PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 24 | 4 | 15-24
Article title

Development of Equestrian Sports at State Stud Farms in Varmia and Masuria between 1947 and 1975

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The regaining by the Polish People’s Republic of territories that prior to the outbreak of World War 2 had remained under the rule of East Prussia set the stage for re-development of equestrianism in and reintroduction of horse breeding to a region that was now Polish Varmia and Masuria. This was a two-stage process whose success depended largely on the perseverance and commitment of one man, Mr. Adam Sosnowski, administrator at the State Horse Breeding Farms. The process was initiated in 1947 when a state stallion station in Ketrzyn and three studs named Garbno, Liski, and Rzeczna were started. Another eight were soon set up through the joint effort and collaboration of managements of local state farming cooperatives, or PGRs, mostly on the grounds of former Prussian horse breeding sites with appropriate technical infrastructure and solidly established stock breeding traditions. Over the years to come, equine breeding farms in Varmia and Masuria underwent numerous reforms and organizational changes, structurally always remaining part of the Polish Ministry of Agriculture. They provided a good foundation for propagating recreational horse riding among members of the general public and, most importantly, helped equestrian sports to return to and develop in the area.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
author
 • University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin, Poland
References
 • ASKL. Archiwum Zakładowe Stadniny Koni Liski. Kronika sportowa Stefana Grodzickiego 1960–1976.
 • ASOSG. Archiwum Zakładowe Stada Ogierów Starogard Gdański w Rzecznej. Sport – pisma różne 1955–1980. No. 12/18.
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie, WKKF, sygn. 444/22.
 • Chachuła, J., Bucholc-Ferenstein, W. (1981). Polskie konie wierzchowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Czapiewska, G. (2003). Historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa uspołecznionego na Pomorzu Środkowym. Słupskie prace geograficzne, 1, 51–61.
 • Czermiński, T. (1998). Wspomnienia. Sieraków: Wydawnictwo W. Pelczarski.
 • Dönhoff, M.G. (1988). Kindheit in Ostpreußen by Marion Gräfin Dönhoff. Berlin: Siedler.
 • Dönhoff, M.G. (1962). Namen die keiner mehr nennt. Düsseldorf, Köln, Diederichs: Verlag.
 • Francuz, M. (1966). Charakterystyka stadniny koni wielkopolskich typu mazurskiego w Kadynach. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczej.
 • Gaj, J. (1987). Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe.
 • Głos Olsztyński (1963), 139, 6.
 • Grabowski, J. (1973). Hodowla koni w Polsce w latach 1918–1971. In: E. Potemkowska (ed.), Karty z dziejów zootechniki polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Grabowski, J. (1982). Hipologia dla wszystkich. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Grodzicki, S., Pacyński, J. (1966). Stadnina Koni Liski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Habinowska, M. (1986). Ludzie i konie. Sport jeździecki na poznańskiej Woli 1951–1953. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Jagielski, B. (2002). Polskie konie, stadniny, stada i kluby jeździeckie. Warszawa: Wydawnictwo “Arkady” Sp. z o. o.
 • Jastrzębska, E. (2002). Rola Państwowego Stada Ogierów w Kętrzynie w hodowli koni zimnokrwistych. Unpublished doctoral thesis. Olsztyn.
 • Jossé, W. (1959). Koń Mazurski. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Zootechniki. Już pierwsze zgłoszenia na wielkie zawody jeździeckie (1960). Głos Olsztyński, 102 (6).
 • Knoblauch, A. (1939). Reiterland Ostpreußen: 100 Jahre Renn-und Turniersport; Instenburg/Trakehnen. Tilsit: Holzner-Verlag.
 • Kamzolov, B.W. (2001). Historia konia trakeńskiego. Mińsk: Kawalier Pabliszers IOOO.
 • Koń Polski (1966), 3, 42.
 • Koń Polski (1975), 4, 18.
 • Łysakowska, H. (2000). Jeźdźcy olimpijscy. Warszawa: Wydawnictwo Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
 • Pacyński, J. (1960). Koń mazurski i jego wpływ na hodowlę polską. Przegląd Hodowlany, 8–9, 108–113.
 • Pacyński, J. (1968). Analiza metod hodowlanych w elitarnej hodowli koni mazurskich na przykładzie S.K. Liski. Unpublished doctoral thesis. Poznań.
 • Pruski, W. (1960). Hodowla koni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Pruski, W., Grabowski, J., Schuch, S. (1963). Hodowla koni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Schute, E. (1987). Getrennt vom Reich. Die Instrumentalisierung des Sports in Ostpreußen zur Zeit der Weimarer Republik. Bochum.
 • Urban, R. (2013). Equestrian sports in Poland between 1945–1989. Gorzów Wielkopolski.
 • Urban, R. (2003). Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce w latach 1918–1939. Unpublished doctoral thesis. Poznań.
 • Wójcik, Z. (2010). Sport jeździecki na Warmii i Mazurach w latach 1945–1975. Olsztyn: Wydawnictwo ERZET.
 • Wójcik, Z. (2014). Hipiczna infrastruktura byłych Prus Wschodnich. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 3, 32–33.
 • Wójcik, Z., Skrzypczak, A. (2014). Socjal and economic foundations for the growth of equestrian sport and leisure horse riding in
 • Warmia and Mazury. Polish Journal of natural sciences, 3, 239–250.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f551c9eb-424a-4145-b600-f2d14e8470fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.