PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 214-223
Article title

Nasilenie agresji i poczucie kontroli u samouszkadzającej się młodzieży leczonej psychiatrycznie

Content
Title variants
EN
Level of aggression and sense of control in self‑harming youth receiving psychiatric treatment
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Acts of autoaggression are a more and more frequent reason for psychiatric hospitalisation of adolescents. Within the last years the number of patients committing acts of deliberate self‑harm without suicidal intensions almost doubled. Deliberate self‑harm (DSH) is defined as an act of direct destructiveness, in which a person wants to commit self‑harm immediately, without an intention of killing her/himself. In this paper we present the results of the study on the level and direction of aggression and the sense of control among inpatients (N=187) of the Department of Adolescent Psychiatry, Central University Hospital in Łódź. The studied group consisted of patients with deliberate self‑harm (DSH group, N=88), whereas the control group comprised the patients without such behaviours (non‑DSH group, N=99). For the studywe recruited patients who were admitted to the hospital due to various mental disorders – 58 boys, mean age 16.81, SD=1.25, and 129 girls, mean age 16.5, SD=1.38. The mean age of all patients was 16.59 (SD=1.35). Patients with mental retardation were excluded from the study, due to expected difficulties with understanding the questions. We used the IPSA (Inventory of Psychological Syndrome of Aggression) and “Delta” (test invented by Drwal, designed for evaluation of the sense of control). In the DSH group we found a significantly higher level of aggression, directed both inwards and outwards, a greater tendency of retaliatory behaviours and by far lower sense of internal control of one’s behaviours, as compared to the non‑DSH group. Therapeutic programs for patients with DSH should aim at the reduction of aggression and the development of internal control over one’s behaviours.
PL
Zachowania autoagresywne coraz częściej stają się przyczyną hospitalizacji młodzieży na oddziałach psychiatrycznych. W ostatnich latach odnotowano prawie dwukrotny wzrost liczby pacjentów dokonujących zamierzonych samouszkodzeń bez intencji samobójczych. Zamierzone samouszkodzenia (ZSU) są definiowane jako akty bezpośredniej autodestruktywności, w których jednostka zmierza do wyrządzenia sobie natychmiastowej szkody, bez zamiaru samobójczego. W pracy przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród młodzieży (N=187) hospitalizowanej na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, którego celem było porównanie nasilenia agresji, jej ukierunkowania oraz umiejscowienia kontroli w 2 wyodrębnionych grupach pacjentów – dokonujących ZSU (N=88) i bez tych zachowań (N=99). Do badania byli rekrutowani pacjenci kolejno przyjmowani na oddział z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Wśród badanych było 58 chłopców (średnia wieku: 16,81 roku; SD=1,25) i 129 dziewcząt (średnia wieku: 16,5 roku; SD=1,38). Średnia wieku wszystkich pacjentów wynosiła 16,59 roku (SD=1,35). Z badań wykluczono pacjentów z rozpoznaniem upośledzenia umysłowego, ze względu na ich trudności w zrozumieniu pytań zawartych w narzędziach badawczych. Do badania wykorzystano kwestionariusze IPSA (Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji) i „Delta” (Test Drwala do pomiaru nasilenia poczucia kontroli). W grupie pacjentów dokonujących ZSU stwierdzono istotnie wyższy poziom agresji, skierowanej zarówno na siebie, jak i na zewnątrz, wyższą skłonność do zachowań odwetowych i znacznie mniejsze poczucie wewnętrznej kontroli własnych zachowań niż w grupie bez tych zachowań. Program terapii dla pacjentów z ZSU powinien być nakierowany na redukcję poziomu agresji i rozwój kompetencji pod postacią kontroli wewnętrznej swoich zachowań.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
214-223
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1.Szczepaniak A., Jabłkowska 1. K., Gmitrowicz A.: Poziom inteligencji emocjonalnej u młodocianych pacjentów dokonujących samouszkodzeń. Psychiatr. Psychol. Klin. 2009; 9: 100‑110.
 • 2. Warzocha D., Pawełczyk T., Gmitrowicz A.: Associations between deliberate self‑harm episodes in psychiatrically hospitalized youth and type of mental disorders and selected environmental factors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2010; 2: 23‑29.
 • 3. Jabłkowska K., Szczepaniak A., Gmitrowicz A.: Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych prezentowane przez młodzież dokonującą samouszkodzeń. Psychiatr. Psychol. Klin. 2010; 10: 15‑24.
 • 4. Gmitrowicz A., Lewandowska A.: Charakterystyka uczniów dokonujących zamierzonych samouszkodzeń. Suicydologia 2010; 5‑6: 77‑85.
 • 5. Muehlenkamp J.J., Walsh B.W., McDade M.: Preventing non‑suicidal self‑injury in adolescents: the signs of self‑injury program. J. Youth Adolesc. 2010; 39: 306‑314.
 • 6. Dougherty D.M, Mathiasa C.W., Marsh‑Richard D.M. i wsp.: Impulsivity and clinical symptoms among adolescents with non‑suicidal self‑injury with or without attempted suicide. Psychiatry Res. 2009; 169: 22‑27.
 • 7. Gaś Z.: Inwentarz Psychologiczny Syndromów Agresji. Przegląd Psychologiczny 1980; 23: 144‑157.
 • 8. Drwal R.Ł.: Opracowanie kwestionariusza ”Delta” do pomiaru poczucia kontroli. Studia Psychologiczne 1979; 1: 67‑83.
 • 9. Babiker G., Arnold L.: Autoagresja. Mowa zranionego ciała. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • 10. Cohen J.: Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Wyd. 2, Lawrence Erlbaum Associates, Nowy Jork 2003.
 • 11. Brittlebank A.D., Cole A., Hassanyeh F. i wsp.: Hostility, hopelessness and deliberate self‑harm: a prospective follow‑up study. Acta Psychiatr. Scand. 1990; 81: 280‑283.
 • 12. Ross S., Heath N.L.: Two models of adolescent self‑mutilation. Suicide Life Threat Behav. 2003; 33: 277‑287.
 • 13. Wycisk J.: Okaleczanie ciała. Wybrane uwarunkowania psychologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • 14. Landstedt E., Gillander Gådin K.: Deliberate self‑harm and associated factors in 17‑year‑old Swedish students. Scand. J. Public Health 2011; 39: 17‑25.
 • 15. Sansone R.A., Lam C., Wiederman M.W.: Being bullied in childhood: correlations with borderline personality in adulthood. Compr. Psychiatry 2010; 51: 458‑461.
 • 16. McMahon E.M., Reulbach U., Keeley H. i wsp.: Bullying victimisation, self harm and associated factors in Irish adolescent boys. Soc. Sci. Med. 2010; 71: 1300‑1307.
 • 17. McMahon E.M., Reulbach U., Corcoran P. i wsp.: Factors associated with deliberate self‑harm among Irish adolescents, Psychol. Med. 2010; 40: 1811‑1819.
 • 18. Gmitrowicz A., Lewandowska A.: Czynniki ryzyka i konsekwencje doświadczania przemocy fizycznej wśród młodzieży. Psychiatr. Psychol. Klin. 2008; 8: 192‑203.
 • 19. Fałek O., Pawełczyk A., Pawełczyk T., Rabe‑Jabłońska J.: Poziom agresywności u młodzieży z zachowaniami autoagresywnymi. Psychiatr. Psychol. Klin. 2011; 1: 6‑14.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f3efd63b-65b7-4fe6-bdb3-b2eb59bfe298
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.