PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 17-29
Article title

Krwawienia z przewodu pokarmowego

Content
Title variants
EN
Gastrointestinal bleeding
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Digestive tract bleeding classification considers localization, diagnostic and treatment methods and distinguishes nonvariceal bleeding from upper gastrointestinal tract, bleeding from esophageal varices and bleeding from lower gastrointestinal tract. A separate group are occult and obscure bleedings which require separate procedures. Upper digestive nonvariceal bleedings have its source above Treitz ligament. They manifest clinically by coffee ground vomiting, bloody vomiting or/and melaena. Diagnosis and treatment requires endoscopic methods. Injection therapy, coagulation or mechanical techniques are used. Another important element of the treatment are proton pump inhibitors. Bleeding from esophageal or gastric varices is a result of increased pressure in portal system, caused by liver diseases or extrahepatic lesions which occlude those blood vessels. They manifest as bloody vomiting. Diagnosis requires considering past medical history and endoscopy. Treatment requires endoscopic methods (rubber band ligation, injection therapy), pharmacotherapy (vasopressin analogues, quinolones) and sometimes radiological or surgical techniques. Bleedings from lower digestive tract have their origin below Treitz ligament. They manifest by the presence of fresh blood in the stool. They are responsible for 25‑33% of all gastrointestinal bleedings. Mortality in this group of patients reaches 5% and is lower than in patients with bleeding from upper digestive tract. Diagnosis and treatment requires endoscopic techniques. Bleedings of an unknown origin are classified into occult bleedings (which manifest with anaemia and positive faecal occult bleeding test) and obscure bleedings (which give visible clinical symptoms but the localization of the source cannot be detected by standard endoscopy). This type of sanguination has its origin mostly in upper gastrointestinal tract. Diagnosis requires endoscopic methods such as gastroscopy, colonoscopy, capsule endoscopy, enteroscopy or radioisotope techniques (99mTc marked erythrocytes). The mortality rate in this group of patients is low. Diagnosis is usually more demanding than in other digestive tract bleedings. The treatment requires usually an individual approach.
PL
Krwawienia z przewodu pokarmowego dzieli się ze względu na lokalizację, diagnostykę i sposób leczenia na: krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP) pochodzenia nieżylakowego, krwawienia z żylaków przełyku oraz krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Odrębną grupę krwawień stanowią utajone krwawienia z przewodu pokarmowego, wymagające szczególnego postępowania. Krwawienia z GOPP pochodzenia nieżylakowego zlokalizowane są powyżej więzadła Treitza, manifestują się fusowatymi lub krwistymi wymiotami i/lub smolistymi stolcami. Ich rozpoznanie i leczenie opiera się przede wszystkim na badaniach endoskopowych. Głównymi metodami tamowania krwawień z GOPP są metody iniekcyjne, koagulacyjne oraz mechaniczne. Szczególnie istotnym elementem terapii oprócz wyrównania zaburzeń hemodynamicznych jest tu również stosowanie inhibitorów pompy protonowej. Krwawienia z żylaków przełyku lub żołądka są wynikiem wzrostu ciśnienia w układzie żyły wrotnej, spowodowanego chorobami wątroby lub przyczynami pozawątrobowymi powodującymi upośledzenie przepływu w obrębie układu żyły wrotnej. Objawiają się one zwykle krwistymi wymiotami. W rozpoznaniu szczególnie istotne są odpowiednio zebrany wywiad oraz badania endoskopowe. Leczenie opiera się na tamowaniu krwawienia metodami endoskopowymi (opaskowanie, metody iniekcyjne), farmakoterapią (analogi wazopresyny, chinolony) oraz niekiedy metodami radiologii zabiegowej lub chirurgicznymi. Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego mają źródło poniżej więzadła Treitza i objawiają się domieszką świeżej krwi w stolcu lub krwistą biegunką. Stanowią ok. 25‑33% wszystkich krwawień z przewodu pokarmowego. Śmiertelność spowodowana tymi krwawieniami wynosi 5% i jest niższa niż w przypadku krwawień z GOPP. W rozpoznaniu i leczeniu stosuje się metody endoskopowe. Utajone krwawienia z przewodu pokarmowego dzieli się na krwawienia jawne o nieustalonej lokalizacji oraz na krwawienia manifestujące się jedynie nawracającą anemizacją i dodatnim wynikiem testu na krew utajoną w kale. Ich źródło zlokalizowane jest częściej w GOPP niż w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. W rozpoznaniu wykorzystuje się metody endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia, endoskopia kapsułkowa, enteroskopia) oraz radioizotopowe (scyntygrafia z erytrocytami znakowanymi 99mTc). Krwawienia te nie są związane z wysokimi wskaźnikami umieralności, wymagają wnikliwej diagnostyki oraz indywidualnie dobranego postępowania.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
17-29
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
 • Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
References
 • 1. British Society of Gastroenterology Endoscopy Committee: Non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage: guidelines. Gut 2θ02; 51 (supl. IV): iv1-iv6.
