PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 68 | 17–22
Article title

Comparison of scintigraphy and ultrasound imaging in patients with primary, secondary and tertiary hyperparathyroidism – own experience

Content
Title variants
PL
Porównanie badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego w lokalizacyjnej diagnostyce przedoperacyjnej przytarczyc u chorych z pierwotną, wtórną i trzeciorzędową nadczynnością – doświadczenia własne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The imaging techniques most commonly used in the diagnosis of hyperparathyroidisms are ultrasound and scintigraphy. The diagnostic algorithms vary, depending mainly on the population, and experience of physicians. Aim: Aim of the present research was to determine the usefulness of parathyroid scintigraphy and ultrasonography in patients diagnosed for hyperparathyroidism in own material. Material and method: In the present research, 96 operated patients with documented primary, secondary and tertiary hyperparathyroidism were retrospectively analyzed. All patients underwent a 99mTc hexakis2-methoxyisobutylisonitrile scintigraphy of the neck with the use of subtraction and twophase examinations. Ultrasonography of the neck was performed in all the patients in B mode 2D presentation. A total number of 172 parathyroid glands were analyzed. Results: The sensitivity and specificity of scintigraphy was 68% and 60%, respectively. The sensitivity of ultrasound was 49% and specificity 85%. Both techniques allowed visualization of 76 parathyroid glands. Ultrasound revealed 19 glands that were not visible in scintigraphy. Scintigraphy showed 76 parathyroid glands that were not visualized on ultrasound. Having combined the results of scintigraphy and ultrasound, the sensitivity of 76% and specificity of 50% were obtained. Considering the ability to locate the parathyroid glands in both techniques as a positive result, the sensitivity decreased to 37% and specificity rose to 95%. Conclusions: Scintigraphy showed greater sensitivity than ultrasound in the localization of enlarged parathyroid glands. Ultrasound, in turn, was characterized by a higher specificity. The combined use of scintigraphy and ultrasonography allowed to obtain the specificity of 95%. In the light of obtained results, scintigraphy and ultrasonography are complementary and should be used together.
PL
Pomimo rozwoju technik obrazowych szereg kontrowersji budzi ustalenie algorytmu postępowania diagnostycznego u chorych na nadczynność przytarczyc. Ze względu na swój niewielki rozmiar oraz zmienne położenie prawidłowe przytarczyce nie są widoczne w żadnej z obecnie stosowanych technik obrazowych, a ich uwidocznienie okazuje się możliwe dopiero wówczas, gdy ulegają powiększeniu lub wykazują cechy nadczynności. Problemy związane z decyzją o wykonaniu badania obrazowego dotyczą niemal każdego etapu diagnostyki: kwalifikacji chorych, wyboru rodzaju i techniki wykonania badania obrazowego, często również interpretacji wyników(1–4). W wielu przypadkach badanie obrazowe przed pierwszym zabiegiem operacyjnym nie jest potrzebne. Dopiero w razie nawrotu nadczynności lub nieskutecznej operacji wizualizacja przytarczyc staje się konieczna. Jednak ponieważ w ostatnich latach metodą operacyjną z wyboru stała się minimalnie inwazyjna paratyroidektomia, większość chirurgów opowiada się za wykonaniem badania lokalizacyjnego przed pierwszą operacją(5). Do rutynowo stosowanych metod diagnostyki obrazowej należą ultrasonografia, scyntygrafia, a także tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Najczęściej wykorzystywanymi technikami są badanie USG i scyntygrafia(6–8). W publikowanym piśmiennictwie autorzy są zgodni w ocenie, że scyntygrafia pod względem czułości i swoistości przewyższa inne techniki obrazowe, natomiast USG jest techniką najszerzej dostępną. Jednakże algorytm stosowania poszczególnych badań obrazowych, jak również ich czułość i swoistość różnią się, w zależności od badanej populacji chorych, doświadczenia lekarzy oraz użytych protokołów badań. W niniejszej pracy porównano wyniki badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego w do- świadczeniach własnych. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/wydawnictwa/volume-17-no-68
Discipline
Year
Volume
17
Issue
68
Pages
17–22
Physical description
Contributors
 • Nuclear Medicine Department, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Nuclear Medicine Department, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Nuclear Medicine Department, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Nuclear Medicine Department, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
author
 • Nuclear Medicine Department, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Medical Informatics and Telemedicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Nuclear Medicine Department, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • 1. Peeler BB, Martin WH, Sandler MP, Goldstein RE: Sestamibi parathyroid scanning and preoperative localization studies for patients with recurrent/ persistent hyperparathyroidism or significant comorbid conditions: development of an optimal localization strategy. Am Surg 1997; 63: 37–46.
 • 2. Lumachi F, Tregnaghi A, Zucchetta P, Marzola MC, Cecchin D, Marchesi P et al.: Technetium-99m sestamibi scintigraphy and helical CT together in patients with primary hyperparathyroidism: a prospective clinical study. Br J Radiol 2004; 77: 100–103.
