PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 4 | 76–80
Article title

Święta Apolonia – patronka dentystów w malarstwie europejskim

Content
Title variants
EN
Saint Apollonia – patroness of dentistry in European works of art
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza o życiu św. Apolonii jest niewielka. Wiadomo, że mieszkała w Aleksandrii pod koniec III wieku. Była katolicką zakonnicą. Podczas pogromu chrześcijan w Aleksandrii torturowano ją, połamano jej szczękę i powybijano wszystkie zęby, a następnie spalono na stosie. Jej męczeńska śmierć na długo stała się tematem wielu grafi k, obrazów olejnych i rzeźb. W pracy autorzy omawiają tylko niektóre obrazy ukazujące świętą.
EN
Saint Apollonia was a saint somewhere in the early ages, therefore little is known about her life. What we do know, however, is that she was a Catholic nun and lived in Alexandria at the end of the III century. During the uprising against the Christians which took place in Alexandria, she had her jaw broken as well as her teeth smashed, thereafter, she was burned alive. Consequently, the ruthless and extremely painful tortures performed on Saint Apollonia quickly became the topic of a number of graphics, paintings and sculptures. In the following work the authors discuss only a few of the paintings in which Saint Apollonia is depicted.
Keywords
Discipline
Year
Volume
66
Issue
4
Pages
76–80
Physical description
Contributors
 • Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, II Szpital Czeladź PZZOZ Będzin
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topografi cznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jordana 19 41-808 Zabrze tel. +48 32 272 22 01
References
 • 1. Łysiak-Seichter M., Łysiak M. Święta Apolonia – patronka dentystów. Czas. Stomatol. 2006; 59: 285–288.
 • 2. Donnelly R. Saint Apollonia The Patron Saint of Dentistry. J. Hist. Dent. 2005; 53: 97–100.
 • 3. Trefz H. Saint Apollonia – patron saint against toothache. Quintessenz J. 1998; 18: 189–190.
 • 4. Siutti U. Apollonia, Patron Saint of Dentistry. Rev. Musco Fac. Odontol. B. Aires 1993; 8: 20–25.
 • 5. Kelly H. Saint Apollonia – The Patron Saint of Dentistry. SQPN, 2010; 2–11.
 • 6. Gadacz T., Milerski B. Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2001, 296.
 • 7. Niewęglowski W. Leksykon Świętych. PWN, Warszawa 1998, 33.
 • 8. Monagle l., Sawkins A. Historical analysis of Zurbaran’s Saint Apollonia. J. Hist. Dent. 2008; 56: 131–132.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f3ef7f19-3748-42f9-85a4-03ad2b678c1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.