PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 4 | 217–223
Article title

Wpływ skojarzonego leczenia raka jajnika na funkcje układu moczowego

Content
Title variants
EN
The impact of combination therapy for ovarian carcinoma on the urinary tract
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The incidence of ovarian carcinoma in Poland is 11.2/100,000. It is the second most common cancer of the genital tract. First-line treatment involves surgery and chemotherapy, which leads to adverse effects. They include urinary tract disorders that affect the quality of life. The aim of the study was to compare the function of the urinary tract and quality of life in women after ovarian cancer treatment with women after hysterectomy with salpingo-oophorectomy performed for non-oncological indications. Urodynamic tests and questionnaires were conducted in 40 patients divided into two groups. The investigated group included 17 patients after ovarian cancer therapy in whom complete cytoreduction was obtained in surgery and first-line chemotherapy was administered. The control group consisted of 23 patients after hysterectomy performed for non-oncological indications. In all cases, medical history was collected, pelvic examination and urodynamic test were carried out and a quality of life questionnaire was conducted. The percentage of patients with no changes in the urogynecologic examination was higher among non-oncological patients (65.2%). In cancer patients, no changes were detected in 41.2% of cases. Cancer patients suffered from stress incontinence, mixed urinary incontinence and overactive bladder more frequently than controls. The differences obtained in the urogynecologic examination were not statistically significant (p = 0.4573). It was demonstrated, however, that the quality of life differed between the two groups in a statistically significant way (p = 0.0345). Worse quality of life was seen significantly more frequently in cancer patients (58.8%) than in controls (26.1%). Moreover, the improvement of the quality of life was observed more rarely (11.8% in cancer patients vs. 47.8% in controls). Chemotherapy does not have a significant influence on an increase in the number of urogenital disorders but can be one of the factors responsible for the deterioration of the quality of life.
PL
Zachorowalność na raka jajnika wynosi w Polsce 11,2/100 000 – jest to drugi pod względem częstości występowania nowotwór narządu rodnego. W leczeniu pierwszego rzutu stosuje się zabieg operacyjny i chemioterapię, co prowadzi do powstawania skutków ubocznych. Należą do nich problemy związane z układem moczowym, które wpływają na jakość życia kobiet. Celem badania było porównanie funkcjonowania układu moczowego i jakości życia pacjentek po leczeniu raka jajnika oraz tych po usunięciu macicy z przydatkami z powodów nieonkologicznych. Badanie urodynamiczne i ankietowe wykonano w 40 przypadkach, podzielonych na dwie grupy. Grupa badana składała się z 17 chorych po terapii raka jajnika, u których uzyskano całkowitą cytoredukcję w wyniku leczenia operacyjnego i zastosowano pierwszy rzut chemioterapii. Grupę kontrolną tworzyły 23 pacjentki po usunięciu macicy z przyczyn nieonkologicznych. We wszystkich przypadkach przeprowadzono wywiad lekarski, badanie ginekologiczne, badanie urodynamiczne i badanie jakości życia. Odsetek kobiet, u których nie stwierdzono zmian w badaniu uroginekologicznym, był większy (65,2%) wśród pacjentek nieonkologicznych niż w grupie chorych z rakiem jajnika (brak zmian w 41,2% przypadków). W grupie badanej częściej niż w kontrolnej notowano wysiłkowe nietrzymanie moczu, postać mieszaną nietrzymania moczu i pęcherz nadreaktywny. Zaobserwowane różnice w wynikach badania uroginekologicznego nie były istotne statystycznie (p = 0,4573). Wykazano natomiast, że jakość życia pacjentek różniła się istotnie statystycznie (p = 0,0345) w zależności od grupy. Spadek jakości życia odnotowywano znacząco częściej u kobiet z rakiem jajnika (58,8%) niż u tych bez choroby nowotworowej (26,1%). W grupie chorych onkologicznych rzadziej obserwowano polepszenie jakości życia (11,8% vs 47,8% w grupie kontrolnej). Zastosowanie chemioterapii nie wpływa zatem istotnie na wzrost liczby zaburzeń w układzie moczowo-płciowym, ale może być jednym z czynników odpowiedzialnych za obniżenie jakości życia.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
217–223
Physical description
Contributors
 • Department of Gynecology and Obstetrics with Gynecologic Oncology, Ludwik Rydygier Memorial Specialist Hospital, Krakow, Poland
 • Department of Oncology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Department of Rehabilitation Psychology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum of Nicolaus Copernicus University in Bydgoszcz, Poland
 • Department of Gynecology and Obstetrics with Gynecologic Oncology, Ludwik Rydygier Memorial Specialist Hospital, Krakow, Poland
 • Department of Surgical Oncology, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Division in Krakow, Poland
author
 • Department of Gynecologic Oncology, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Division in Krakow, Poland
References
 • 1. Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Warszawa 2013.
