PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 32-35
Article title

Moczenie nocne u dzieci – aktualnie obowiązujące definicje i standardy postępowania

Content
Title variants
EN
Enuresis in children – definitions and treatment standards
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nocturnal enuresis in Poland concerns about 300 000 of 5–14-year-old children (SMG/KRC report). Opinion about psychical background of enuresis, which was obligatory earlier, cannot be confirmed in recent investigations. Lately new standardization documents were published. One of them was prepared by International Children’s Continence Society (ICCS) and published in 2006 and 2007. Periodic incontinence was divided into day and nocturnal, and nocturnal incontinence was called enuresis. Enuresis we can treat as both sign and disease. It is divided into primary and secondary, monosymptomatic and nonmonosymptomatic. In Poland document called Guidelines for evaluation and treatment concerned children with enuresis was published in 2012. It was prepared by expert groups of Polish Children’s Urology Society and Polish Children’s Nephrology Society. Enuresis is the term which define urinary incontinence while asleep in a child aged at least 5 years. We present here abbreviated version of pathogenesis, diagnostic methods and treatment of nocturnal enuresis.
PL
W Polsce moczenie u dzieci dotyczy szacunkowo 300 000 pacjentów w wieku 5–14 lat (raport SMG/KRC). Panujący do niedawna pogląd, że moczenie wynika z zaburzeń emocjonalnych, nie znalazł potwierdzenia w nowych badaniach. W ostatnich latach ukazały się publikacje porządkujące terminologię dotyczącą tego zagadnienia oraz opracowujące standardy postępowania z dziećmi moczącymi się. W roku 2006 i 2007 opublikowano standardy terminologii odnoszące się do dzieci, autorstwa Komitetu Standaryzacji utworzonego przy International Children’s Continence Society (ICCS). Okresowe nietrzymanie moczu podzielono na dzienne i nocne, a nietrzymanie nocne (nocturnal incontinence) nazwano inaczej moczeniem mimowolnym (enuresis). Moczenie uznano zarówno za objaw, jak i schorzenie – podzielono je na pierwotne i wtórne oraz monosymptomatyczne i niemonosymptomatyczne. W 2012 roku ukazały się w Polsce Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy, opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Moczenie nocne to termin określający bezwiedne oddanie moczu w nocy, podczas snu, u dziecka, które opanowało trening czystości lub ukończyło 5 lat. Prezentowana praca skrótowo opisuje etiopatogenezę problemu, wytyczne dla postępowania diagnostycznego i propozycje leczenia.
Discipline
Publisher

Year
Volume
10
Issue
1
Pages
32-35
Physical description
Contributors
  • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung, kjobs@wim.mil.pl
author
  • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
  • 1. Szymanik-Grzelak H., Adamczuk D.: Moczenie nocne u dzieci w praktyce lekarza rodzinnego. Terapia 2013; 21: 11–17.
  • 2. Skobejko-Włodarska L.: Standaryzacja terminologii czynności dolnych dróg moczowych u dzieci i młodzieży według raportu Komitetu Standaryzacji ICCS. Stand. Med. Pediatr. 2010; 7: 60–66.
  • 3. Nevéus T., von Gontard A., Hoebeke P. i wsp.: The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: report from the Standardization Committee of the International Children’s Continence Society. J. Urol. 2006; 176: 314–324.
  • 4. Nevéus T., von Gontard A., Hoebeke P. i wsp.: The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: report from the Standardization Committee of the International Children’s Continence Society (ICCS). Neurourol. Urodyn. 2007; 26: 90–102.
  • 5. Baka-Ostrowska M., Apoznański W., Tkaczyk M., Maternik M.: Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy. Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2012: 1–14.
  • 6. Nevéus T.: Nocturnal enuresis – theoretic background and practical guidelines. Pediatr. Nephrol. 2011; 26: 1207–1214.
  • 7. Nalbantoğlu B., Yazıcı C.M., Nalbantoğlu A. i wsp.: Copeptin as a novel biomarker in nocturnal enuresis. Urology 2013; 82: 1120–1123.
  • 8. Butler R.J., Holland P., Robinson J.: Examination of the structured withdrawal program to prevent relapse of nocturnal enuresis. J. Urol. 2001; 166: 2463–2466.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f2affce6-341c-4236-bf06-2773beb8a30a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.