PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 5 | 212-221
Article title

Quality of sports training and the biological adaptation of athletes to race walking

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the presented work is to describe the different trends in race walkers training and the biological adaptation of the body to the applied stresses, and to characterize the other phenomena accompanying this sport. The article is equally concerned with the scientific premises as well as the practical training indications. For a deeper characterization of the discussed problems, the biological considerations that underpin the selection of people to practice race walking are broadly described. It has been shown that diagnostic test that reveal the overall exercise potential of the body are useful tools in this area, and its specific development is related to the use of balanced training in which the most difficult part is to strive for optimal mastery of the sport walking technique. It was also suggested, that physiological, biomechanical and dietary determinants, which are assessed in scientific laboratories would be helpful for trainers and race walkers in achieving championship in race walking. The general nature of race walking was supplemented with a description of the social phenomena associated with this sport competition. The conclusions drawn in this article indicate the importance of mastering the technique of walking, the predisposition to practicing this sport, the importance of a coach in achieving high sports results, and the opportunity of health benefits mainly through the practice of recreational walking.
Contributors
author
 • Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Poland
 • Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Poland
author
 • Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Poland
 • Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Poland
 • Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Dlugosz University of Czestochowa, Poland
References
 • 1. Zaborniak S. Z dziejów lekkoatletyki w Polsce: tradycje chodu sportowego od Tadeusza Kuchara do Roberta Korzeniowskiego (1904-2004). Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; 2008 [in Polish].
 • 2. Zaborniak S. Rozwój chodu sportowego kobiet w Polsce w latach 1926-2004. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2008 [in Polish].
 • 3. Korzeniowski R. ABC chodu sportowego. Warszawa: ABARiS; 2002 [in Polish].
 • 4. Kisiel K, Janiak A, Łuniewski M. Chód sportowy 2007. Kalisz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; 2008 [in Polish].
 • 5. Kisiel K. Chód sportowy. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu; 2008 [in Polish].
 • 6. Kisiel K. Przykładowy trening w chodzie sportowym w warunkach wysokogórskich. Spała: RCM-SzKFiS; 1997 [in Polish].
 • 7. Glesk P, Harsanyi L. Metodika treningu v rekreacjom sporte. Bratislava: Olympijska spolecnost’ Slovenska; 1994 [in Slovak].
 • 8. Liptak M. Atleticka chodza; In: Telesna vychova a sport. Bratislava: FR. & G. Spol; 1995: 28 [in Slovak].
 • 9. Lapka M., Lapka J. The problem of consistency in judging of race walking. Bańska Bistrica: University Edition; 2011: 213-222.
 • 10. Iskra J. Chód sportowy. W: Iskra J., redaktor. Lekkoatletyka. Podręcznik dla studentów. Katowice: AWF; 2004: 179-192 [in Polish].
 • 11. Moc L. Chuze a běh – aktívní role českých odborníku. Slovenská chôdza. Informačný spravodaj 2002; 3 (33): 27 [in Slovak].
 • 12. Podrouzek V., Dumala L., Brandejsky J. Bencik J. Atletika – sportivni chudze. Jednotny treninkovy system. Praga: VMO UV CSTV; 1986 [in Czech].
 • 13. Luza J. Technika atletickych disciplin. Brno: Masarykova Univerzita.; 1995 [in Czech]
 • 14. Scholich M.: Why technique oriented strength development for race walkers? Modern Athlete and Coach 1992; 30 (4): 27-29.
 • 15. Salvagee J, Bolwicaski B, Robertson G, Whatley I & Westerpield G. Racewalking. In J. L. Rogers JL, editors. USA track & field coaching manual. Champaign: USA: 2000. Track & Field, Human Kinetics.
 • 16. Hedge R. First steps in race walking. Modern Athlete and Coach 2002; 40 (1): 27-29.
 • 17. Bober T. Biomechanika chodu i biegu. Wrocław: AWF; 1985 [in Polish].
 • 18. Bober T.: Biomechaniczna charakterystyka chodu sportowego i biegu. Sport Wyczynowy 1985; 23 (5): 16-27 [in Polish].
 • 19. Chwała W, Mirek W, Mleczko E, Ruchlewicz T. Wpływ indywidualnego wzorca kończyn dolnych chodziarza na zakresy ruchów tułowia i kończyn górnych w ruchu z prędkością startową. Antropomotoryka 2005; 15 (30): 31-38 [in Polish].
 • 20. Chwała W, Mirek W, Mleczko E, Staszkiewicz R, Ruchlewicz T. Asymetria funkcjonalna kończyn i tułowia chodziarza klasy mistrzowskiej w świetle trójwymiarowej analizy ruchu. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce. Wrocław: WTN; 2005: 95-102 [in Polish].
