PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 3 | 88-93
Article title

Rak gruczołowo-torbielowaty regionu głowy i szyi – trudności diagnostyczne i metody leczenia

Content
Title variants
EN
Adenoid cystic carcinoma of the head and neck – diagnostic difficulties and treatment methods
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rak gruczołowo-torbielowaty (ang. adenoid cystic carcinoma, ACC) jest rzadkim, wolno rosnącym guzem, stanowiącym około 1% nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi. Lokalizuje się najczęściej w małych gruczołach ślinowych. ACC charakteryzuje się występowaniem odległych przerzutów drogą naczyń krwionośnych (często o opóźnionej manifestacji) oraz naciekaniem nerwów. Nowotwór jest najczęściej diagnozowany w zaawansowanym stadium, co stanowi niekorzystny czynnik rokowniczy dla pacjenta. W diagnostyce stosuje się badania patomorfologiczne pobranego wycinka lub materiał z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny są badaniami obligatoryjnymi przed przystąpieniem do leczenia. Ostateczne rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania histopatologicznego ze skrupulatną oceną immunochemiczną. Zalecaną metodą leczenia jest resekcja chirurgiczna guza z  limfadenektomią oraz radioterapią uzupełniającą zgodnie z wytycznymi NCCN. W wybranych przypadkach nowotworów zlokalizowanych w obrębie nosa i zatok przynosowych możliwe jest zastosowanie technik endoskopowych.
EN
Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a rare, slow-growing tumor that constitutes about 1% of malignant neoplasms of the head and neck region. It is most often located in small salivary glands. ACC is characterized by the occurrence of distant metastases through the blood vessels (often with delayed manifestation) and nerve infiltration. It is most often diagnosed at an advanced stage, which is an unfavorable prognostic factor for the patient. The pathomorphological examination of the dissected tissue or material from fine needle aspiration biopsy is used in the diagnostics. Computed tomography or magnetic resonance are obligatory tests before treatment. The final diagnosis is based on histopathological examination with a meticulous immunochemical evaluation. The recommended method of treatment is surgical resection of the tumor with lymphadenectomy and subsequent adjuvant radiotherapy according to NCCN guidelines. In selected cases of tumors localized within the nose and paranasal sinuses, application of endoscopic techniques is possible.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
88-93
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Zakład Patomorfologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
References
 • 1. Stell PM. Adenoid cystic carcinoma. Clin Otolaryngol 1986; 11: 267-91.
 • 2. Spies JW. Adenoid cystic carcinoma. Arch Surg 1930; 21: 365-404.
 • 3. Matsuba HM, Spector GJ, Thawley SE, et al. Adenoid cystic salivary gland carcinoma: A histomorphologic review of treatment failure patterns. Cancer 1986; 67: 519-24.
 • 4. Spiro RH, Huvos AG, Strong EW. Adenoid cystic carcinoma: Factors influencing survival. Am J Clin Pathol 1979; 138: 579-83.
 • 5.Singh S, Gokkulakrihnan Jain J, Pathak S, et al. Adenoid cystic carcinoma of the buccal mucosa. J Maxillofac Oral Surg 2010; 9: 273-76.
 • 6. Da Cruz Perez DE, de Abreu Alves F,Nishimoto IN, et al. Prognostic factors in head and neck adenoid cystic carcinoma. Oral Oncol 2006; 42: 139-46.
 • 7. Bradley PJ. Adenoid cystic carcinomaof the head and neck: a review. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 12: 127-32.
 • 8. Kokemueller H, Eckardt A, Brach-vogel P, et al. Adenoid cysticcarcinoma of the head and neck- a 20years experience. Int J Oral MaxillofacSurg 2004; 33: 25-31.
 • 9. Triantafillidou K, Dimitrakopoulos J, Iordanidis F, et al. Management of adenoid cystic carci-noma of minor salivary glands. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: 1114-20.
 • 10. Naga SV, Rejesh A, Prasanth T, et al. Adenoid cystic carcinoma of palate: A case report and review of literature. Dent Res J (Isfahan) 2013; 10(2): 274-8.
 • 11. Giannini PJ, Shetty KV, Horan SL, et al. Adenoid cystic carcinoma of the buccal vestibule: A case report and review of the literature. Oral Oncol 2006; 42: 1029-32.
 • 12. Marszałek A. Patomorfologia zmian nowotworowych w  obrębie głowy i szyi. (w) Nowotwory w  otorynolaryngologii. Szyfter W (red.). Termedia, Poznań 2012: 27-70.
 • 13. Ellington CL, Goodman M, Kono SA, et al. Adenoid cystic carcinoma of the head and neck: Incidence and survival trends based on 1973-2007 Surveillance, Epidemiology, and End Results data. Cancer 2012; 118(18): 4444-51.
 • 14. Liu W, Chen X. Adenoid cystic carcinoma of the larynx: a report of six cases with review of the literature. Acta Otolaryngol 2015; 135(5): 489-93.
 • 15. Shah JP, Patel SG, Singh B. Nowotwory gruczołów ślinowych. (w) Chirurgia i Onkologia Głowy i Szyi. Golusiński W (red.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014: 56-99.
 • 16. Dodd RL, Slevin NJ. Salivary gland adenoid cystic carcinoma: a review of chemotherapy and molecular therapies. Oral Oncol 2006; 42: 759-69.
 • 17. Khafif A, Anavi Y, Haviv J, et al. Adenoid cystic carcinoma of the salivary glands: a 20-year review with long-term follow-up. Ear Nose Throat J 2005; 84: 662-7.
