PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 258-262
Article title

Ostre zapalenie trzustki u 15‑letniej dziewczynki

Content
Title variants
EN
The acute pancreatitis in 15‑year‑old girl
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The acute pancreatitis occurs in children much less often than in adults. Though, it usually has a sudden onset and, at the beginning, it proceeds with intensified pain in the area of the abdomen, thanks to the proper diagnostics and treatment, it seldom leads to permanent damage of the pancreas. The most common causes of pancreatitis, apart from calculosis of the gallbladder and other pathological conditions of bile ducts, are the injuries of the abdomen as well as various infectious factors. Acute biliary pancreatitis in children occurs rather seldom, since calculosis of the biliary ducts is not often observed at this age group. Cholesterolic calculosis of the biliary ducts in children most often concerns obese, adolescent girls. Gall stones, usually, consist of a mixture of cholesterol, bile pigments, calcium as well as inorganic substances. A case of a 15.5‑year‑old girl who was hospitalised in our Clinic is presented below. The girl suffered from the pain in the abdomen. On admission, she was initially diagnosed the acute pancreatitis. The results of the laboratory tests (higher activity of amylase in serum and urine, higher activity of lipase, and increased concentration of transaminase) and the ultrasonography of the abdomen let the doctors definitively diagnose the acute biliary pancreatitis. A strict diet, intravenous irrigation, proton‑pomp inhibitors, administration of painkillers and antibiotics led to the improvement of the general state of the patient and normalization of the laboratory tests results. In the tenth day of hospitalization the planned endoscopic regressive cholangiopancreatography (ERCP) with papillotomy was performed. No deposits in bile ducts were revealed. The girl was recommended the procedure of cholecystectomy, which was carried out in due course without any complications.
PL
Ostre zapalenie trzustki występuje u dzieci znacznie rzadziej niż u dorosłych i choć ma zwykle nagły początek i przebiega początkowo z nasilonymi dolegliwościami bólowymi ze strony jamy brzusznej, to dzięki właściwej diagnostyce i leczeniu rzadko prowadzi do trwałego uszkodzenia trzustki. Do najczęstszych przyczyn ostrego zapalenia trzustki u dzieci, oprócz kamicy pęcherzyka żółciowego i innych patologii dróg żółciowych, należą urazy brzucha (zwłaszcza tzw. rowerowy) i czynniki infekcyjne. Ostre żółciopochodne zapalenie trzustki występuje u dzieci sporadycznie, ponieważ nieczęsto zdarza się w tej grupie wiekowej kamica dróg żółciowych. Cholesterolowa kamica żółciowa u dzieci zazwyczaj dotyczy otyłych, dorastających dziewcząt. Na ogół kamienie żółciowe składają się z mieszaniny cholesterolu, barwników żółciowych, związków wapnia oraz substancji nieorganicznych. Prezentujemy przypadek 15,5‑letniej dziewczynki hospitalizowanej w naszej Klinice z powodu bólów brzucha, u której rozpoznaliśmy ostre zapalenie trzustki. Wyniki badań dodatkowych (podwyższona aktywność amylazy i lipazy w surowicy, amylazy w moczu, transaminaz) i wynik badania ultrasonograficznego jamy brzusznej nasunęły podejrzenie żółciopochodnego ostrego zapalenia trzustki. Stosując dietę ścisłą, nawadnianie pozajelitowe, inhibitory pompy protonowej, leki przeciwbólowe, antybiotykoterapię, uzyskano poprawę stanu ogólnego dziecka i normalizację wyników badań dodatkowych. W dziesiątej dobie hospitalizacji wykonano planowo zabieg endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) z papilotomią, nie wykazano obecności złogów w drogach żółciowych. Dziewczynkę zakwalifikowano do zabiegu cholecystektomii, który odbył się w trybie planowym, bez powikłań.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
258-262
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii, Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii, Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med., prof. nadzw. Leokadia Bąk‑Romaniszyn
References
 • 1. Uścinowicz M., Jarocka‑Cyrta E., Kaczmarski M., Bobrus‑Chociej A.: Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki u dzieci – obserwacje własne. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2008; 10: 129‑132.
 • 2. Czerwionka‑Szaflarska M., Brazowski J.: Ostre zapalenie trzustki – problem również pediatryczny. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3: 112‑117.
 • 3. Konstantinou G.N., Liatsos C.N., Patelaros E.G. i wsp.: Acute pancreatitis associated with herpes simplex virus infection: report of a case and review of the literature. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2009; 21: 114-116.
 • 4. Pytrus T., Iwańczak B., Ruczka M., Borys-Iwanicka A.: Ostre zapalenie trzustki wywołane zakażeniem wirusem Coxsackie B2, B3 u 15-letniego chłopca. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2010; 12: 62-65.
 • 5. Howes N., Lerch M.M., Greenhalf W. i wsp.: European Registry of Hereditary Pancreatitis and Pancreatic Cancer (EUROPAC): Clinical and genetic characteristics of hereditary pancreatitis in Europe. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2004; 2: 252-261.
 • 6. Uścinowicz M., Kaczmarski M.: Acute pancreatitis, differences in childhood. Gastroenterol. Pol. 2007; 14: 173-176.
 • 7. Lowe M.E.: Pancreatitis in childhood. Curr. Gastroenterol. Rep. 2004; 6: 240-246.
 • 8. Ksiądzyna D., Paradowski L.: Hiperamylazemia - aspekty praktyczne. Adv. Clin. Exp. Med. 2004; 13: 815-824.
 • 9. Pieczarkowski S., Pertkiewicz J., Fyderek K.: Czy ECPW u dzieci jest potrzebne? . Psdiatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2010; 12: 175-178.
 • 10. Dua K., Miranda A., Santharam R. i wsp.: ERCP in the evaluation of abdominal pain in children. Gastrointest. Endosc. 2008; 68: 1081-1085.
 • 11. Piotrowska-Staworko G., Świdnicka-Siergiejko A., Baniukiewicz A., Dąbrowski A.: Powikłania po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Gastroenterol. Pol. 2007; 14: 307-312.
 • 12. Wojtuń S., Gil J., Błaszak A.: Leczenie żywieniowe w ostrym zapaleniu trzustki. Pol. Merkur. Lekarski 2007: 22: 469-473.
 • 13. Skowroński A., Grzybowska K., Dziki A.: Leczenie żywieniowe w ciężkim ostrym zapaleniu trzustki. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 256-261.
 • 14. Meng WB., Li X., Li Y.M. i wsp.: Three initial diets for management of mild acute pancreatitis: a meta-analysis. World J. Gastroenterol. 2011; 17: 4235-4241.
 • 15. Zhou W.C., Li Y.M., Zhang H. i wsp.: Therapeutic effects of endoscopic therapy combined with enteral nutrition on acute severe biliary pancreatitis. Chin. Med. J. (Engl.) 2011; 124: 2993-2996.
 • 16. Jiang K., Huang W, Yang X.N., Xia Q.: Present and future of prophylactic antibiotics for severe acute pancreatitis. World J. Gastroenterol. 2012; 18: 279-284.
 • 17. Ryżko J., Górczewska M., Jankowska I., Ryżko J.: Patogeneza kamicy żółciowej. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2011; 13: 50-54.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f38eabb8-9a3f-4a1a-8c2b-e47f29587f61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.