PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 146–159
Article title

Assessment of the occurrence of indirect self-destructiveness in people diagnosed with depressive and anxiety disorders

Content
Title variants
PL
Ocena występowania autodestruktywności pośredniej u osób z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych i lękowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: Self-destructiveness involves behaviours whose likely negative effect is mediated by additional factors, and the relationship between behaviour and damage is perceived as probable. The main objective of the research is to evaluate the behaviour of indirect self-destructiveness in patients with symptoms of anxiety and/or depression (compared to the persons without mental disorders-control group). Material and method: Clinical group included 40 patients of the Department of Adult Psychiatry at the Medical University of Lodz – people reporting symptoms of anxiety and/or depressed mood. The control group consisted of people without mental disorders. Polish version of Chronic Self-Destructiveness Scale (CS-DS) adapted by Suchanska and Hospital Anxiety and Depression Scale – Modified (HADS-M) by Snaith and Zigmond were used. The survey aimed at collecting sociodemographic data. Results: Differences were noticed between the clinical and control group in the following indirect autodestructive behaviours: Poor Health Maintenance, Lack of Planfulness, Personal and Social Neglects, Helplessness and Passiveness. Behaviours in all of those areas were more frequent in the clinical group. There were no significant differences noticed between groups in terms of: Transgression and Risk, alcohol use and smoking. Conclusions: Anxiety and depressive disorders promotes occurring of indirect self destructive behaviours.
PL
Cel: Autodestruktywność pośrednia obejmuje zachowania, których prawdopodobny negatywny skutek jest upośredniony przez dodatkowe czynniki. Głównym celem badania była ocena zachowań o charakterze autodestruktywności pośredniej u osób z objawami lęku i/lub depresji (w porównaniu z grupą kontrolną, złożoną z osób bez zaburzeń psychicznych). Materiał i metoda: Grupę kliniczną stanowiło 40 pacjentów Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Były to osoby zgłaszające się z objawami lęku i/lub obniżonego nastroju. Równoliczną grupę kontrolną stanowiły osoby bez zaburzeń psychicznych. Zastosowano polską wersję skali chronicznej autodestruktywności (Chronic Self-Destructiveness Scale, CS-DS) Kelley w adaptacji Suchańskiej oraz Szpitalną Skalę Lęku i Depresji w wersji zmodyfikowanej (Hospital Anxiety and Depression Scale – Modified, HADS-M) autorstwa Snaitha i Zigmonda. Opracowana przez autorów ankieta miała na celu zebranie podstawowych danych socjodemograficznych. Wyniki: Zaobserwowano różnice między grupą kliniczną a kontrolną w przypadku następujących grup zachowań pośrednio autodestruktywnych: zaniedbania zdrowotne, nieuważność, nieostrożność i brak planowania, zaniedbania osobiste i społeczne, pasywność (bierność). Zachowania z wymienionych obszarów okazały się częstsze w grupie klinicznej. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w zakresie zachowań transgresyjnych, spożywania alkoholu i palenia papierosów. Wnioski: Można przypuszczać, że zaburzenia depresyjne i lękowe sprzyjają występowaniu zachowań pośrednio autodestruktywnych.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
146–159
Physical description
Contributors
 • Department of Adult Psychiatry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Department of Adult Psychiatry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Institute of Health Sciences, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Nowy Targ, Poland
References
 • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3rd ed., revised, American Psychiatric Association Press, Washington, DC 1987.
 • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed., American Psychiatric Association, Washington, DC 1994.
 • Angst J: Depression and anxiety: implications for nosology, course, and treatment. J Clin Psychiatry 1997; 58 Suppl 8: 3–5.
 • Baumeister RF, Scher SJ: Self-defeating behavior patterns among normal individuals: review and analysis of common self-destructive tendencies. Psychol Bull 1988; 104: 3–22.
 • Bilikiewicz A (ed.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • Borkowska A: Znaczenie zaburzeń funkcji poznawczych i możliwości ich oceny w chorobach psychicznych. Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2009; 2: 30–40.
 • Boudewyn AC, Liem JH: Childhood sexual abuse as a precursor to depression and self-destructive behavior in adulthood. J Trauma Stress 1995; 8: 445–459.
 • Dallman MF: Stress-induced obesity and the emotional nervous system. Trends Endocrinol Metab 2010; 21: 159–165.
 • Desmet PM, Schifferstein HN: Sources of positive and negative emotions in food experience. Appetite 2008; 50: 290–301.
 • Enns MW, Swenson JR, McIntyre RS et al.; CANMAT Depression Work Group: Współwystępowanie depresji i innych chorób. Farmakoter Psych Neurol 2003; 2: 137–164.
 • Epel E, Jimenez S, Brownell K et al.: Are stress eaters at risk for the metabolic syndrome? Ann N Y Acad Sci 2004; 1032: 208–210.