 • 2. Adler D.G., Leighton J.A., Davila R.E. i wsp.; ASGE: ASGE guideline: the role of endoscopy in acute non-variceal upper-GI hemorrhage. Gastrointest. Endosc. 2004; 60: 497-504.
 • 3. Marek T., Baniukiewicz A., Wallner G., Rydzewska G., Dąbrowski A.: Wytyczne postępowania w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego pochodzenia nieżylakowego. Przegląd Gatroenterologiczny 2008; 3: 1-21.
 • 4. Rockall TA., Logan R.F., Devlin H.B., Northfield T.C.: Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut 1996; 38: 316-321.
 • 5. Frossard J.L., Spahr L., Queneau PE. i wsp.: Erythromycin intravenous bolus infusion in acute upper gastrointestinal bleeding: a randomized, controlled, double blind trial. Gastroenterology 2002; 123: 17-23.
 • 6. Forrest J.A., Finlayson N.D., Shearman D.J.: Endoscopy in gastrointestinal bleeding. Lancet 1974; 2: 394-397.
 • 7. Wu J.C., Sung J.J.: Upper gastrointestinal bleeding diseases. W: Classen M., Tytgat G.N., Lightdale C.J. (red.): Gastroenterological Endoscopy. Thieme, Stuttgart 2002: 538-547.
 • 8. Chung S.C., Leung J.W, Steele R.J. i wsp.: Endoscopic injection of adrenaline for actively bleeding ulcers: a randomised trial. Br. Med. J. (Clin. Res. Ed.) 1988; 296: 1631-1633.
 • 9. Havanond C., Havanond P.: Argon plasma coagulation therapy for acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Cochrane Database Syst. Rev. 2005; 18: CD003791.
 • 10. Sung J.J., Tsoi K.K., Lai L.H. i wsp.: Endoscopic clipping versus injection and thermo-coagulation in the treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. Gut 2007; 56: 1364-1373.
 • 11. Leontiadis G.I., Howden C.W: Pharmacologic treatment of peptic ulcer bleeding. Curr. Treat. Options Gastroenterol. 2007; 10: 134-142.
 • 12. Imperiale T.F., Birgisson S.: Somatostatin or octreotide compared with H2 antagonists and placebo in the management of acute nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: a meta-analysis. Ann. Intern. Med. 1997; 127: 1062-1071.
 • 13. Lau J.Y., Sung J.J., Lam Y.H. i wsp.: Endoscopic retreatment compared with surgery in patients with recurrent bleeding after initial endoscopic control of bleeding ulcers. N. Engl. J. Med. 1999; 340: 751-756.
 • 14. Vakil N., Fennerty M.B.: Direct comparative trials of the efficacy of proton pump inhibitors in the management of gastro-oesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. Aliment. Pharmacol. Ther. 2003; 18: 559-568.
 • 15. Ramakrishnan K., Salinas R.C.: Peptic ulcer disease. Am. Fam. Physician 2007; 76: 1005-1012.
 • 16. Pagliaro L., D’Amico G., Pasta L. i wsp.: Portal hypertension in cirrhosis: natural history. W: Bosch J., Groszmann R.J. (red.): Portal Hypertension. Pathophysiology and Treatment. Blackwell Scientific, Oxford 1994: 72-92.
 • 17. Chalasani N., Kahi C., Francois F. i wsp.: Improved patient survival after acute variceal bleeding: a multicenter, cohort study. Am. J. Gastroenterol. 2003; 98: 653-659.
 • 18. Wróblewski E., Dąbrowski A.: Zasady leczenia krwawień z żylaków przełyku. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5: 123-144.
 • 19. Garcia-Tsao G., Sanyal A.J., Grace N.D., Carey WD.: Prevention and managament of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. Am. J. Gastroenterol. 2007; 102: 2086-2102.
 • 20. Moitinho E., Planas R., Bafiares R. i wsp.; Variceal Bleeding Study Group: Multicenter randomized controlled trial comparing different schedules of somatostatin in the treatment of acute variceal bleeding. J. Hepatol. 2001; 35: 712-718.