 • 2. Edmondson RJ, Monaghan JM: The epidemiology of ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2001; 11: 423–429.
 • 3. Dobrek Ł, Thor PJ: Bladder urotoxicity pathophysiology induced by the oxazaphosphorine alkylating agents and its chemoprevention. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2012; 66: 592–602.
 • 4. Griffin JG, Holzbeierlein J: Side effects of perioperative intravesical treatment and treatment strategies for these side effects. Urol Clin North Am 2013; 40: 197–210.
 • 5. Bartodziej U, Szyłło K, Włodarczyk B et al.: Analiza wybranych parametrów badania urodynamicznego w aspekcie funkcjonowania dolnego odcinka układu moczowego u chorych na raka szyjki macicy po radykalnej histerektomii i radioterapii. Prz Menopauzalny 2008; 6: 332–337.
 • 6. Opławski M., Kosobudzki R, Kwiatkowski M et al.: An assessment of the urinary function and the comfort of life in patients after endometrial cancer combined treatment. Curr Gynecol Oncol 2015; 13: 78–84.
 • 7. Landoni F, Maneo A, Cormio G et al.: Class II versus class III radical hysterectomy in stage IB–IIA cervical cancer: a prospective randomized study. Gynecol Oncol 2001; 80: 3–12.
 • 8. Zullo MA, Manci N, Angioli R et al.: Vesical dysfunctions after radical hysterectomy for cervical cancer: a critical review. Crit Rev Oncol Hematol 2003; 48: 287–293.
 • 9. Pisarska M, Sajdak S: Lower urinary tract function after postoperative radiotherapy in the treatment of cervical cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2003; 24: 490–494.
 • 10. Pisarska M, Samulak D, Obrębowska A et al.: Ocena cystometryczna zmian w układzie moczowym u kobiet leczonych kompleksowym napromienianiem z powodu raka szyjki macicy i raka endometrium. Rep Pract Oncol Radiother 2000; 5: 21–22.
 • 11. Rymaszewska J: Reakcja adaptacyjna, lęk, depresja. In: Krzemieniecki K (ed.): Leczenie wspomagające w onkologii. Termedia, Poznań 2008: 235–243.
 • 12. de Walden-Gałuszko K: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa 2011.
 • 13. Tschuschke V: Psychoonkologie. Psychologische Aspekte der Entstehung und Bewältigung von Krebs. Schattauer GmbH, Stuttgart 2011.
 • 14. Dorfmüller M, Dietzfelbinger H: Psychookonologia. Diagnostyka – metody terapeutyczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 • 15. Isermann M: Brustkrebs als Psychotrauma. In: Ditz S, Diegelmann C, Isermann M (eds.): Psychoonkologie – Schwerpunkt Brustkrebs: Ein Handbuch für die ärztliche und psychotherapeutische Praxis. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2006: 110–115.
 • 16. Kubacka-Jasiecka D, Łosiak W (eds.): Zmagając się z chorobą nowotworową. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • 17. Juczyński Z: Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. In: de Walden-Gałuszko K (ed.): Psychoonkologia. Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Kraków 2000: 23–43.
 • 18. Gonçalves V, Jayson G, Tarrier N: A longitudinal investigation of psychological morbidity in patients with ovarian cancer. Br J Cancer 2008; 99: 1794–1801.
 • 19. Marcinkiewicz JT, Knihinicka-Mercik Z, Heimrath J et al.: Jakość życia kobiet z nowotworami jajników poddanych chemioterapii. Onkologia Polska 2006; 9: 149–153.
 • 20. Bidzan M, Rudnik A, Peplińska A: Korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa w odniesieniu do jakości życia. Psychoonkologia 2013; 2: 62–70.
 • 21. Sheridan CL, Radmacher SA: Psychologia zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998.
 • 22. Steuden S, Okła W: Jakość życia w chorobie. Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL, Lublin 2007.
 • 23. Kułakowski A: Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 167–179.
 • 24. Leszek A, Bielawska M, Nalewczyńska A: Jakość życia chorych na raka jajnika. Ginekol Prakt 2009; 3: 3–6.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f2be92c1-de61-4751-ac89-036b6c57a60f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.