 • Gurney C, Roth M, Garside RF et al.: Studies in the classification of affective disorders. The relationship between anxiety states and depressive illnesses. II. Br J Psychiatry 1972; 121: 162–166.
 • Hajloo N, Sobhi-Garamaleki N, Baqeri S: [The relationship of perfectionism, self-efficacy, conscientiousness and stress with procrastination]. J Behav Sci 2013; 6: 307–314.
 • Izydorczyk B: Autodestruktywny wymiar jakości życia ludzi doświadczających lęku i depresji. Chowanna 2005; 1: 78–91.
 • Jaeschke R, Siwek M, Grabski B et al.: Lęk w zaburzeniach psychicznych. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2011.
 • Jaracz J: Współistnienie depresji i zaburzeń lękowych. Akademia Medipress – Oblicza Depresji, 2006.
 • Kaufman J, Charney D: Comorbidity of mood and anxiety disorders. Depress Anxiety 2000; 12 Suppl 1: 69–76.
 • Keller MB, Hanks DL: Anxiety symptom relief in depression treatment outcomes. J Clin Psychiatry 1995; 56 Suppl 6: 22–29.
 • Kelley K, Streeter D: Chronic self-destructiveness: behavioral correlates. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Alexandria, VA 1989.
 • Kelley K, Byrne D, Przybyla DPJ et al.: Chronic self-destructiveness: conceptualization, measurement, and initial validation of the construct. Motiv Emot 1985; 9: 135–151.
 • Kelley K, Cheung FM, Singh R et al.: Chronic self-destructiveness and locus of control in cross-cultural perspective. J Soc Psychol 1986; 126: 573–577.
 • Kessler RC: Epidemiology of psychiatric comorbidity. In: Tsuang MT, Tohen M, Zahner GEP (eds.): Textbook in Psychiatric Epidemiology. Wiley-Liss, New York 1995: 179–197.
 • Kępiński A: Lęk. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 1997.
 • Lee DE: Alternative self-destruction. Percept Mot Skills 1985; 61: 1065–1066.
 • Macht M: Feeding the psyche. Sci Am Mind 2007; 18: 64–69.
 • Malhi GS, Adams D, Porter R et al.; Northern Sydney Central Coast Mental Health Drug & Alcohol; NSW Health Clinical Redesign Program; CADE Clinic, University of Sydney: Clinical practice recommendations for depression. Acta Psychiatr Scand Suppl 2009; (439): 8–26.
 • Mineka S, Watson D, Clark LA: Comorbidity of anxiety and unipolar mood disorders. Annu Rev Psychol 1998; 49: 377–412.
 • Niknam M, Hosseinian S, Yazdi SM: [Relationship between perfectionism beliefs and self-handicapping behaviors in university students]. J Behav Sci 2010; 4: 103–108.
 • Popielski K: Noetyczny wymiar osobowości: psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
 • Sadock BJ, Sadock VA: Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Tenth Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Sydney – Tokyo 2007.
 • Schatzberg AF: New indications for antidepressants. J Clin Psychiatry 2000; 61 Suppl 11: 9–17.
 • Schoevers RA, Van HL, Koppelmans V et al.: Managing the patient with co-morbid depression and an anxiety disorder. Drugs 2008; 68: 1621–1634.
 • Sharp M, Schill T: Chronic self-destructiveness and self-defeating personality: similarities and differences. J Pers Assess 1995; 64: 270–278.
 • Spitzer RL, Endicott J, Robins E: Research diagnostic criteria: rationale and reliability. Arch Gen Psychiatry 1978; 35: 773–782.
 • Suchańska A: Behawioralne wskaźniki pośredniej autodestruktywności a styl wyjaśniania zdarzeń. Czasopismo Psychologiczne 1995; 1 (1–2): 93–100.
 • Suchańska A: Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.
 • Suchańska A: W poszukiwaniu wyjaśnień samoniszczenia: samoniszczenie a kompetencje samoopiekuńcze. Forum Oświatowe 2001; 13 (2/25): 61–73.
 • Suchańska A, Wycisk J: Pośrednia autodestruktywność i jej związki z poczuciem wewnętrznej spójności. Czasopismo Psychologiczne 1998; 4 (2): 128–135.
 • Thayer RE, Newman JR, McClain TM: Self-regulation of mood: strategies for changing a bad mood, raising energy, and reducing tension. J Pers Soc Psychol 1994; 67: 910–925.
 • Torgersen S: Comorbidity of major depression and anxiety disorders in twin pairs. Am J Psychiatry 1990; 147: 1199–1202.
 • Tsirigotis K, Gruszczyński W, Kruszyna M et al.: Autodestruktywność pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków. Alkohol Narkom 2009; 22: 119–128.
 • Tsirigotis K, Gruszczyński W, Tsirigotis-Maniecka M: Psychopathological predictors of indirect self-destructiveness in patients with schizophrenia. Psychiatr Q 2016; 87: 155–164.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f0aff6bc-f446-4b81-92fb-f9e6d1f1f886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.