PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 66-68
Article title

Złamanie prącia z całkowitym rozerwaniem cewki moczowej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Penile fracture with complete urethral rupture – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Penile fracture is an effect of impetuous penis flexure during erection. In 20-30% of cases trauma is combined with urethra damage. Penile fracture occurs most often during sexual intercourse, but it can be also result of injury and masturbation. Case report is about 33 years old man, who suffered from penile fracture with complete urethral rupture. Patient was admitted to Urology Department about 3 hours after sexual intercourse during which he felt penile sudden, severe pain. During hospital admission blood in the urethral orifice and penile swelling was present as well pathological penile curvature. On USG tunica albuginea rupture was diagnosed. Patient was qualified for emergency surgery. Before procedure urethrography was performed, which showed complete proximal urethral rupture. Intraoperatively this observation was confirmed as well corpora cavernosa fissure. After haematoma evacuation, corpora cavernosa were repaired and urethral stumps were connected end to end using Foley’s catheter. Suture skin ended procedure. No complications were observed just after surgery and during follow-up after one year. Patient has no micturition and erection problems. Diagnostic tools restricted in time but chosen properly and early surgery have provided good functional effect.
PL
Złamanie prącia jest wynikiem gwałtownego zgięcia prącia będącego w stanie wzwodu. W około 20-30% przypadków urazom prącia towarzyszy uszkodzenie cewki moczowej. Do złamania prącia najczęściej dochodzi podczas stosunku płciowego, ale może być ono wynikiem uderzenia i masturbacji. Autorzy przedstawiają przypadek 33-letniego mężczyzny, który podczas stosunku płciowego doznał złamania prącia z całkowitym przerwaniem ciągłości cewki moczowej. Pacjent został przyjęty do Kliniki Urologii w trybie dyżurowym mniej więcej 3 godziny po odbytym stosunku płciowym, podczas którego poczuł gwałtowny, silny ból prącia. Przy przyjęciu stwierdzono krew w ujściu zewnętrznym cewki moczowej, obrzęk i zasinienie prącia oraz jego charakterystyczne patologiczne wygięcie w kształcie saksofonu. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym stwierdzono przerwanie ciągłości osłonki białawej. Podjęto decyzję o doraźnej operacji naprawczej. Zabieg operacyjny poprzedzono wykonaniem uretrografii wstecznej, która wykazała całkowite przerwanie ciągłości cewki moczowej w jej przednim odcinku. W znieczuleniu ogólnym po denudacji skóry prącia śródoperacyjnie potwierdzono całkowite przerwanie ciągłości cewki moczowej z rozejściem się kikutów oraz pęknięcie obu ciał jamistych. Po ewakuowaniu krwiaka zeszyto oba ciała jamiste, a na cewniku Foleya zespolono kikuty cewki moczowej. Zabieg zakończono założeniem szwów na skórę. Nie stwierdzono powikłań we wczesnym okresie pooperacyjnym i podczas kontrolnego badania po roku od operacji. Pacjent nie zgłosił zaburzeń mikcji i erekcji. Ograniczona do niezbędnych badań diagnostyka i przygotowanie chorego do doraźnej operacji przyniosło w końcowym efekcie bardzo dobre wyniki czynnościowe.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
66-68
Physical description
Contributors
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Zieliński
References
 • 1. Gross M., Arnold T, Waterhouse K.: Fracture of the penis. Rationale of surgical management. J. Urol. 1971; 106: 708-710.
 • 2. Rogowski K., Darewicz J., Malczak F.: Złamanie prącia z uszkodzeniem cewki moczowej w trakcie stosunku płciowego. Urol. Pol. 1988; 2: 132-134.
 • 3. Borkowski A., Borówka A.: Urazy narządów miednicy mniejszej i zewnętrznych narządów płciowych. PZWL, Warszawa 1990: 126-127.
 • 4. Maharaj D., Naraynsingh V: Fracture of the penis with urethral rupture. Injury 1998; 29: 483-485.
 • 5. Nicely E.R., Costabile R.A., Moul J.W: Rupture of the deep dorsal vein mimicking fracture of the penis. Br. J. Urol. 1999; 84: 178-180.
 • 6. Tkocz M., Bar K.: Złamanie prącia jako problem urologiczny. Urol. Pol. 1993; 46: 63-65.
 • 7. Czaplicki M., Borkowski A.: Fractura penis. Urol. Pol. 1978; 1: 119.
 • 8. Niemirowicz J., Strzałkowski M., Wróbel J.: Złamanie prącia. Urol. Pol. 1982; 35: 1-2.
 • 9. Karadeniz T., Topsakal M., Ariman A. i wsp.: Penile fracture-differential diagnosis, management and outcome. Br. J. Urol. 1996; 77: 279-281.
 • 10. Modelski W: Złamanie prącia i jego leczenie. Pol. Przegl. Chir. 1957; 31: 1113.
 • 11. Mydło J.H., Gershbein A.B., Macchia R.J.: Nonoperative treatment of patients with presumed penile fracture. J. Urol. 2001; 165: 424-425.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f03a87d3-0872-4cda-909c-748f8bc85084
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.