PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 4 | 269-273
Article title

Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

Content
Title variants
EN
Bronchial foreign body as asthma exacerbations inducing factor
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Asthma is the most frequent chronic respiratory tract disease at children. The rate of its appearance in Poland is 8.6% among children. Its inflammatory basis is a cause that any even non-specific factor inducing inflammatory changes in respiratory tract can lead to asthma exacerbation. Children suspected of asthma or with already established diagnosis are frequent patients of pediatricians and family doctors. But once set diagnosis doesn’t exempt the doctor of vigilance and individual approach to every asthmatic patient. In the article we present a case of a patient with asthma exacerbation that was caused by foreign body set in bronchial tree. History of foreign body aspiration was initially negative. Despite of intensive treatment response to it was inadequate. In addition asymmetry of auscultatory pulmonary signs and characteristics of chest x-ray led to deepening and widening of the diagnosis. The foreign body was found in the bronchial tree and its removal allowed to gain control over asthma and to prevent further forced treatment and its complication. Relapsing course of asthma and its chronic character make doctor lose his or her vigilance. Consecutive exacerbations are treated routinely especially if the response is satisfactory. On the other side, negative history of foreign body aspiration and its heterogeneous and non-specific course causes to misleading diagnoses. Furthermore antiasthmatic treatment can temporary mute the symptoms and suggests asthma the leading cause of the condition. Unrecognized foreign body leads to serious and irreversible repercussions, which are a consequence of leaving it in the organism as well as inappropriate harmful treatment of other overdiagnosed states.
PL
Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
269-273
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Mędrala W. (red.): Podstawy alergologii. Wyd. 1, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2007.
 • 2. Kupryś-Lipińska I., Kuna P: Nowa strategia terapii astmy - wytyczne GINA 2006. Terapia 2007; 15: 9-15.
 • 3. Lieberman P, Anderson J.A. (red.): Allergic Diseases. Diagnosis and Treatment. Wyd. 3, Humana Press Inc., Totowa, NJ 2007.
 • 4. Weiss L.N.: The diagnosis of wheezing in children. Am. Fam. Physician 2008; 77: 1109-1114.
 • 5. Otto-Buczkowska E. (red.): Pediatria - co nowego? Wyd. 1, Cornetis, Wrocław 2007.
 • 6. Cataneo A.J.M., Cataneo D.C., Ruiz R.L. Jr: Management of tracheobronchial foreign body in children. Pediatr. Surg. Int. 2008; 24: 151-156.
 • 7. Franzese C.B., Schweinfurth J.M.: Delayed diagnosis of a pediatric airway foreign body: case report and review of the literature. Ear Nose Throat J. 2002; 81: 655-656.
 • 8. Kugelman A., Shaoul R., Goldsher M., Srugo I.: Persistent cough and failure to thrive: a presentation of foreign body aspiration in a child with asthma. Pediatrics 2006; 117: e1057-e1060.
 • 9. Reilly J., Thompson J., MacArthur C. i wsp.: Pediatric aerodigestive foreign body injuries are complications related to timeliness of diagnosis. Laryngoscope 1997; 107: 17-20.
 • 10. Thomas PS., Geddes D.M., Barnes PJ.: Pseudo-steroid resistant asthma. Thorax 1999; 54: 352-356.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f0f7060b-59fa-4663-9040-4e4e43589c97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.