 • 21. Chwała W, Mirek W, Mleczko E, Ruchlewicz T. Technika chodu sportowego czołowych zawodników świata. Antropomotoryka 2007; 17 (38): 55-62 [in Polish].
 • 22. Ruchlewicz T, Staszkiewicz R, Chwała W, Laska J. Oscylacje środka ciężkości u czołowych chodziarzy świata. Wychowanie Fizyczne i Sport 2006a; 50 (2): 103-106 [in Polish].
 • 23. Ruchlewicz T, Staszkiewicz R, Chwała W. Chód sportowy – jak oszczędzać energię? Sport Wyczynowy, 2006, 3-4: 40-50 [in Polish].
 • 24. Pavei G, Cazzola D, La Torre A, Minetti AE. The biomechanics of race walking: literature overview and new insights. European Journal of Sport Science 2014; 14(7): 661-670. Doi: 10.1080/17461391.2013.878755.
 • 25. Brisswalter J, Fougeron B., Legros P. Effect of three hours race walk on energy cost, cardiorespiratory parameters and stride duration in elite race walkers. International Journal of Sports Medicine 1996; 17 (3): 182-186.
 • 26. Brisswalter J, Fougeron B, Legros P. Variability in energy cost and walking gait during race walking in competitive walkers. Medicine and Science in Sports and Exercise 1998; 30 (9): 1451-1455.
 • 27. Drake A, James R, Cox V, Godfre R, Brooks S. Prediction of race walking performance via laboratory and field tests. In: Pupis M, editors. Race Walking Research. Bańska Bystrica; 2011.
 • 28. Hanley B, Bissas A, Drake A. The modern instruments of kinematic and kinetic technique evaluation at the competitors practicing race walking. In: Pupis M, editors. Race Walking Research. Bańska Bystrica; 2011.
 • 29. Hilliard C. Components and training methods in race walking. Modern Athlete and Coach 1986; 24 (4): 21-24.
 • 30. Mirek W. Mleczko E. Januszewski J. Częstotliwość skurczów serca, poziom zakwaszenia i prędkość na progu mleczanowym jako kryterium intensywności treningu w okresie przygotowawczym chodziarza do startu na 50km. Antropomotoryka 2007; 17 (40): 93-103 [in Polish].
 • 31. Żołądź JA, Sargeant AJ, Emmerich J, Stokłosa J, Zychowski A. Changes in acid-base status of marathon runners during an incremental field test. Relationship to mean competitive marathon velocity. European Journal of Applied Physiology 1993; 67: 71-76.
 • 32. Żołądź JA. Wydolność fizyczna człowieka. In: Górski J, editors. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. II wyd. Warszawa: PZWL; 2006 [in Polish].
 • 33. Nowak M. Charakterystyka morfologiczna zawodników uprawiających konkurencję chodu sportowego. In: Procedings of the I Konferencja Naukowo–Metodyczna Chód sportowy; 1977 Maj 21-22; Kalisz, Polska [in Polish].
 • 34. Prusik K. Ocena wydolności beztlenowej zawodników uprawiających chód sportowy. Roczniki Naukowe AWF. Gdańsk 2001; 10: 241-248 [in Polish].
 • 35. Bajerska J, Jeszke J, Kisiel K. Ocena wydatków energetycznych chodziarzy w różnych okresach treningowych. Wychowanie Fizyczne i Sport 2004; 1: 47-57 [in Polish].
 • 36. Pilis K, Jelonek J, Pilis A, Michalski C, Pilis W, Mizera K. Sposób żywienia członków polskiej kadry narodowej w chodzie sportowym – krótkie doniesienie. Medycyna Sportowa 2013; (29) 1: 63-71 [in Polish].
 • 37. Pilis K, Michalski C, Zych M, Pilis A, Jelonek J. Kaczmarzyk A. Pilis W. A nutritional evaluation of dietary behaviour in various sports. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2014; 65 (3): 227-234.
 • 38. Burke LM, Ross ML, Garvican-Lewis LA, Welvaert M, Heikura I, Forbes SG, Mirtschin JG, Cato LE, Strobel N, Sharma AP, Hawley JA. Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers. The Journal of Physiology, 2017, 595: 2785–2807. Doi: 10.1113/JP273230.
 • 39. Hilliard C. Weight training and conditioning for walkers. Modern Athlete and Coach 1991; 29 (2): 36-38.
 • 40. Vallance B. The men’s 20km walk. Modern Athlete and Coach 2005; 43 (2): 12-17.
 • 41. Sozański H. Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa: COS; 1999 [in Polis;h].
 • 42. Ważny Z. Współczesny system szkolenia w sporcie wyczynowym. Warszawa: Sport i Turystyka; 1981 [in Polish].
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f5a87412-abdc-4608-9237-80526dbec55f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.