PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 42–48
Article title

Globalne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży

Content
Title variants
EN
Global health risk of children and youth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja jest procesem powodującym wiele pozytywnych zmian w sferze zdrowia publicznego, ale także generującym nowe zagrożenia. Niniejsza praca przedstawia wybrane społeczne i ekonomiczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w aspekcie globalnym. Z danych WHO wynika, iż corocznie umiera 7 mln dzieci poniżej 5 roku życia (r.ż.), przy czym 98% z nich pochodzi z krajów rozwijających się. Aż 54% przyczyn zgonów dzieci poniżej 5 r.ż. związana jest z niedożywieniem, podczas gdy w krajach rozwijających się naglącym problemem staje się otyłość dzieci i młodzieży. Jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i rozwoju dzieci jest ubóstwo. Z danych GUS wynika, że w 2012 r. ustawowa granica ubóstwa w Polsce wzrosła do 7,0% (z 6,7% w 2011 r.), a granica ubóstwa skrajnego do 6,7% (z 6,5% w 2011 r.). Wzrosło zagrożenie ubóstwem w rodzinach z co najmniej 4 dzieci, w rodzinach niepełnych oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne. Istotny wpływ na zdrowie mają narażenia środowiskowe, oceniane według WHO z wykorzystaniem miernika stanu zdrowia populacji – DALY. W skali globalnej rysuje się obraz podstawowych środowiskowych czynników ryzyka, typowych dla krajów rozwijających się (brak czystej wody, dostępu do sanitariatów, choroby przenoszone przez wek-tory) oraz nowych zagrożeń środowiskowych, charakterystycznych dla krajów rozwiniętych (degradacja środowiska, niebezpieczne używanie i składowanie substancji chemicznych). Problemem stają się również mikrointoksykacje, m.in. ołowiem, spowodowane długotrwałym narażeniem na niskie stężenia typowe dla ekspozycji środowiskowej. Związane z globalizacją zagrożenia dla rozwoju dzieci i młodzieży znane są już od dziesięcioleci i stanowią priorytety w polityce zdrowotnej w kraju i na świecie. Ich rozwiązanie wymaga planu strategicznego i konsekwentnych, zintegrowanych działań.
EN
Globalization is a process that brings a number of positive developments in the field of public health, however, it also generates new risks. This paper presents some environmental, social and economic health risks to children and youth in a global context. According to WHO, 7 million children under 5 years old die each year and 98% of them come from developing countries. Up to 54% of causes of death among children under the age of five is associated with malnutrition, whereas in developing countries, obese children and adolescents is becoming an urgent problem. One of the greatest threats to children’s health is poverty. According to data published by Central Statistical Office in 2012, statutory poverty in Poland increased in comparison to 2011 (from 6.7% to 7.0%). Extreme poverty increased as well (from 6.5% to 6.7%). The risk of poverty increased in families with at least four children, single parent fami-lies, and those families with disabled children. Environmental risk factors, evaluated by WHO with the use of DALY as a measure of population health condition, have a significant impact on health. Worldwide there are environmental risk factors typical for developing countries (lack of access to clean water and sanitation, vector-borne diseases) and new environmental risks specific to the devel-oped world (environmental degradation, unsafe use and storage of chemicals). Microintoxication, (e.g.: lead poison-ing), occurring as a result of prolonged exposure to low concentrations typical for environmental exposure, is becom-ing a problem as well. The health risks to children and young people connected with globalization have been known for decades. They constitute priorities in health policy in the country and around the world. Strategic planning and consistent, integrated actions are needed to eliminate them.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
42–48
Physical description
Contributors
 • Zakład Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, tel. +48 32 397 65 43
 • Zakład Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. World Federation of Public Health Associations. Public Health and globalization. Passed by the WFPHA General Assembly 2001. http://www. wfpha.org/tl_files/doc/resolutions/positionpapers/globaltrade/PH&Globalization. pdf (dostęp z dn. 5.10.2013).
 • 2. WHO. Children: reducing mortality. Fact Sheet N°178. Updated September 2013. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/ (dostęp z dn. 5.10.2013).
 • 3. Gordon B., Mackay R., Rehfuess E. Inheriting the world: The atlas of children’s health and environment. World Health Organization 2004.
 • 4. The Millennium Development Goals Report. We can end poverty 2015. United Nation, New York 2013: s. 5–13.
 • 5. The Millennium Development Goals. Eight goals for 2015. http://www. undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/ (dostęp z dn. 5.10.2013).
 • 6. UNAIDS ogłasza w Warszawie światowy Raport 2012 na temat epidemii HIV/AIDS. www.aids.gov.pl (dostęp z dn. 5.10.2013).
 • 7. UNICEF Innocenti Research Centre. Ubóstwo Dzieci: Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Innocenti Report Card 10. UNICEF Innocenti Reasearch Centre, Florencja 2012, s. 2–17.
 • 8. Brewer M., Browne J., Joyce R. Child and Working-age Poverty from 2010 to 2020, Institute for Fiscal Studies, Londyn 2011.
 • 9. Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych). Informacja sygnalna. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia 2013.
 • 10. The state of food insecurity in the world. Executive summary 2012. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2012. www.fao.org. (dostęp z dn. 5.10.2013).
 • 11. Black R.E., Morris S.S., Bryce J. Where and why are 10 million children dying every year? Lancet 2003; 361: 2226–2234.
 • 12. Bryce J., Boschi-Pinto C., Shibuya K., Black R.E, and the WHO Child Health Epidemiology Reference Group. WHO estimates of the causes of death in children. Lancet 2005; 365: 1147–1152.
 • 13. Barker D.J.P. Fetal origin of coronary heart disease. BMJ 1995; 311: 171–174.
 • 14. Sidel V.W., Levy B.S. The health impact of war. Int. J. Inj. Contr. Saf. Promot. 2008; 15: 189–195.
 • 15. Syria’s children: a lost generation? Crisis report March 2011–March 2013. United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2013.
 • 16. Russia, U.S. work on deal to disarm Syria of poison gas. http://syriahr.com/en (dostęp z dn. 5.10.2013).
 • 17. Lalonde M. A New Perspective on the Canadians. A Working Document Minister of National Health and Welfare, Ontario 1974.
 • 18. WHO. The World Health Report 2004. www.who.int/whr/2004/en (dostęp z dn. 12.10.2013).
 • 19. WHO. Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease. Report WHO 2008. www. who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdiseasebegin.pdf (dostęp z dn. 12.10.2013).
 • 20. WHO. The world health report 2007 – A safe future: global public health security in the 21 century. www.who.int/whr/2007/en/index.htlm (dostęp z dn. 10.10.2013).
 • 21. Bellinger D.C. Neurological and behavioral consequences of childhood lead exposure. PLOS Med. 2008; 5(5): e115: doi 10.1371/journal.p. med.00050115.
 • 22. Jarosińska D., Biesiada M., Muszyńska-Graca M. Environmental burden of disease due to lead in urban children from Silesia, Poland. Science Total Environ. 2006; 367: 71–79.
 • 23. WHO. Childhood Lead Poisoning 2010. www.who.int/ceh/publications/ /leadquidance.pdf (dostęp z dn. 14.10.2013).
 • 24. CDC. Low level exposure harms children: a renewed call for primary prevention. Report of the Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention of the Centers for Disease Control and Prevention. January 4, 2012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f382c710-db1f-4604-b055-b7a30599f58f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.