PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 3 | 149-156
Article title

Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce

Content
Title variants
EN
Appliance of doppler ultrasonography in ophthalmology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ultrasonografia dopplerowska jest techniką stosowaną od wielu lat w diagnostyce radiologicznej. W okulistyce również znalazła swoje miejsce, jednak ze względu na ograniczony dostęp do urządzeń jej zastosowanie nie jest tak popularne jak standardowej ultrasonografii. W pracy przedstawiono zastosowania, możliwości oraz ograniczenia tej metody w najczęstszych schorzeniach okulistycznych.
EN
Doppler ultrasonography is a diagnostic method applied widely in the field of radiology. Nowadays it is also being employed in ophthalmology, however due to limited access to the CDI equipment, this techique is not so widespread as routine ultrasonographic tests. In this paper we present possible applications, diagnostic potential and limitations of this method in most common ophthalmological disorders.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
149-156
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Zakład Radiologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
References
 • 1. Modrzejewska M. Postępy w zastosowaniu obrazowania ultrasonograficznego w okulistyce – stan na rok 2009. Ultrasonografia 2009; 39(9): 73-78.
 • 2. Erickson S, Hendrix L, Massaro B, et al. Color Doppler flow imaging of the Normal and Abnormal Orbit. Radiology 1989; 173: 511-516.
 • 3. Modrzejewska M. Zastosowanie kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce. In: Metody obrazowania w okulistyce. Kęcik T, Lewandowski P, Kęcik D (ed.). Warszawa 2001: 81-100.
 • 4. Ustymowicz A. Ultrasonografia Duplex-Doppler w diagnostyce okulistycznej. Ultrasonografia 2010; 42(10): 9-13.
 • 5. Ustymowicz A. Ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu krwi w kolorze (USG-kolor Doppler) w diagnostyce okulistycznej – doświadczenia własne i przegląd literatury. Klinika Oczna 2008; 110(1-3): 108-111.
 • 6. Modrzejewska M. Zjawiska hemodynamiczne w naczyniach krwionośnych gałki ocznej. Klinika Oczna 4-6/2011: 180-182.
 • 7. Modrzejewska M. Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze do oceny krążenia ocznego, zmiany w parametrach przepływu krwi w tętnicach pozagałkowych u chorych ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem i jaskrą. Habilitation thesis. Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2012.
 • 8. Ustymowicz A. Ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu krwi w kolorze: optymalizacja metody do zastosowań w diagnostyce okulistycznej. Doctoral thesis. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2009.
 • 9. Gaca-Wysocka M. Zmiany parametrów przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych obrazowane przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów z cukrzycą typu 1. Doctoral thesis. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • 10. Pauk-Domańska M, Walasik-Szemplińska D. Obrazowanie naczyń pozagałkowych w retinopatii cukrzycowej metodą ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze. Journal of Ultrasonography 2014; 14: 28-35.
 • 11. Ustymowicz A, Mariak Z, Weigele J, et al. Normal reference intervals and ranges of side-to-side and day-to-day variability of ocular blood flow Doppler parameters. J Ultrasound Med Biol. 2005; 31(7): 895-903.
 • 12. Proniewska-Skretek E, Zalewska R, Ustymowicz A, et al. Zastosowanie kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej do oceny skuteczności brachyterapii u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej. Klinika Oczna 2007; 109(4-6): 187-190.
 • 13. Modrzejewska M, Post M, Milchert M. Zaburzenie krążenia pozagałkowego i funkcji układu wzrokowego w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic współistniejącego z druzami tarczy nerwu wzrokowego – opis przypadku. Journal of Ultrasonography 2013; 13: 337-343.
 • 14. Modrzejewska M, Karczewicz D, Wilk G. Assessment of blood flow velocity in eyeball arteries in multiple sclerosis patients with past retrobulbar optic neuritis in color Doppler ultrasonography. Klinika Oczna 2007; 109(4-6): 183-186.
 • 15. Rozegnał-Madej A, Bielecka E, Święch-Zubilewicz A, et al. Objawy oczne towarzyszące klinicznie znaczącemu zwężeniu tętnicy szyjnej. Klinika Oczna 2012; 1: 57-62.
 • 16. Ustymowicz A, Mariak Z, Obuchowska I. Zastosowanie metody kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej u pacjentów z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego – doniesienie wstępne. Klinika Oczna 2006; 7-9: 290-293.
 • 17. Gierek-Łapińska A, Formińska-Kapuścik M, Domańska O. Wpływ pentoksyfiliny na przepływ krwi w tętnicy środkowej siatkówki badany metodą ultrasonografii dopplerowskiej u chorych na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Magazyn Okulistyczny 2004; 4: 5-8.
 • 18. Kraśnicki P, Mariak Z, Ustymowicz A, et al. Ocena przepływu krwi metodą Color Doppler w naczyniach gałki ocznej u pacjentów z cukrzycą typu 2. Klinika Oczna 2006; 7-9: 294-298.
 • 19. Modrzejewska M, Spoz E, Karczewicz D, et al. Zmiany okulistyczne, ultrasonograficzne i radiologiczne w przebiegu naczyniaka jamistego oczodołu – opis przypadku. Ultrasonografia 2007; 31: 99-104.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ef6531a0-de73-4695-b023-9e7304a616f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.