PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 4 | 55-62
Article title

Wtórna emisja pyłów a kumulacja Ni w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkałych w miastach województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Secondary dust emission on Ni accumulation in pharyngeal tonsils of children from Silesian Voivodeship cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Szereg wcześniejszych badań wykazał istotne
zdolności do kumulowania się niektórych metali ciężkich
w przyziemnej warstwie powietrza. Dochodzi do tego zjawisko
wtórnego pylenia. Cel badań: Celem badań było
określenie roli zjawiska wtórnego pylenia na podstawie
wyznaczenia kilku opisanych w piśmiennictwie współczynników.
Materiał i metody: Przedmiotem badań były usunięte
chirurgicznie w latach 2006–2011 migdałki gardłowe
dzieci mieszkających w różnych regionach Górnego Śląska.
Ich próbki mineralizowane przy użyciu kwasu azotowego
poddano analizie metodą spektometrii plazmowej na
zawartość Ni. Udział wtórnej emisji pyłu opisano za pomocą
następujących współczynników: wtórnej emisji; wzbogacenia;
kontaminacji; parametru dodatkowej masy danego
metalu w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza. Wyniki:
Kontaminacja migdałków gardłowych była większa u dzieci
mieszkających w miastach, w których stwierdzano wzrost
współczynników wtórnej emisji.
EN
Introduction. Earlier studies indicated big capacity of
accumulation of some heavy metals in ground air layer.
The extra input in widespread pollution is attributable to
secondary dusting. The aim of studies: The aim of the
studies was determination of the role of secondary dusting
on the basis of determination of many coefficients
described in references. Materials and methods: The work
target were pharyngeal tonsils in children residing in different
regions of Upper Silesia. The samples were mineralized
with nitric acid and were analyzed by plasmic spectrometry
for Ni content. The input of secondary dust
emission was defined by the following coefficients: secondary
emission , enrichment, contamination supplementary
mass of a given metal in widespread air pollution.
Results: Contamination of pharyngeal tonsils was larger
in children residing in towns in which increase of secondary
emission coefficients was recorded.
Contributors
 • Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Zakład Monitoringu Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
author
 • Zakład Monitoringu Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
 • Zakład Ekologii, Akademia Podlaska
 • Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
author
 • Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 • Zakład Monitoringu Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
 • Zakład Toksykologii, Akademia im. Jana Długosza
author
 • Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
References
 • 1. Kwapuliński J., Cyganek M., Mirosławski J.: Występowanie Pb i Cd we krwi ludzi pracujących w warunkach zjawiska wtórnego pylenia. Bromat Chem Toksykol 1992; 25(2): 137-142.
 • 2. Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M.: Ocena toksyczności zjawiska wtórnego pylenia w sąsiedztwie ulicy; Ochrona Powietrza, 1991; 1: 6-9.
 • 3. Mirosławski J., Rzepka J., Kwapuliński J.: Zjawisko wtórnego pylenia jako zagrożenie cywilizacyjne dzieci i młodzieży (w:) Szymańska A.M., Krzyżak-Szymańska E. (red.): W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży. Materiały z V Konferencji Naukowej, Katowice, 7-8 listopada 2005 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2007: 160-183.
 • 4. Rzepka J., Nogaj E., Kwapuliński J., Rochel R., Bogunia M.: Zjawisko wtórnej emisji Pb i Cd jako zagrożenia cywilizacyjnego dzieci i młodzieży, (w:) Szymańska A.M., Krzyżak-Szymańska E. (red.): W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży. Materiały z V Konferencji Naukowej, Katowice, 7-8 listopada 2005 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2005: 184-195.
 • 5. Misiołek M., Kwapuliński J., Macioł Z., Nogaj E.,Kita A., Namysłowski G., Lisowska G.: Pharyngeal Tonsil Cadmium Contamination in Children from Regions of Upper Silesia and Małopolska. Bull Environ Contam Toxicol 2007; 78: 436-439.
 • 6. Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Fischer A., Brodziak- Dopierała B., Misiołek H., Namysłowski G., Bogunia M.: Wpływ biernego palenia na zawartość glinu w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkujących regiony południowej Polski. Przegląd Lekarski 2007: 64(10): 713-716.
 • 7. Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Wojtanowska, Goszyk E., Gromulska E., Jakubowska J.: Wpływ biernego palenia na zróżnicowanie występowania baru w migdałkach gardłowych dzieci. Przegląd Lekarski 2007; 64(10): 717-719.
 • 8. Śpiewak R., Piętowska J.: Nikiel – alergen wyjątkowy. Od struktury atomu do regulacji prawnych. Alergologia Immunologia 2006; 3(3-4): 58-62.
 • 9. Antoszczyk G., Obtułowicz K.: Systemowe działanie niklu. Postępy Dermatologii i Alergologii 2005; 22(1).
 • 10. Kleszczewska E., Kaczorowski W.: Rola biologiczna, właściwości i metody oznaczania niklu. Biul Magnezol 2000; 5(2):98- 104.
 • 11. Chmielnicka J.: Metale i metaloidy. (w:) Toksykologia. PZWL Warszawa 1999.
 • 12. Stern A.C., Boubel R.W., Turner D.B., Fox D.L.: Fundamentals of air pollution. 2nd ed., Academic Press 1984; 103-113.
 • 13. Beijer K., Jernelöv A.: Sources, transport and transformation of metals In the environment. (in:) Friberg L., Nordberg G.F., Vouk V.B., Handbook on the toxicology of metals, Elsevier Science Publishers 1986: 68-84.
 • 14. Kwapuliński J., Mirosławski J., Brodziak B., Wróbel H., Bogunia M.: Chemiczne formy występowania metali w ulicznym pyle osiadłym na terenach rekreacyjnych – gmina Brenna. Problemy Ekologii 1999; 3(2).
 • 15. Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M., Nalewajek A.: Występowanie drobnodyspersyjnych pyłów w warunkach wtórnego pylenia. Ochrona Powietrza 1991; 6: 145-48.
 • 16. Stewart K.: Surface Contamination (in:) B.R. Fish (ed.) Proc. of a Symp. Healt at Gatlinburg, Pergamon Press, Oxford 1967; 63-74.
 • 17. Endler Z., Markiwicz K., Michalczyk J.: Zawartość metali ciężkich w liściach, kwiatach i owocach bzu czarnego. Wiadomości Zielarskie 1989; 2: 5-6.
 • 18. Szymczykiewicz K.: Toksykologia pyłów. Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, Sosnowiec 1978.
 • 19. Endler Z., Michalczyk J., Markiwicz K.: Wpływ spalin pojazdów samochodowych na kumulację toksycznych metali w liściach i owocach głogu. Herba Polonica 1987; 4: 254.
 • 20. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, PZWL Warszawa 2005: 413-414.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f53aae61-c568-4819-a9b0-8e0809aecd80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.