PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 63 | 438-442
Article title

Contralateral adrenal metastasis from renal cell carcinoma with tumor thrombus in the adrenal vein: a case report

Content
Title variants
PL
Przerzut raka nerkowokomórkowego do przeciwległego nadnercza z czopem nowotworowym w żyle nadnerczowej: opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A 64-year-old woman presented with contralateral right adrenal metastasis with adrenal vein thrombus, which was diagnosed many years after left nephrectomy with adrenalectomy due to renal cell cancer. The patient underwent right adrenalectomy with adrenal vein tumor thrombectomy for treatment. The pathologic examination confirmed metastatic clear cell carcinoma. The remote but existing risk of developing contralateral adrenal metastasis (CAM) after primary radical nephrectomy supports the idea of sparing the adrenal gland in suitable patients who undergo radical nephrectomy. Contralateral adrenal metastasis from RCC is a rare finding with the potential benefit of cure after resection. Care must be taken in preoperative diagnostics, as this metastasis is capable of causing inferior vena cava tumor thrombus via the suprarenal venous route. According to our knowledge, our case is the second similar entity described in literature so far.
PL
U 64-letniej chorej stwierdzono przerzut do przeciwległego nadnercza wraz z obecnością czopu nowotworowego w żyle nadnerczowej, który został rozpoznany wiele lat po lewostronnej nefrektomii wraz z adrenalektomią, wykonanej z powodu raka nerkowokomórkowego. Pacjentka została poddana prawostronnej adrenalektomii z usunięciem czopa nowotworowego z żyły nadnerczowej. W badaniu histopatologicznym potwierdzono przerzut raka jasnokomórkowego. Ryzyko wystąpienia przerzutu do przeciwległego nadnercza po pierwotnej radykalnej nefrektomii istnieje, choć jest niewielkie, dlatego zasadne wydaje się zachowanie nadnercza w wybranej grupie chorych poddawanych radykalnej nefrektomii. Występowanie zmian wtórnych raka nerkowokomórkowego w przeciwległym nadnerczu jest rzadko spotykane, natomiast resekcja guza wiąże się z możliwością wyleczenia. Konieczna jest staranna diagnostyka przedoperacyjna w związku ze zdolnością przerzutu raka nerkowokomórkowego do tworzenia czopa nowotworowego w żyle głównej dolnej drogą żył nadnerczowych. Wedle wiedzy autorów niniejszy przypadek jest drugim tego rodzaju opisywanym dotąd w literaturze przedmiotu.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
63
Pages
438-442
Physical description
Contributors
 • Department of Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, European Health Centre Otwock, Poland
 • Department of Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, European Health Centre Otwock, Poland
 • Department of Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, European Health Centre Otwock, Poland
author
 • Department of Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, European Health Centre Otwock, Poland
 • Department of Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, European Health Centre Otwock, Poland
author
 • Department of Urology, Centre of Postgraduate Medical Education, European Health Centre Otwock, Poland
References
 • Kozlowski JM: Management of distant solitary recurrence in the patient with renal cancer: contralateral kidney and other sites. Urol Clin North Am 1994; 21: 601–624.
 • Saitoh H, Nakayama M, Nakamura K, Satoh T: Distant metastasis of renal adenocarcinoma in nephrectomized cases. J Urol 1982; 127: 1092–1095.
 • O’dea MJ, Zincke H, Utz DC, Bernatz PE: The treatment of renal cel carcinoma with solitary metastasis. J Urol 1978; 120: 540–542.
 • Marshall VF, Middleton RG, Holswade GR, Goldsmith EI: Surgery for renal cell carcinoma in the vena cava. J Urol 1970; 103: 414–420.
 • von Knobloch R, Hegele A, Kälble T, Hofmann R: Management of contralateral adrenal metastasis from renal cell carcinoma: possibility of inferior vena cava tumour thrombus. Scand J Urol Nephrol 2000; 34: 109–113.
 • O’dea MJ, Zincke H, Utz DC, Bernatz PE: The treatment of renal cel carcinoma with solitary metastasis. J Urol 1978; 120: 540–542.
 • Mesurolle B, Mignon F, Travagli JP, Meingan P, Vanel D: Late presentation of solitary contralateral adrenal metastasis of renal cell carcinoma. Eur Radiol 1997; 7: 557–558.
 • Lau WK, Zincke H, Lohse CM, Cheville JC, Weaver AL, Blute ML: Contralateral adrenal metastasis of renal cell carcinoma: treatment, outcome and a review. BJU Int 2003; 91: 775–779.
 • von Knobloch R, Seseke F, Riedmiller H, Gröne HJ, Walthers EM, Kälble T: Radical nephrectomy for renal cell carcinoma: is adrenalectomy necessary? Eur Urol 1999; 36: 303–308.
 • Kletscher BA, Qian J, Bostwick DG, Blute ML, Zincke H: Prospective analysis of the incidence of ipsilateral adrenal metastasis in localized renal cell carcinoma. J Urol 1996; 155: 1844–1846.
 • EAU Guidelines.
 • Sapienza P, Stipa F, Lucandri G, Baratti L, Delfino M, Mingazzini PL: Renal carcinoma with a solitary synchronous contralateral adrenal metastasis: a case report. Anticancer Res 1997; 17: 743–747.
 • Elashry OM, Clayman RV, Soble JJ, McDougall EM: Laparoscopic adrenalectomy for solitary metachronous contralateral adrenal metastasis from renal cell carcinoma. J Urol 1997; 157; 1217–1222.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f2b26cf0-7a01-46d5-ad64-d4772e9ea64f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.