PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 3 | 248–254
Article title

Styles of providing negative information by doctors on the basis of the analysis of the Breaking Bad News Skills questionnaire

Content
Title variants
PL
Style przekazywania trudnych diagnoz na podstawie analizy Kwestionariusza Przekazywania Złych Wiadomości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: Identification of factors which determine effective communication between a doctor and a patient. Development of a tool for the evaluation of doctors’ skills of breaking bad news to patients’ relatives. Material and methods: The study was conducted with the survey method, and covered a group of 94 doctors of medicine from three hospitals in the Małopolska region in Poland. The Breaking Bad News Skills questionnaire, developed by Wioletta Szwed-Łopata and Jakub Lickiewicz, describes a doctor’s behaviour in contact with a patient’s family. Results: Exploratory factor analysis was conducted to establish the factor structure of Breaking Bad News Skills questionnaire. The scree plot was used prior to determining the number of factors. Internal consistency was evaluated with Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) measure, which should be above 0.6, and Bartlett’s test of sphericity. The factor analysis identified five factors referring to the most characteristic types of doctors’ behaviour. These are: Communication (COM), Emotional Barriers (EMO), Partnership (PAR), Support (SUP) as well as Empathy and Compassion (EMP). The first of the constructed factors (8 items) focuses on statements concerning a doctor’s communication with a patient (COM), while the second factor (8 items) pertains to statements connected with the emotional context of breaking bad news by the physician (EMO). Next factor (5 items) includes statements about partnership (PAR). The fourth factor (5 items) concerns the ability to build a supportive environment (SUP). The last factor (8 items) comprises statements concerning partnership, refers to building a supportive environment and the doctor’ s empathy and compassion (SUP). Conclusions: Results of the Breaking Bad News Skills tool analyses indicate that it should be recommended for further scientific research and used in many areas of psychological and social practice.
PL
Celem pracy jest identyfikacja czynników determinujących efektywną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem, a także stworzenie narzędzia oceniającego umiejętności lekarzy w zakresie przekazywania złych wiadomości rodzinie pacjenta. Materiał i metody: W badaniu zastosowano metody kwestionariuszowe w grupie 94 lekarzy z trzech szpitali w Małopolsce. Kwestionariusz Przekazywania Złych Wiadomości (Breaking Bad News Skills, BBNS), autorstwa Wioletty Szwed-Łopaty i Jakuba Lickiewicza, opisuje zachowanie lekarza w kontakcie z rodziną pacjenta. Wyniki: W celu określenia struktury czynników Kwestionariusza Przekazywania Złych Wiadomości zastosowano eksploracyjną analizę czynnikową. Do określenia liczby czynników użyto kryterium wykresu osypiska. Do oceny adekwatności doboru próby do badania wykorzystano miarę Kaisera– Mayera–Olkina (KMO) oraz test sferyczności Bartletta. Analiza czynnikowa wykazała pięć czynników odwołujących się do najbardziej typowych zachowań lekarzy. Są to: Komunikacja (COM), Bariera Emocjonalna (EMO), Partnerstwo (PAR), Wsparcie (SUP) oraz Empatia i Współczucie (EMP). Pierwszy z utworzonych czynników (8 pytań) skupia twierdzenie dotyczące komunikacji lekarza z pacjentem (COM), drugi (8 pytań) koncentruje się bardziej na twierdzeniach związanych z kontekstem emocjonalnym, jaki towarzyszy lekarzowi w czasie przekazywania złych wiadomości (EMO). Kolejny czynnik (5 pytań) obejmuje twierdzenie dotyczące kontekstu o charakterze partnerskim (PAR). Czwarty czynnik (5 pytań) dotyczy budowania środowiska wspierającego (SUP). Ostatni czynnik obejmuje 4 pytania związane z empatią i współczuciem lekarza (EMP). Wnioski: Wyniki analiz statystycznych wskazują, że Kwestionariusz Przekazywania Złych Wiadomości powinien być używany w dalszych badaniach naukowych, jak również może być zastosowany w wielu obszarach praktyki psychologicznej.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
248–254
Physical description
Contributors
 • Department of Health Psychology, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow, Poland
author
 • Bioinformatics and Telemedicine, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • Bioinformatics and Telemedicine, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland
References
 • Aitini E, Aleotti P: Breaking bad news in oncology: like a walk in the twilight? Ann Oncol 2006; 17: 359–360.
 • Azzopardi J, Gauci D, Parker PA et al.: Breaking bad news in cancer: an assessment of Maltese patients’ preferences. Malta Medical School Gazette 2017; 1: 36–45.
 • Becze E: Strategies for breaking bad news to patients with cancer. ONS Connect 2010; 25: 14–15.
