strum SS, Oyen WJ, Frauscher F, Witjes JA et al.: State-of-the-art uroradiologic imaging in the diagnosis of prostate cancer. Acta Oncol 2011; 50 (Suppl. 1): 25–38.
 • 12. Smeenge M, Barentsz J, Cosgrove D, de la Rosette J, de Reijke T, Eggener S et al.: Role of transrectal ultrasonography (TRUS) in focal therapy of prostate cancer: report from a Consensus Panel. BJU Int 2012; 110: 942–948.
 • 13. Szempliński S, Modzelewska E, Dzik T, Dobruch J, Borówka A: Gęstość wielomiejscowej biopsji „mappingowej” stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy. Przegląd Urologiczny 2010; 62: 48–51.
 • 14. Senkus-Konefka E, Antoniewicz A, Borkowski A, Borówka A, Demkow T, Dobruch J et al.: Zalecenia dotyczące postępowania w raku gruczołu krokowego – konferencja okrągłego stołu. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2007; 3: 103–119.
 • 15. Patel U, Rickards D: Handbook of Transrectal Ultrasound & Biopsy of the Prostate. Martin Dunitz Ltd, London 2002.
 • 16. Antoniewicz A (ed.): Biopsja stercza. In: Urologia praktyczna. Komitet Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego 2002.
 • 17. European Association of Urology Guidelines 2016: 5.2.3.8. Antibiotics prior to biopsy. Available from: http://uroweb.org/guidelines/.
 • 18. Sieczkowski M, Gibas A, Wasik A, Kot-Wasik A, Piechowicz L, Namieśnik J et al.: Nowa metoda profilaktyki przeciwbakteryjnej w przezodbytniczej biopsji stercza. Biuletyn Oddziału Północno-Zachodniego PTU 2016; 21: 36–37.
 • 19. Hansen N, Patruno G, Wadhwa K, Gaziev G, Miano R, Barrett T et al.: Magnetic resonance and ultrasound image fusion supported transperineal prostate biopsy using the Ginsburg protocol: technique, learning points and biopsy results. Eur Urol 2016; 70: 332–340.
 • 20. Kuru TH, Fütterer JJ, Schiffmann J, Porres D, Salomon G, Rastinehad AR: Transrectal ultrasound (US), contrast-enhanced US, real-time elastography, HistoScanning, magnetic resonance imaging (MRI), and MRI-US fusion biopsy in the diagnosis of prostate cancer. European Urology Focus 2015; 1: 117–126.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f5bcd327-fb4f-4e07-b81c-b364ef5e32c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.