PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 130-136
Article title

Badanie kliniczne młodego sportowca – punkt widzenia kardiologa sportowego

Authors
Content
Title variants
EN
Clinical examination of young athlete – sports cardiologist’s point of view
Languages of publication
EN RU
Abstracts
EN
The meaning of physical activity for maintenance of a healthy life, normal growth and development of children and adolescents is well known. A regular sport training causes favourable functional changes including improvement in cardiopulmonary or metabolic status. Despite these benefits, vigorous physical exertion may trigger mechanisms leading to sudden death in athletes with unrecognized cardiac disorders. That’s why the regular cardiovascular screening in all young competitive athletes in needed. Complete medical examination of young athletes (including a medical personal and family history and physical examination) should give information about functional status of cardiovascular system. Physical examination should include auscultation in supine, seated and upright position, palpation of peripheral pulses, accurate measurement of blood pressure and looking for findings of Marfan syndrome. Physical examination may reveal signs of cardiovascular effects of adaptation to long‑term sport activity, i.e., enlargement of the heart (increase of dimensions, wall thickness and mass of left ventricle) and a slow pulse rate at rest as a result of vagal tone increas Another target of cardiovascular examination of young athletes is to identify underlying heart disease (especially in aspect of prevention of sudden cardiac death) requiring the extension of diagnostic workup. The main aim of this paper is to give for paediatricians and family doctors some practical information helpful in proper interpretation of physiological, adaptive circulatory changes in relation to long‑term physical activity and identification of cardiac pathologies threatening of sudden death in association with sporting activity.
PL
Aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych warunków dobrego stanu zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży także niezbędny element prawidłowego rozwoju somatycznego, psychomotorycznego i funkcjonalnego. Regularny trening sportowy korzystnie wpływa na stan czynnościowy organizmu, a w szczególności układu krążenia. Z drugiej strony intensywny wysiłek fizyczny może być także mechanizmem spustowym dla zagrażających życiu arytmii u sportowców z nierozpoznaną wcześniej chorobą serca. Fundamentalną rolę w sporcie wyczynowym odgrywają badania sportowo‑lekarskie, zarówno wstępne – przed rozpoczęciem aktywności sportowej, jak i okresowe – w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. W ocenie stanu zdrowia osoby aktywnej fizycznie szczególne miejsce zajmuje badanie układu krążenia, uwzględniające, poza ukierunkowanym wywiadem, m.in. osłuchiwanie serca w różnych pozycjach ciała, badanie tętna obwodowego, pomiar ciśnienia tętniczego, a także poszukiwanie objawów fenotypowych zespołu Marfana. Badanie przedmiotowe pozwala na ocenę zmian adaptacyjnych układu krążenia zachodzących pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, z których najbardziej charakterystyczne są powiększenie serca (efekt zwiększenia grubości mięśnia sercowego z poszerzeniem światła lewej komory) oraz wolna spoczynkowa czynność serca. Ważna jest także umiejętność identyfikacji objawów wskazujących na organiczną chorobę układu krążenia, która może doprowadzić do nagłej śmierci sercowej. Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pediatrom i lekarzom rodzinnym informacji pozwalających na właściwą ocenę fizjologicznych, adaptacyjnych zmian zachodzących w układzie krążenia pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, a także ułatwiających identyfikację stanów chorobowych, będących przeciwwskazaniem do sportu wyczynowego.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
130-136
Physical description
Contributors
 • Pracownia Kardiologii Sportowej przy Klinice Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Pracowni: dr n. med. Zbigniew Krenc. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Dziewulski M.: Zagrożenia zdrowotne u młodzieży uprawiającej sport. Medycyna Rodzinna 2004; 3: 105-108.
 • 2. Laughlin M .H .: Cardiovascular response to exercise . Am. J. Physiol. 1999; 277: S244-S259.
 • 3. MacDougall J . D . , Tuxen D . , Sale D . G . i wsp .: Arterial blood pressure response to heavy resistance exercise . J. Appl. Physiol. 1985; 58: 785-790.
 • 4. Mitchell J . H. , Haskell W , Snell P. , Van Camp S . P: Task Force 8: classification of sports . J. Am. Coll. Cardiol . 2005; 45: 1364-1367.
 • 5. Sharma S .: Athlete’s heart - effect of age, sex, ethnicity and sporting discipline. Exp. Physiol. 2003; 88: 665-669.
 • 6. Maron B .J. , Doerer J.J. , Haas T.S . i wsp.: Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation 2009; 119: 1085-1092.
 • 7. Corrado D . , Basso C . , Schiavon M . , Thiene G. : Screening for hypertrophic cardiomyopathy in young athletes N. Engl. J. Med. 1998; 339: 364-369.
 • 8. Maron B J . , Thompson P D . , Ackerman M .J. i wsp .: American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: endorsed by the American College of Cardiology Foundation. Circulation 2007; 115: 1643-1655.
 • 9. Corrado D . , Pelliccia A. , Bj0rnstad H. H . i wsp .: Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology: Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol . Consensus Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 2005; 26: 516-524.
 • 10. Bieganowska K.: Najczęstsze przyczyny nagłej śmierci sercowej u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 23-32.
 • 11. Martins P. , Dinis A. , Canha J . i wsp .: Innocent heart murmurs. Rev. Port. Cardiol. 2008; 27: 815-831.
 • 12. McConnell M.E . , Adkins S .B . 3rd, Hannon D .W : Heart murmurs in pediatric patients: when do you refer? Am . Fam. Physician 1999; 60: 558-565.
 • 13. Kułaga Z., Litwin M., Grajda A. i wsp.: Grupa Badaczy OLAF: Rozkłady wartości ciśnienia krwi w populacji referencyjnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Standardy Medyczne - Pediatria 2010; 7: 100-111.
 • 14. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents: The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114 (supl. 4th Report): 555-576.
 • 15. McCambridge T. M . , Benjamin H.J . , Brenner J .S . i wsp .: Council on Sports Medicine and Fitness: Athletic participation by children and adolescents who have systemic hypertension. Pediatrics 2010; 125: 1287-1294.
 • 16. Marsalese D L , Moodie D S , Vacante M i wsp : Mar-fan’s syndrome: natural history and long-term follow-up of cardiovascular involvement J Am Coll Cardiol 1989; 14: 422-428; discussion: 429-431.
 • 17. Pelliccia A. , Fagard R. , Bj0rnstad H . H. i wsp .: Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology; Working Group of Myocardialand Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology: Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease: a consensus document from the Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 2005; 26: 1422-1445.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f4e9826e-e65e-43ba-b661-495bf7f7cf86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.