 • 3. Glotthardt M, Lohmann B, Hebr TM, Bauhofer A, Franzius C, Schipper ML et al.: Clinical value of parathyroid scintigraphy with technetium 99m metoxyisobutylisonitrile: discrepancies in clinical data and systematic metaanalysis of the literature. World J Surg 2004; 28: 100–107.
 • 4. Profanter C, Wetscher GJ, Gabriel M, Sauper T, Rieger M, Kovacs P et al.: CT-MIBI image fusion: a new preoperative localization technique for primary, recurrent and persistent hyperparathyroidism. Surgery 2004; 135: 157–162.
 • 5. Minisola S, Cipriani C, Diacinti D, Tartaglia F, Scillitani A, Pepe J et al.: Imaging of the parathyroid glands in primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol 2016; 174: D1–D8.
 • 6. Kobylecka M, Bajera A, Fronczewska-Wieniawska K, Mączewska J, Płazińska MT, Królicki L: Computer program for analysis of parathyroid scintigraphy examinations: combination of dual-tracer (subtraction) and double phase single-tracer washout techniques. Nucl Med Rev 2016; 19: 58–62.
 • 7. De Feo ML, Colagrande S, Biagini C, Tonarelli A, Bisi G, Vaggelli L et al.: Parathyroid glands: combination of 99mTc-MIBI scintigraphy and US for demonstration of parathyroid glands and nodules. Radiology 2000; 214: 393–402.
 • 8. Geatti O, Shapiro B, Orsolon PG, Proto G, Guerra UP, Antonucci F et al.: Localization of parathyroid enlargement: experience with technetium- -99m methoxyisobutryloisonitrile and thallium201 scintigraphy, ultrasonography and computed tomography. Eur J Nucl Med 1994; 21: 17–22.
 • 9. Hindié E, Zanotti-Fregonara P, Tabarin A, Rubello D, Morelec I, Wagner T et al.: The role of radionuclide imaging in the surgical management of primary hyperparathyroidism. J Nucl Med 2015; 56: 737–744.
 • 10. Tołłoczko T: Surgical treatment in patients with MEN1 syndrom. Endokrynol Pol 2003; 54: 73–81.
 • 11. Coackley AJ, Kettle AG, Wells CP, O’Doherty MJ, Collins REC: 99mTc sestamibi: a new agent for parathyroid imaging. Nucl Med Commun 1989; 10: 791–794.
 • 12. Taillefer R, Boucher Y, Potvin C, Lambert R: Detection and localization of parathyroid adenomas in patients with hyperparathyroidism using a single radionuclide imaging procedure with technetium 99m-sestamibi (double phase study). J Nucl Med 1992; 33: 1801–1807.
 • 13. Benard F, Lefebvre B, Beuvon F, Langlois MF, Bisson G: Rapid washout of technetium-99m-MIBI from a large parathyroid adenoma. J Nucl Med 1995; 36: 241–243.
 • 14. Hindie E, Melliere D: Parathyroid imaging using simultaneous double-window recording of technetium 99m-sestamibi and iodine-123. J Nucl Med 1998; 39: 410–416.
 • 15. Rubello D, Saladini G, Casara D: The role of scintigraphy with dual tracer and potassium perchlorate (99mTcO4 & KClO4/ MIBI) in primary hyperparathyroidism. Minerva Endocrinol 2001; 26: 13–21.
 • 16. Lemmi A, Baroni M, Corneli P, Galuppo C, Malaspina C, Filipponi P et al.: Echography and integrated imaging in the diagnosis of hyperparathyroidism. Radiologia Medica 1994; 88: 606–611.
 • 17. Ishibashi M, Nishida H, Strauss HW, Kojima K, Fujito H, Watanabe J et al.: Localization of parathyroid glands using technetium-99m-tetrofosmin imaging. J Nucl Med 1997; 38: 706–711.
 • 18. Yao M, Jamieson C, Blend R: Magnetic resonance imaging in preoperative localization of diseased parathyroid glands: a comparison with isotope scanning and ultrasonography. Can J Surg 1993; 36: 241–244.
 • 19. Wakamatsu H, Noguchi S, Yamashita H, Yamashita H, Tamura S, Jinnouchi S et al.: Parathyroid scintigraphy with 99mTc-MIBI and 123I subtraction: a comparison with magnetic resonance imaging and ultrasonography. Nucl Med Commun 2003; 24: 755–762.
 • 20. Wolf RJ, Cronan JJ, Monchik J: Color Doppler sonography: an adjunctive technique in assessment of parathyroid adenomas. J Ultrasound Med 1994; 13: 303–308.
 • 21. Zhang JX, Li JC, Cai S: Ultrasonographic study on primary hyperparathyroidism: evaluation of B-mode and color Doppler ultrasonography in localization. Chin Med J 1994; 74: 598–601, 645.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f5a46546-4441-4791-98dc-ec1df480d1f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.