PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 2 | 164–170
Article title

Kamica układu moczowego u dzieci w wieku 0–3 lata w badaniach własnych z uwzględnieniem współwystępowania wad i zakażeń układu moczowego

Content
Title variants
EN
Urolithiasis in children aged 0–3 years based on author’s own research, with reference to the coexistence of urinary tract defects and infections
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In recent years, there has been a significant increase in the number of children with urolithiasis, particularly in the youngest age group. It is estimated that metabolic disorders account for about 75% of cases of stone formation. Urinary tract infections and defects promote stone formation in children. The aim of the study was to evaluate paediatric patients aged up to 3 years, diagnosed with urolithiasis and staying under the care of our Department, with attention being paid to staghorn calculi and the coexistence of urinary tract infections and defects. Material: A total 514 children with urolithiasis, including 122 children aged up to 3 years, were staying under the care of the Department. Methods: We have performed a retrospective analysis of medical records of children hospitalised at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine between 2008 and 2014 due to urolithiasis. Results: Children in the youngest age group, i.e. up to 3 years old, including 50% of children diagnosed in their first year of life, accounted for 25% of patients with urolithiasis. Urinary tract defects and infections coexisted with urolithiasis in more than 70% of the monitored patients. Staghorn urolithiasis was diagnosed in 16.4% of patients, mostly in children with urolithiasis complicated by urinary infection and/or urinary tract defects. Staghorn urolithiasis was not related to urinary tract defects or infections in more than 30% of children.
PL
W ostatnich latach znacząco zwiększa się liczba dzieci z kamicą układu moczowego, zwłaszcza w najmłodszej grupie wiekowej. Ocenia się, że u około 75% z nich przyczyną tworzenia złogów są zaburzenia metaboliczne. U dzieci do procesu tworzenia złogów przyczyniają się zakażenia oraz wady układu moczowego. Celem pracy była ocena pacjentów pediatrycznych w wieku do 3 lat z rozpoznaniem kamicy układu moczowego, pozostających pod opieką naszego ośrodka, z uwzględnieniem kamicy odlewowej oraz współwystępowania zakażeń i wad układu moczowego. Materiał: Pod opieką ośrodka pozostawało 514 dzieci z kamicą układu moczowego, w tym 122 dzieci do 3. roku życia. Metoda: Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego z powodu kamicy układu moczowego w latach 2008–2014. Wyniki: Jedną czwartą chorych z kamicą moczową stanowiły dzieci z najmłodszej grupy, w wieku do 3 lat, wśród których u prawie 50% zdiagnozowano chorobę w 1. roku życia. Wady rozwojowe układu moczowego oraz zakażenia dróg moczowych towarzyszyły kamicy u ponad 70% obserwowanych pacjentów. Kamicę odlewową stwierdzono u 16,4% badanych, najczęściej u dzieci z przebiegiem kamicy powikłanym zakażeniem układu moczowego i/lub z wadami dróg moczowych. U ponad 30% dzieci kamica odlewowa nie była związana z wadą ani zakażeniem układu moczowego.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
164–170
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
References
 • 1. Jung A (ed.): Profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci. Agama, Warszawa 1995: 38–97.
 • 2. Bik A, Aaslid A, Tkaczyk M: Retrospektywna analiza kliniczna kamicy dróg moczowych u dzieci do 3 roku życia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013; 19: 21–24.
 • 3. Gadomska-Prokop K, Jobs K: Kamica układu moczowego u dzieci. Standardy Medyczne – Pediatria 2015; 12: 714–724.
 • 4. Mohamed J, Riadh M, Abdellatif N: Urolithiasis in infants. Pediatr Surg Int 2007; 23: 295–299.
 • 5. Kiliś-Pstrusińska K, Zwolińska D, Medyńska A: Kamica układu moczowego u dzieci do 4 roku życia. Pol Merkur Lekarski 2000; 8: 184–186.
 • 6. Mahmood Z, Zafar SA: Review of paediatric patients with urolithiasis, in view of development of urinary tract infection. J Pak Med Assoc 2008; 58: 653–656.
 • 7. Wawro A, Zwolińska D, Miler M et al.: Kamica moczowa u dzieci a wady układu moczowego w obserwacji własnej. Pol Merkur Lekarski 2000; 8: 182–184.
 • 8. Wachnicka-Bąk A, Nowak J, Szwejkowska M et al.: Urinary tract infection in children during their first year of life as evidenced by the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology, Military Institute of Medicine. Pediatr Med Rodz 2016; 12: 54–68.
 • 9. Aaslid A, Tkaczyk M: The clinical course of urolithiasis in children under 3 years of age. Prog Health Sci 2014; 4: 68–74.
 • 10. Borgmann V, Nagel R: Urolithiasis in childhood. A study of 181 cases. Urol Int 1982; 37: 198–204.
 • 11. Edvardsson V, Elidottir H, Indridason OS et al.: High incidence of kidney stones in Icelandic children. Pediatr Nephrol 2005; 20: 940–944.
 • 12. Groth T, Durkee C: Stone disease in children less than five years of age: real symptoms, not incidental findings. The Journal of Urology 2010; 183 Suppl: e410–e411.
 • 13. Madani A, Kermani N, Ataei N et al.: Urinary calcium and uric acid excretion in children with vesicoureteral reflux. Pediatr Nephrol 2012; 27: 95–99.
 • 14. Jung A, Kamińska A, Samol B et al.: Rola czynników środowiskowych w rozwoju kamicy układu moczowego. Pol Merkur Lekarski 2000; 8: 170–171.
 • 15. Chahed J, Jouini R, Krichene I et al.: Urinary lithiasis and urinary tract malformations in children: a retrospective study of 34 cases. Afr J Paediatr Surg 2011; 8: 168–171.
 • 16. Biocić M, Saraga M, Kuzmić AC et al.: Pediatric urolithiasis in Croatia. Coll Antropol 2003; 27: 745–752.
 • 17. Jurkiewicz B, Jobs K: The new surgical treatment of staghorn urolithiasis in children. European Urology Supplements 2013; 12: 42.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f0d5bc19-7d49-4b18-89b9-0ccacec14563
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.