 • Bennett TL, Campbell BJ: “In Person, In Time.” Recommended Procedures for Death Notification. Crime Victim Assistance Division, Des Moines, IA 1992. Available from: http://www.nationalcops. org/assets/in_person.pdf [cited: 15 January 2017].
 • Buckman R: Breaking bad news: why is it still so difficult? Br Med J (Clin Res Ed) 1984; 288: 1597–1599.
 • Buckman R: Communicating with the patient. In: Stoll BA (ed.): Coping with Cancer Stress. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1986: 165–173.
 • Buckman RA: Breaking bad news: the S-P-I-K-E-S strategy. Community Oncol 2005; 2: 138–142.
 • Cattell RB: The scree test for the number of factors. Multivariate Behav Res 1966; 1: 245–276.
 • Cronbach LJ: A case study of the split-half reliability coefficient. J Educ Psychol 1946; 37: 473–480.
 • Dinno A: Exploring the sensitivity of Horn’s parallel analysis to the distributional form of random data. Multivariate Behav Res 2009; 44: 362–388.
 • Dunning R, Laidlaw A: The application of the Practitioners in Applied Practice Model during breaking bad news communication training for medical students: a case study. Scott Med J 2015; 60: 170–175.
 • Dyer KA: Death Pronouncement and Death Notification: What the Resident Needs to Know. Dealing with Death & Dying in Medical Education and Practice, 2001. Available from: http://journeyofhearts.org/kirstimd/AMSA/pronounce.htm [cited: 15 January 2017].
 • Fields SA, Johnson WM: Physician–patient communication: breaking bad news. W V Med J 2012; 108: 32–35.
 • Hayton JC, Allen DG, Scarpello V: Factor retention decisions in exploratory factor analysis: a tutorial on parallel analysis. Organ Res Methods 2004; 7: 191–205.
 • Jankowska AK: Communication in pediatric oncology. Disclosing a cancer diagnosis. Psychoonkologia 2014; 4: 123–127.
 • Kaiser HF: The application of electronic computers to factor analysis. Educ Psychol Meas 1960; 20: 141–151.
 • Langewitz W: Breaking bad news – quo vadis? Patient Educ Couns 2017; 100: 607–609.
 • Marschollek P, Bąkowska K, Bąkowski W et al.: Oncologists and breaking bad news – from the informed patients’ point of view. The evaluation of the SPIKES protocol implementation. J Cancer Educ 2018. DOI: 10.1007/s13187-017-1315-3.
 • Naik SB: Death in the hospital: breaking the bad news to the bereaved family. Indian J Crit Care Med 2013; 17: 178–181.
 • Osborne JW, Costello AB: Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. Pan-Pacific Management Review 2009; 12: 131–146.
 • Ptacek JT, Fries EA, Eberhardt TL et al.: Breaking bad news to patients: physicians’ perceptions of the process. Support Care Cancer 1999; 7: 113–120.
 • Ptacek JT, Ptacek JJ, Ellison NM: “I’m sorry to tell you…” Physicians’ reports of breaking bad news. J Behav Med 2001; 24: 205–217.
 • Rogiewicz M, Buczkowski K: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i pacjenta z lekarzem. In: Barański J, Waszyński E, Steciwko A (eds.): Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Empatia – troska – intymność – autonomia – prawo. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000: 39–62.
 • Seifart C, Hofmann M, Bär T et al.: Breaking bad news – what patients want and what they get: evaluating the SPIKES protocol in Germany. Ann Oncol 2014; 25: 707–711.
 • Sobczak K: The procedure for death notification – “In Person, In Time…” Anaesthesiol Intensive Ther 2013; 45: 241–243.
 • Tabachnick BG, Fidell LS (eds.): Using Multivariate Statistics. 5th ed., HarperCollins, New York 2006. Thompson B, Daniel LG: Factor analytic evidence for the construct validity of scores: a historical overview and some guidelines. Educ Psychol Meas 1996; 56: 197–208.
 • Warren E: Breaking bad news. Practice Nurse 2015; 45: 35–37.
 • Więckowska E: Umieranie i śmierć w instytucjach medycznych – instytucjonalizacja śmierci. In: Barański J, Piątkowski W (eds.): Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2002: 182–196.
 • Williams B, Onsman A, Brown T: Exploratory factor analysis: a fivestep guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine 2012; 8: 1–13.
 • Zawadzki B, Strelau J, Szczepaniak P et al. (eds.): Inwentarz Osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
 • Zeppetella G: Palliative Care in Clinical Practice. Springer-Verlag, London 2012: 19–23.
 • Zwick WR, Velicer WF: Factors influencing five rules for determining the number of components to retain. Psychol Bull 1986; 99: 432–442.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f081a961-d415-42f1-babd-4d3509bbd1d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.