PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 30-34
Article title

Wzdęcia i odbijania

Content
Title variants
EN
Flatulence and eructation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Flatulence (bloating) is a symptom associated with the presence of excessive amount of gas within the bowel. Eructation (belching) is a functional disorder consisting in a retrograde passage of gas from the oesophagus and stomach to the oral cavity, associated with escape of gustatory and olfactory admixtures. Air enters the digestive tract being swallowed during eating or drinking. Some of it escapes back as a result of belching or passes to more distal segments of the digestive tract. Intra-enteric reactions generate such gases as methane, hydrogen and carbon dioxide. Ailments resulting from an increased gas production are frequently reported by patients with functional disorders of the digestive tract, e.g. irritable bowel syndrome, functional dyspepsia, functional diarrhoea, constipation and flatulence. Altered absorption of carbohydrates results in eructation, flatulence, abdominal pain and excessive passage of gas. Overproduction of enteric gas may result from excessive bacterial colonization of small bowel or infestation by Giardia lamblia. Bloating is seen in patients with gastroparesis, fat intolerance, premature stomach emptying, Hirschsprung disease and megacolon. Patients with flatulence and excessive amount of enteric gas require a detailed analysis of dietary habits and a search for correlation between development of symptoms and ingestion of a specific food. Noteworthy is that gumchewing and cigarette-smoking predisposes to aerophagia. A complete analysis of the problem is impossible without an adequate degree of sensitiveness, accurateness and attentiveness on the part of the examining physician.
PL
Wzdęcie to objaw związany z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach. Odbijanie to zaburzenie motoryczne polegające na wstecznym przepływie gazów z przełyku i żołądka do jamy ustnej, czemu towarzyszy wydostawanie się domieszek smakowych i zapachowych. Powietrze dostaje się do przewodu pokarmowego wskutek połykania go podczas jedzenia lub picia. Część z niego wydostaje się z powrotem w wyniku odbijania, natomiast część przechodzi do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Produkcja wewnątrzjelitowa powoduje powstanie takich gazów, jak metan, wodór i dwutlenek węgla. Dolegliwości wynikające ze zwiększonego wytwarzania gazów są często zgłaszane przez pacjentów z czynnościowymi chorobami jelit, takimi jak zespół jelita drażliwego, dyspepsja czynnościowa, czynnościowymi biegunkami, zaparciami i wzdęciami. Zaburzenia wchłaniania węglowodanów wywołują objawy w postaci odbijania, wzdęć, bólów brzucha i nadmiernego oddawania gazów. Nadprodukcja gazów jelitowych może być następstwem nadmiernej kolonizacji bakteryjnej jelita cienkiego lub zakażenia Giardia lamblia. Wzdęcia obserwuje się u chorych z gastroparezą, nietolerancją tłuszczów, szybkim opróżnianiem żołądka, chorobą Hirschprunga i w okrężnicy olbrzymiej. U pacjentów ze wzdęciem i nadmiernymi gazami należy szczegółowo przeanalizować nawyki dietetyczne oraz korelację między występowaniem dolegliwości a spożyciem konkretnego posiłku. Trzeba pamiętać, że żucie gumy i palenie papierosów predysponuje do aerofagii. Pełna analiza problemu nie jest możliwa bez odpowiedniej wrażliwości, dokładności i uwagi ze strony badającego lekarza.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
30-34
Physical description
Contributors
author
  • Klinika Gastroenterologii, SP ZOZ USK nr 1 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90‑153 Łódź
  • Klinika Gastroenterologii, SP ZOZ USK nr 1 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90‑153 Łódź
References
  • 1. Misiewicz J.J.: Dyspepsja. W: Sleisinger 1. M. H. (red.): Gastrointestinal disease. Philadelphia 1993: 572‑579.
  • 2. Friedman L.S., Isselbacher K.J.: Nudności, wymioty i niestrawność. W: Interna Harrisona. Tom I, Czelej 2000: 340‑349.
  • 3. Yamada T.: Postępowanie u chorego ze wzdęciem i odbijaniem. W: Podręcznik gastroenterologii. Czelej 2007: 76‑83.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f275313d-9a5f-40bc-a598-cf810daca303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.