PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 1 | 60-65
Article title

Cross-infections with Pseudomonas aeruginosa in patients with cystic fibrosis attending the Warsaw Centre

Content
Title variants
PL
Zakażenia krzyżowe Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą pozostających pod opieką Instytutu Matki i Dziecka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim: 1. To assess the prevalence of cross-infections with P. aeruginosa in order to evaluate the epidemiological situation of this infection in patients with cystic fibrosis attending our centre; 2. To correlate the clinical features of the patients carrying a potentially transmissible strain with the entire study group in order to determine the risk factors and possible effects of its acquisition. Material and methods: 170 Pseudomonas aeruginosa strains obtained from the respiratory tract of 75 cystic fibrosis patients attending the Warsaw Centre in 2011 and 2012 were typed using restriction enzyme analysis-pulsed field gel electrophoresis (Spe I restriction enzyme was used). Simultaneously, the information concerning contacts between patients, as well as several clinical data regarding the course of the disease were collected. Results: Twenty four clusters of strains were detected. The main cluster included 49 isolates derived from 21 patients. The other detected clusters included 2 to 12 isolates derived from 1 to 7 patients. Three clusters comprised the isolates derived from three pairs of siblings. There were 15 clusters containing 2 to 7 strains belonging to the same patient. The remaining 24 patients were infected with their own strains, not fitting any clonal group. Several clinical parameters showed that the 21 patients whose strains constituted the main cluster, were in worse clinical condition than the other patients in the study group. Moreover, the total duration of their hospitalizations in order to perform intravenous antibiotic treatment was longer. Conclusions: 1. Frequent hospitalizations of CF patients with a more severe course of the disease seem to be a risk factor of cross-infections with P. aeruginosa. 2. Intensification of measures to prevent cross-infection, such as hygienic precautions, patient segregation, introduction of home intravenous antibiotic therapy programme, as well as further education of patients and their parents should lead to the improvement of the epidemiological situation in our centre.
PL
Cel: 1. Ocena częstości występowania zakażeń krzyżowych Pseudomonas aeruginosa i ich możliwych konsekwencji klinicznych u pacjentów chorujących na mukowiscydozę leczonych w naszym ośrodku; 2. Porównanie cech klinicznych grupy pacjentów, u których doszło do zakażenia krzyżowego z cechami klinicznymi całej grupy badanej, w celu określenia czynników ryzyka i możliwych skutków takiego zakażenia. Materiał i metody: 170 szczepów Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych w latach 2011-2012 z dróg oddechowych 75 pacjentów z mukowiscydozą pozostających pod opieką Instytutu Matki i Dziecka typowano metodą makrogenomowej analizy restrykcyjnej z elektroforezą w zmiennym polu elektrycznym (z wykorzystaniem endonukleazy Spe I). Zbierano wywiady dotyczące najważniejszych parametrów klinicznych, a także kontaktów pomiędzy pacjentami. Wyniki: W toku analizy wyodrębniono 24 grupy klonalne. Największa grupa zawierała 49 izolatów pochodzących od 21 chorych. Inne grupy obejmowały od 2 do 12 izolatów pochodzących od 1 do 7 pacjentów. Trzy grupy zawierały szczepy pochodzące od trzech rodzeństw. Piętnaście grup klonalnych obejmowało od 2 do 7 szczepów należących do tego samego pacjenta. Pozostałych 24 pacjentów było zakażonych szczepami, nie należącymi do żadnej grupy klonalnej. Ocena parametrów klinicznych wykazała, że przebieg choroby u 21 pacjentów, których szczepy stanowiły największą grupę klonalną, był cięższy niż u pozostałych pacjentów w grupie badanej. Także łączny czas trwania ich hospitalizacji (antybiotykoterapii dożylnych) był dłuższy. Wnioski: 1. Częste hospitalizacje pacjentów z mukowiscydozą w gorszym stanie klinicznym wydają się być istotnym czynnikiem ryzyka zakażeń krzyżowych Pseudomonas aeruginosa. 2. Intensyfikacja działań zapobiegających zakażeniom krzyżowym, takich jak środki higieny, izolacja chorych, wprowadzenie w Polsce programu domowej antybiotykoterapii dożylnej, a także dalsza edukacja pacjentów i ich rodziców odnośnie dróg transmisji zakażeń bakteryjnych, prawdopodobnie przyczynią się do poprawy sytuacji epidemiologicznej w naszym ośrodku.
