PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 1 | 39–47
Article title

Diagnostyka i leczenie raka stercza u mężczyzn w podeszłym wieku

Content
Title variants
EN
Diagnosis and treatment of prostate cancer in elderly men
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Prostate cancer is the most common malignant tumour in elderly men in Europe. The prevalence rate of prostate cancer is still increasing. This is related to higher costs of treatment. The biology of prostate cancer indicates that it belongs to a group of non-homogeneous tumours, including both neoplasms of small malignancy and clinical importance as well as neoplasms of high malignancy and great impact on the quality of life and lifespan. In the past years, many studies and meta-analyses on adjustment of diagnosis and treatment of prostate cancer to age and comorbidities have been conducted. The abovementioned studies show that not everyone with diagnosed prostate cancer should undergo radical treatment. In some groups of patients, complications of treatment may be greater than potential benefits, lead to the loss of the quality of life or even shorten life expectancy due to adverse effects. An individual choice of treatment is especially important in elderly men with multiple comorbidities. Therefore, the G8 and GISR questionnaires were established and assessed. Their aim is to evaluate the patient’s condition and choose an appropriate treatment method. The purpose of this study is to present the results of the above-mentioned meta-analyses and guidelines. This paper was prepared based on the EAU Guidelines from 2014.
PL
Rak stercza jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn w podeszłym wieku w Europie. Częstość jego występowania w męskiej populacji europejskiej rośnie. Wiąże się to ze zwiększeniem nakładów finansowych na leczenie tej choroby. Biologia raka stercza wskazuje, że należy on do grupy niehomogennych raków – cechujących się zarówno małą złośliwością oraz istotnością kliniczną, jak i wysoką złośliwością oraz istotnym wpływem na jakość i długość życia. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań i metaanaliz mających na celu dostosowanie diagnostyki oraz leczenia raka stercza do wieku i chorób współistniejących. Badania te wskazują, że nie wszyscy chorzy z rozpoznanym rakiem stercza powinni być poddawani radykalnej terapii. W niektórych grupach pacjentów powikłania leczenia mogą przewyższać potencjalne korzyści, prowadzić do utraty jakości życia, a nawet skracać przewidywaną jego długość, z uwagi na działania niepożądane. Szczególnie istotny jest indywidualny dobór terapii dla chorych w wieku podeszłym z licznymi obciążeniami dodatkowymi. Wobec powyższego opracowano i oceniono w praktyce klinicznej kwestionariusze GISR oraz G8, mające na celu ewaluację stanu zdrowia chorego, a także dobranie odpowiedniej metody leczenia. W poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki wymienionych wyżej badań oraz zalecanych schematów postępowania. Pracę tę przygotowano, opierając się na edycji EAU Guidelines z 2014 roku.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
39–47
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
References
 • 1. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Centrum Onkologii, Warszawa 2012.
 • 2. Ząbkowski T: Wpływ finasterydu na zmniejszenie ryzyka występowania raka gruczołu krokowego. Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie 2011; 3-4: 50-54.
 • 3. Smith BD, Smith GL, Hurria A et al.: Future of cancer incidence in the United States: burdens upon an aging, changing nation. J Clin Oncol 2009; 27: 2758-2765.
 • 4. Arnold M, Karim-Kos HE, Coebergh JW et al.: Recent trends in incidence of five common cancers in 26 European countries since 1988: analysis of the European Cancer Observatory. Eur J Cancer 2013. DOI: 10.1016/j.ejca.2013.09.002.
 • 5. National Comprehensive Cancer Network (NCCN): Clinical Practice Guidelines in Oncology - Prostate Cancer, version I, 2014.
 • 6. Rider JR, Sandin F, Andren O et al: Long-term outcomes among noncuratively treated men according to prostate cancer risk category in a nationwide, population-based study. Eur Urol 2013; 63: 88-96.