 • 21. Romero-Castro R., Jimenez-Saenz M., Pellicer-Bautista F. i wsp.: Recombinant-activated factor VII as hemostatic therapy in eight cases of severe hemorrhage from esophageal varices. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2004; 2: 78-84.
 • 22. Bernard B., Grange J.D., Khac E.N. i wsp.: Antibiotic prophylaxis for the prevention of bacterial infections in cirrhotic patients with gastrointestinal bleeding: a metaanalysis. Hepatology 1999; 29: 1655-1661.
 • 23. Hou M.C., Lin H.C., Liu T.T. i wsp.: Antibiotic prophylaxis after endoscopic therapy prevents rebleeding in acute variceal hemorrhage: a randomized trial. Hepatology 2004; 39: 746-753.
 • 24. Zuberi B.F., Baloch Q.: Comparison of endoscopic variceal sclerotherapy alone and in combination with octreotide in controlling acute variceal hemorrhage and early rebleeding in patients with low risk cirrhosis. Am. J. Gastroenterol. 2000; 95: 768-771.
 • 25. Huang Y.H., Yeh H.Z., Chen G.H. i wsp.: Endoscopic treatment of bleeding gastric varices by N-butyl-2-cyanoacrylate (Histoacryl) injection: long-term efficacy and safety. Gastrointest. Endosc. 2000; 52: 160-167.
 • 26. Abraldes J.G., Bosh J.: The treatment of acute variceal bleeding. J. Clin. Gastroenterol. 2007; 41: S312-S317.
 • 27. Rosch J., Keller F.S.: Transjugular intrahepatic portosystemic shunt: present status, comparison with endoscopic therapy and shunt surgery, and future prospectives. World J. Surg. 2001; 25: 337-346.
 • 28. Chen H., Sola J.E., Lillemoe K.D.: Najczęstsze zabiegi chirurgiczne przy łóżku chorego. Wydanie polskie pod redakcją A. Staniszewskiego. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 1997.
 • 29. Bosch J., Garcia-Pagan J.C.: Prevention of variceal rebleeding. Lancet 2003; 361: 952-954.
 • 30. Elta G.H.: Approach to the patient with gross gastrointestinal bleeding. W: Yamada T., Alper D.H. (red.): Textbook of Gastroenterology. Wyd. 4. Philadelphia 2003: 705-724.
 • 31. Zuckerman G.R., Prakash C.: Acute lower intestinal bleeding. Part I: Clinical presentation and diagnosis. Gastrointest. Endosc. 1998; 48: 606-617.
 • 32. Ng D.A., Opelka F.G., Beck D.E. i wsp.: Predictive value of technetium Tc 99m-labeled red blood cell scintigraphy for positive angiogram in massive lower gastrointestinal hemorrhage. Dis. Colon Rectum 1997; 40: 471-477.
 • 33. McGuire H.H. Jr: Bleeding colonic diverticula. A reappraisal of natural history and management. Ann. Surg. 1994; 220: 653-656.
 • 34. Santos J.C.M., Apilli F., Guimaraes A.S., Rocha J.J.: Angiodysplasia of the colon: endoscopic diagnosis and treatment. Br. J. Surg. 1988; 75: 256-258.
 • 35. Peura D.A., Lanza F.L., Gostout C.J., Foutch P.G.: The American College of Gastroenterology Bleeding Registry: preliminary findings. Am. J. Gastroenterol. 1997; 92: 924-928.
 • 36. Belaiche J., Lousi E., D’Haens G. i wsp.: Acute lower gastrointestinal bleeding in Crohn’s disease: characteristics of a unique series of 34 patients. Am. J. Gastroenterol. 1999; 94: 2177-2181.
 • 37. Zuckerman G.R., Prakash C., Askin M.P., Lewis B.S.: AGA technical review on the evaluation and management of occult and obscure gastrointestinal bleeding. Gastroenterology 2000; 118: 201-221.
 • 38. Ahlquist D.A.: Approach to the patient with occult gastrointestinal bleeding. W: Yamada T, Alper D.H. (red.): Textbook of Gastroenterology. Wyd. 4. Philadelphia: 724-738.
 • 39. Mitchell S.H., Schaefer D.C., Dubagunta S.: A new view of occult and obscure gastrointestinal bleeding. Am. Fam. Physician 2004; 69: 875-881.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f125c2a4-87f0-4cc2-ab87-08b28ca5968a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.