 • 18. Licitra L, Locati LD, Bossi P, et al. Head and neck tumors other thansquamous cell carcinoma. Curr Opin Oncol 2004; 16: 236-41.
 • 19. Speight PM, Barrett AW. Salivary gland tumours. Oral Dis 2002; 8: 229-40.
 • 20. Moran A. Incidence of cervical lymph node metastasis and its association with outcomes in patients with adenoid cystic carcinoma. An international collaborative study. Head Neck 2015; 37(7): 1032-7.
 • 21. Min R, Siyi L, Wenjun Y, et al. Salivary gland adenoid cystic carcinoma with cervical lymph node metastasis: a preliminary study of 62 cases. Int J Oral Maxillofac Surg 2012; 41: 952-7.
 • 22. Perzin KH, Gullane P, Clairmont AC. Adenoid cystic carcinomas arising in salivary glands: a correlation of histologic features and clinical course. Cancer 1978; 42(1): 265-82.
 • 23. Szanto PA, Luna MA, Tortoledo ME, et al. Histologic grading of adenoid cystic carcinoma of the salivary glands. Cancer 1984; 54: 1062-9.
 • 24. Moskaluk CA. Adenoid Cystic Carcinoma: Clinical and Molecular Features. Head and Neck Pathol 2013; 7: 17-22.
 • 25. Nagel H, Hotze HJ, Laskawi R, et al. Cytologic diagnosis of adenoid cystic carcinoma of salivary glands. Diagn Cytopathol 1999; 20(6): 358-66.
 • 26. Yang GC, Waisman J. Distinguishing adenoid cystic carcinoma from cylindromatous adenomas in salivary fine-needle aspirates: the cytologic clues and their ultrastructural basis. Diagn Cytopathol 2006; 34(4): 284-8.
 • 27. Bell D, Hanna EY. Head and neck adenoid cystic carcinoma: what is new in biological markers and treatment? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 21(2): 124-9.
 • 28. West RB, Kong C, Clarke N, et al. MYB expression and translocation in adenoid cystic carcinomas and other salivary gland tumors with clinicopathologic correlation. Am J Surg Pathol 2011; 35: 92-9.
 • 29. Bell D, Bell A, Roberts D, Weber RS, El-Naggar AK. Developmental transcription factor EN1 – a novel biomarker in human salivary gland adenoid cystic carcinoma. Cancer 2012; 118: 1288-92.
 • 30. Coca-Pelaz A, Rodrigo JP, Bradley PJ, et al. Adenoid cystic carcinoma of the head and neck – An update. Oral Oncol 2015; 51: 652-61.
 • 31. Nobis CP, Rohleder NH, Wolff KD, et al. Head and neck salivary gland carcinomas--elective neck dissection, yes or no? J Oral Maxillofac Surg 2014; 72(1): 205-10.
 • 32. Amit M, Binenbaum Y, Sharma K, et al. Incidence of cervical lymph node metastasis and its association with outcomes in patients with adenoid cystic carcinoma. An international collaborative study. Head Neck 2015; 37(7): 1032-7.
 • 33. Paluch J, Markowski J, Piotrowska-Seweryn A, et al. Interdisciplinary surgical management of orbital and maxillo-ethmoidal complex disorders. (w) Clinical management and evolving novel therapeutic strategies for patients with brain tumors. Lichtor T (red.). InTech, Rijeka 2013.
 • 34. Hanna E, Vural E, Prokopakis E, et al. The sensitivity and specificity of high-resolution imaging in evaluating perineural spread of adenoid cystic carcinoma to the skull base. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 133(6): 541-5.
 • 35. Garden AS, Weber RS, Morrison WH, et al. The influence of positive margins and nerve invasion in adenoid cystic carcinoma of the head `and neck treated with surgery and radiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 32: 619-26.
 • 36. Qing J, Zhang Q, Wei M, et al. Prognostic analysis of adenoid cystic carcinoma of major salivary glands of 64 cases. Ai Zheng 2006; 25: 1138-43.
 • 37. Ghosal N, Mais K, Shenjere P, et al. Phase II study of cisplatin and imatinib in advanced salivary adenoid cystic carcinoma. Br J Oral Maxillofac Surg 2011; 49: 510-15.
 • 38. Shingaki S, Kanemaru S, Oda Y i wsp. Distant metastasis and survival of adenoid cystic carcinoma after definitive treatment. J Oral Max Surg, Med Pat 2014; 26: 312-316.
 • 39. Airoldi M, Pedani F, Succo G i wsp. Phase II randomized trial comparing vinorelibine versus vinorelbine plus cisplatin in patients with recurrent salivary gland malignancies. Cancer 2001; 91: 541-547.
 • 40. Triozzi PL, Brantley A, Fisher S i wsp. 5-Fluorouracil, cyclophosphamide, and vincristine for adenoid cystic carcinoma of the head and neck. Cancer 1987; 59: 887-890.
 • 41. Dick de Haan L, De Mulder PHM, Vermorken JB i wsp. Cisplatin-based chemotherapy in advanced adenoid cystic carcinoma of the head and neck. Head Neck 1992; 14: 273-277.
 • 42. Licitra L, Cavina R, Grandi C i wsp. Cisplatin, doxorubicin and cuclophoshamide in salivary gland carcinoma. A phase II trial of 22 patients. Ann Oncol 1996; 7: 640-642.
 • 43. Huang M, Ma D, Sun K, Yu G, Guo C, Gao F. Factors influencing survival rate in adenoid cystic carcinoma of the salivary glands. Int J Oral Maxillofac Surg 1997; 26: 435-439.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f0cc04bb-cf4c-4219-bf32-f158743050cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.