 • 7. Akre O, Garmo H, Adolfsson J et al.: Mortality among men with locally advanced prostate cancer managed with noncurative intent: a nationwide study in PCBaSe Sweden. Eur Urol 2011; 60: 554-563.
 • 8. Heidenreich A, Bastian PJ, Bellmunt J et al.; European Association of Urology: EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: screening, diagnosis, and local treatment with curative intent -update 2013. Eur Urol 2014; 65: 124-137.
 • 9. Kamangar F, Dores GM, Anderson WF: Patterns of cancer incidence, mortality, and prevalence across five continents: defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world. J Clin Oncol 2006; 24: 2137-2150.
 • 10. Vickers AJ, Ulmert D, Sjoberg DD et al.: Strategy for detection of prostate cancer based on relation between prostate specific antigen at age 40-55 and long term risk of metastasis: case-control study. BMJ 2013; 346: f2023.
 • 11. European Association of Urology Guidelines: Prostate Cancer -Update, April 2014.
 • 12. Fowler FJ Jr, Barry MJ, Lu-Yao G et al.: Outcomes of external-beam radiation therapy for prostate cancer: a study of Medicare beneficiaries in three surveillance, epidemiology and end results areas. J Clin Oncol 1996; 14: 2258-2265.
 • 13. Beerlage HP, Thuroff S, Madersbacher S et al.: Current status of minimally invasive treatment options for localized prostate carcinoma. Eur Urol 2000; 37: 2-13.
 • 14. Albertsen PC, Moore DF, Shih W et al.: Impact of comorbidity on survival among men with localized prostate cancer. J Clin Oncol 2011; 29: 1335-1341.
 • 15. Droz JP, Aapro M, Balducci L et al.: Management of prostate cancer in older patients: updated recommendations of a working group of the International Society of Geriatric Oncology. Lancet Oncol 2014; 15: e404-e414.
 • 16. Kenis C, Bron D, Libert Y et al.: Relevance of a systematic geriatric screening and assessment in older patients with cancer: results of a prospective multicentric study. Ann Oncol 2013; 24: 1306-1312.
 • 17. Soubeyran P, Bellera C, Goyard J et al.: Validation of the G8 screening tool in geriatric oncology: the ONCODAGE project. J Clin Oncol 2011; 29: 9001.
 • 18. Bellera CA, Rainfray M, Mathoulin-Pelissier S et al.: Screening older cancer patients: first evaluation of the G-8 geriatric screening tool. Ann Oncol 2012; 23: 2166-2172.
 • 19. Parmelee PA, Thuras PD, Katz IR et al.: Validation of the Cumulative Illness Rating Scale in a geriatric residential population. J Am Geriatr Soc 1995; 43: 130-137.
 • 20. Groome PA, Rohland SL, Siemens DR et al.: Assessing the impact of comorbid illnesses on death within 10 years in prostate cancer treatment candidates. Cancer 2011; 117: 3943-3952.
 • 21. Alibhai SM, Naglie G, Nam R et al.: Do older men benefit from curative therapy of localized prostate cancer? J Clin Oncol 2003; 21: 3318-3327.
 • 22. Studer UE, Whelan P, Albrecht W et al.: Immediate or deferred androgen deprivation for patients with prostate cancer not suitable for local treatment with curative intent: European Organisation for Research and Treatment of Cancer - trial 30891. J Clin Oncol 2006; 24: 1868-1876.
 • 23. Studer UE, Collette L, Whelan P et al.: Using PSA to guide timing of androgen deprivation in patients with T0-4 N0-2 M0 prostate cancer not suitable for local curative treatment (EORTC 30891). Eur Urol 2008; 53: 941-949.
 • 24. Aapro M, Saad F: Bone-modifying agents in the treatment of bone metastases in patients with advanced genitourinary malignancies: a focus on zoledronic acid. Ther Adv Urol 2012; 4: 85-101.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f1d47b15-f519-4348-9b01-37dc98d6f08a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.