PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 50 | 174-185
Article title

A Study of Corrosion Behavior of Austenitic AISI 304L and 316Ti Stainless Steels in the Animal Slurry

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study was to compare the pitting corrosion resistance of two austenitic stainless steels, AISI 304L and AISI 316Ti, which are often used for agricultural machinery building. For the corrosion experiments, animal slurry from a pig farm was used. The results obtained from electrochemical corrosion experiments were proceeded by significance tests in Statistica software. The average value of the pitting corrosion potential of AISI 304L stainless steel in the animal slurry is equal 1044.3±146.6 mVSCE whereas the average potential for AISI 316Ti SS equals 1058.4 ±28.3m mVSCE. Corrosion potential of AISI 304L SS is equal 549±80.5 mVSCE, while for AISI 316Ti SS it equals 425.9±80.5 mVSCE. The range of pitting corrosion potentials of AISI 304L SS (364 mVSCE) was over four times higher than that for AISI 316Ti SS (84 mVSCE); the minimum values of pitting corrosion potential for AISI 304L SS (779 mVSCE) was lower than that obtained for AISI 316Ti SS (1012 mVSCE). On the basis of the results it may be concluded that AISI 304L stainless steel is less resistant in case of pitting corrosion resistance than AISI 316Ti SS. For this reason, austenitic AISI 316Ti stainless steel should be used for the transportation or storage of animal slurry.
Discipline
Year
Volume
50
Pages
174-185
Physical description
Contributors
 • Division of Surface Electrochemistry and Engineering, Koszalin University of Technology, Racławicka 15-17, 75-622 Koszalin, Poland
 • Division of Surface Electrochemistry and Engineering, Koszalin University of Technology, Racławicka 15-17, 75-622 Koszalin, Poland
author
 • Division of Surface Electrochemistry and Engineering, Koszalin University of Technology, Racławicka 15-17, 75-622 Koszalin, Poland
References
 • [1] Surowska B., Wybrane zagadnienia z korozji i ochrona przed korozją (in Polish), Editorial Office of Politechnika Lubelska, Lublin 2002.
 • [2] Stężała, S. Wieczorek, S. Kitowski, A., Badania skuteczności i wyznaczenia mechanizmu ochrony protektorowej stalowych zbiorników wypełnionych gnojowicą (in Polish), Problemy Inżynierii Rolniczej, 1998, 81-88.
 • [3] Rokosz K., Hryniewicz T., Chojnacki J., Zbytek Z., Korozja stali AISI 304L (EN 1.4307) w gnojowicy [access in Internet on 6 June 2015]
 • [4] Rokosz K., Hryniewicz T., Piskier T., Wykorzystanie elektrochemicznej metody poten-cjodynamicznej polaryzacji do określenia wpływu środowiska pracy na elementy robocze maszyn rolniczych (in Polish), Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3 (2014) 9-11.
 • [5] Hryniewicz T., Technologia powierzchni i powłok (in Polish), Editorial Office of Politechnika Koszalińska, Koszalin 2004.
 • [6] www.stalenierdzewne.pl/poradyekperta/biogas (accessed on 11 June 2015)
 • [7] Rokosz K., Hryniewicz T., Pomiary odporności na korozję wżerową stali austenitycznej AISI 304 używanej do budowy cystern mleczarskich (in Polish), Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3 (2012) 12-15.
 • [8] Rokosz K., Hryniewicz T., Dudek Ł., Badania porównawcze odporności korozyjnej stali austenitycznej AISI 304L (EN 1.4307) stosowanej do przewozu wybranych płynów (in Polish), Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6 (2015) 195-197.
 • [9] Rokosz K., Hryniewicz T., Dudek Ł., Badania odporności korozyjnej stali AISI 316Ti (EN 1.4571) używanej do budowy nadwozi pojazdów ciężarowych do przewozu wy-branych płynów (in Polish), Logistyka, 4 (2015) 5484-5489.
 • [10] Uran M., Badania zachowania stali austenitycznych AISI 304L i 316Ti w gnojowicy (in Polish), BSc/Engineer’s Thesis, Koszalin UT, 2016.
 • [11] Maćkowiak M., Stosowanie nawozów z Lubonia, od teorii do praktyki (in Polish), Editorial of Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp. z.o.o., Poznań 2012
 • [12] Mazur T., Sądaj W., Wpływ wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i NPK na niektóre chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleby (in Polish), Warszawa 1989
 • [13] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765) (in Polish).
 • [14] http://mobile.euroinox.org/map/austenitic_stainless_steel_grades/PL_austenitic_stainles_steel_grades.php [accessed on 6 June 2015]
 • [15] http://www.alfa-tech.com.pl/chrom-chromium.html [accessed on 6 June 2015 ]
 • [16] http://olfor.pl/art/olfor_dodatki_stopowe_9-10_09.pdf [accessed on 6 June 2015 ]
 • [17] Szewczyk S., Klasyfikacja i systemy oznaczania metali i stopów w oparciu o aktualnie obowiązujące polskie normy PN-EN (Polska Norma-Europejska Norma) oraz międzynarodowe normy ISO (in Polish), Lublin 2011
 • [18] Rokosz K., Hryniewicz T., Trzeszczkowski S., Comparative Corrosion Study of Austenitic AISI 304L and 316Ti Stainless Steels in the Ammonium nitrate/Urea Solution (AUS), World Scientific News, 49(2) (2016) 249-271.
 • [19] Rokosz K., Hryniewicz T., Effect of magnetic field on the pitting corrosion of austenitic steel Type AISI 304, Ochrona przed Korozją, 54 (7) (2011) 487-491.
 • [20] Rokosz K., Hryniewicz T., Solecki G., Dudek Ł., Badania porównawcze odporności korozyjnej stopowej stali austenitycznej AISI 304L (EN 1.4307) po polerowaniu elek-trochemicznym oraz po pasywowaniu w kwasie azotowym HNO3 (in Polish), Logistyka, 4 (2015) 5490-5495.
 • [21] Rokosz K., Hryniewicz T., Solecki G., Dudek Ł., Badania porównawcze odporności korozyjnej stali austenitycznej AISI 304L (EN 1.4307) po walcowaniu na zimno oraz po pasywowaniu w kwasie cytrynowym oraz EDTA (in Polish), Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6 (2015) 198-201.
 • [22] Rokosz K., Simon F., Hryniewicz T., Rzadkiewicz S., Comparative XPS analysis of passive layers composition formed on AISI 304 L SS after standard and high-current density electropolishing, Surface and Interface Analysis, 47(1) (2015) 87-92.
 • [23] Rokosz K., Hryniewicz T., Cr/Fe Ratio by XPS Spectra of Magnetoelectropolished AISI 316L SS Using Linear, Shirley and Tougaard Methods of Background Subtraction, Advances in Materials Science, 13(1|35) (2013) 11-20.
 • [24] Rokosz K., Lahtinen J., Hryniewicz T., Rzadkiewicz S., XPS depth profiling analysis of passive surface layers formed on austenitic AISI 304L and AISI 316L SS after High-Current-Density Electropolishing, Surface and Coatings Technology, 276 (2015) 516-520.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f0e21e5b-dd57-44f2-9972-43a03b7141ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.