Discipline
Publisher
Year
Issue
1
Pages
60-65
Physical description
Contributors
 • Cystic Fibrosis Centre, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
 • Department of Bacteriology, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
 • 2 Department of Bacteriology, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
 • Independent Laboratory of Microbiology, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
author
 • 1 Cystic Fibrosis Centre, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
References
 • 1. Bendiak GN, Ratjen F. The approach to Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis. Semin Respir Crit Care Med. 2009;30(5):587-595.
 • 2. Emerson J, Rosenfeld M, McNamara S, Ramsey B, Gibson RL. Pseudomonas aeruginosa and other predictors of mortality and morbidity in young children with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2002;34(2):91-100.
 • 3. Li Z, Kosorok MR, Farrell PM, Laxova A, West SE, Green CG, et al. Longitudinal development of mucoid Pseudomonas aeruginosa infection and lung disease progression in children with cystic fibrosis. JAMA. 2005;293(5):581-588.
 • 4. Ojeniyi B, Frederiksen B, Hoiby N. Pseudomonas aeruginosa cross-infection among patients with cystic fibrosis during a winter camp. Pediatr Pulmonol. 2000;29(3):177-181.
 • 5. Fluge G, Ojeniyi B, Høiby N, Digranes A, Ciofu O, Hunstad E, et al. Typing of Pseudomonas aeruginosa strains in Norwegian cystic fibrosis patients. Clin Microbiol Infect. 2001;7(5):238-243.
 • 6. Scott FW, Pitt TL. Identification and characterization of transmissible Pseudomonas aeruginosa strains in cystic fibrosis patients in England and Wales. J Med Microbiol. 2004;53(Pt 7):609-615.
 • 7. Fothergill JL, Walshaw MJ, Winstanley C. Transmissible strains of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis lung infections. Eur Respir J. 2012;40(1):227-238.
 • 8. Festini F, Buzzetti R, Bassi C, Braggion C, Salvatore D, Taccetti G, et al. Isolation measures for prevention of infection with respiratory pathogens in cystic fibrosis: a systematic review. J Hosp Infect. 2006;64(1):1-6.
 • 9. Abdul Wahab A, Taj-Aldeen SJ, Hagen F, Diophode S, Saadoon A, Meis JF, et al. Genotypic diversity of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis siblings in Qatar using AFLP fingerprinting. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014;33(2):265- 271.
 • 10. Patzer JA, Dzierżanowska D. Increase of imipenem resistance among Pseudomonas aeruginosa isolates from a Polish paediatric hospital (1993-2002). Int J Antimicrob Agents. 2007;29 (2):153-158.
 • 11. Cramer N, Wiehlmann L, Tümmler B. Clonal epidemiology of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis. Int J Med Microbiol. 2010;300(8):526-533.
 • 12. Frederiksen B, Koch C, Høiby N. Changing epidemiology of Pseudomonas aeruginosa infection in Danish cystic fibrosis patients (1974-1995). Pediatr Pulmonol. 1999;28(3):159-166.
 • 13. Bosshammer J, Fiedler B, Gudowius P, von der Hardt H, Römling U, Tümmler B. Comparative hygienic surveillance of contamination with pseudomonads in a cystic fibrosis ward over a 4-year period. J Hosp Infect. 1995;31(4):261-274.
 • 14. Balaguer A, González de Dios J. Home versus hospital intravenous antibiotic therapy for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD001917.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f04bb4ea-71ff-4b98-ad4f-681eb249701d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.