PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 6 | 90-95
Article title

Jan Wolski i stracone „polskie L’Aigle”

Content
Title variants
EN
Jan Wolski and lost Polish L’Aigle
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents information about Białystok meteorite (1827). The meteorite consisted of many fragments, but only several became found. Jan Wolski collected information about the phenomenon. Wolski was the teacher of physics at grammar-school in Białystok. The exact investigations of the strewn field were not executed. The Białystok meteorite was forgotten stay on many years.
Year
Volume
6
Pages
90-95
Physical description
Contributors
References
 • Biała J., 2003, Meteoryt L’Aigle i narodziny meteorytyki, Materiały II Seminarium Meteorytowego Olsztyn 2003, Olsztyn, s. 6–15.
 • Chrzanowski W., 1838, Karta dawnej Polski 1:300.000 – Arkusz: 20-Białystok [wydany również jako arkusz w atlasie w 1859 r.] / źródło: PBC – MAPSTER.
 • Dłuska A., 1994, Adam Maksymilian Kitajewski (1789–1837), Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki, R. III, z. 2(6), Warszawa, s. 163–211.
 • Feliksiak S. (red.), 1987, Wolski Jan, S³ownik Biologów Polskich, Warszawa, s. 585–586.
 • Grady M., 2000, Catalogue of Meteorites. Fifth edition, London.
 • Jensen M.R., Jensen W.B., 2008, Meteorites from A to Z. Third Edition, Aurora.
 • Kosiński J.W., 2012, Teorie pochodzenia meteorytów w Polsce w I połowie XIX w., Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 3, s. 48–54.
 • Kosiński J.W., 2013, Ignacy Horodecki – jeden z zapomniany pionierów meteorytyki, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4, s. 55–70.
 • Kozłowska-Studnicka J., 1929, Likwidacja Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji urzędowej, Wilno.
 • Kraushar A., 1905, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych. Księga III, Czasy Królestwa Kongresowego, Czterolecie przedostatnie: 1824–1828, Kraków–Warszawa. Monitor Warszawski, 1828, nr 39, Warszawa.
 • Strzyżewska Z., 2000, Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym, Warszawa.
 • Trynkowski J., 1997, Meteoryt białostocki, Białostocczyzna, 47, 3, s. 6–13.
 • Wolski J., 1817, Fizyka stosownie do teraźnieyszego stanu wiadomości krótko zebrana, Warszawa.
 • Wolski J., 1827, O spadnieniu kamieni z powietrza pod Białym-Stokiem we wsi Fastach, Dziennik Wileński – Umiejętności i Sztuki, t. II, październik 1827, s. 391–395.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f4ec88d5-0c5c-4b9e-947b-1309bb2d9552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.