PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 1 | 1–6
Article title

Will you treat a cold on your own or seek help?

Content
Title variants
PL
Samodzielnie leczysz przeziębienie czy korzystasz z pomocy?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION An analysis of the frequency with which persons seek doctor’s or pharmacist’s advice, turn to family or friends for help, or draw on their own experience while treating the common cold, taking into consideration their sex, age, and education, was the objective of this study. MATERIALS AND METHODS A survey was carried out in the Silesia Region (Poland). The respondents were 130 persons, including 73 women and 57 men aged 19–65 years, without cold symptoms. RESULTS AND CONCLUSIONS Most often, the respondents treated their colds on their own, based on their previous experiences. Women more frequently than men sought doctor’s advice. Younger persons more often than older ones took family’s and friends’ advice. The lower the educational level, the lower the frequency with which pharmacist’s as well as family’s, and friends’ advice was sought.
PL
W S T Ę P Niniejsze badanie miało na celu określenie, jak często respondenci w zależności od wieku, płci i wykształcenia korzystają z pomocy lekarskiej, pytają o radę aptekarza, szukają porady rodziny i znajomych oraz czerpią z własnych doświadczeń podczas leczenia przeziębienia. M A T E R I A Ł Y I M E T O D Y W badaniu ankietowym wzięło udział 130 mieszkańców Śląska, 73 kobiety i 57 mężczyzn w wieku 19–65 lat, bez objawów przeziębienia. WYNIKI I WNIOSKI Ankietowani deklarowali najczęściej, że leczą przeziębienie samodzielnie, opierając się na wcześniej zdobytych doświadczenia. Kobiety częściej niż mężczyźni zasięgały porady u aptekarza. Osoby młodsze częściej niż starsze kierowały się radami rodziny i znajomych. Im niższy był poziom wykształcenia ankietowanych, tym mniejsza była częstość zasięgania porady u aptekarza oraz wśród rodziny i znajomych.
Discipline
Publisher

Year
Volume
67
Issue
1
Pages
1–6
Physical description
Contributors
 • Department of Basic Biomedical Science Silesian Medical University in Katowice Kasztanowa Street 3 41-205 Sosnowiec, Poland phone: +48 32 269 98 30, e-mail: mhartman@sum.edu.pl
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec Silesian Medical University in Katowice
 • Internal Medicine Ward, Municipal Hospital in Piekary Śląskie
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec Silesian Medical University in Katowice
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec Silesian Medical University in Katowice
References
 • 1. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/.
 • 2. Mrozińska M., Stopiński M., Mik E. Przeziębienie. Przew. Lek. 2003; 6(9): 20–27.
 • 3. Ruohola A., Waris M., Allander T., Ziegler T., Heikkinem T., Ruuskanen O. Viral etiology of common cold in children, Finland. Emerg. Infect. Dis. 2009; 15: 344–346.
 • 4. Hendley J.O. Clinical virology of rhinoviruses. Adv. Virus. Res. 1999; 54: 453–466.
 • 5. Markiewicz M. W reklamie leków sezon przeziębień. Portal pulsmedycyny. pl http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/13639,w,reklamie, lek%C3%B3w.html.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz. U. 2009 nr 27 poz. 167.
 • 7. Podlewski J.K., Chwalibogowska-Podlewska A. Leki współczesnej terapii. Split Trading Sp.z o.o. Warszawa 2005: 7–8.
 • 8. Ozga Michalski E., Pakuła E. Bolesna miesiączka – zasady bezpiecznego leczenia. Portal farmaceutyczno-medyczny. http://www.pfm.pl/u235/navi/ /200058.
 • 9. Samoliński B. Terapia objawowa nieżytów nosa. Przew. Lek. 2008; 8: 7–80.
 • 10. Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków Bez Recepty PASMI. Leki sprzedawane bez recepty a wydatki na ochronę zdrowia. http://www.pasmi. pl/lay/pliki/SM.doc.
 • 11. Raport TNS OBOP. Zwyczaje zakupowe Polaków związane z nabywaniem leków. http://www.tns-global.pl.
 • 12. Fendrick A.M., Monto A.S., Nightengale B., Sarnes M. The Economic Burden of Non-Influenza-Related Viral Respiratory Tract Infection in the United States. Arch. Intern. Med. 2003; 163: 487–494.
 • 13. Bang S., Sontakke S., Thawani V. Pre and post-interventional pattern of self medication in three common illnesses in staff of a tertiary hospital. Indian. J. Pharmacol. 2011; 43: 275–277.
 • 14. Leki sprzedawane bez recepty. Federacja konsumentów 2005. http:// //www.federacja–konsumentów.org.pl/story.php?story=55.
 • 15. Woroń J. Niebezpieczne samoleczenie. Puls Farmacji 2008; 16(21). http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/10332,niebezpieczne,samo leczenie.html.
 • 16. Jakubiak L. Sami trujemy się lekami. Rynek Zdrowia.pl. http://www. rynekzdrowia.pl/Farmacja/Sami-trujemy-sie-lekami,3687,6,drukuj.html.
 • 17. Murmyło M. Dostępność leków OTC sprzyja samoleczeniu. Puls Medycyny 2004; 8(79). http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/ /4307/1.html.
 • 18. Nie bądź sobie lekarzem, jeśli nie jesteś medykiem. Rynek Zdrowia.pl. http://www.rynekzdrowia.pl/Zdrowie-publiczne/Nie-badz-sobie-lekarzem-jesli- nie-jestes-medykiem,4458,27.html.
 • 19. Raz R., Edelstein H., Grigoryan L., Haaijer-Ruskamp F.M. Self-medication with antibiotics by a population in northern Israel. Isr. Med. Assoc. J. 2005; 7: 722–725.
 • 20. European Centre for Disease Prevention and Control. http://ecdc. europa.eu/en/Pages/home.aspx
 • 21. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ef5c43ca-2a8a-412d-8429-59c7df486c55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.